Bộ Nội vụ sẽ báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 30/09/2023 | 09:44
0
Bộ Nội vụ sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, khoá XV 4 văn bản, đề ántrong đó có báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Những kết quả nổi bật trong quý III/2023

Đây là thông tin tại Hội nghị giao ban công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 29/9.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong Quý III/2023, số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 218 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 204 nhiệm vụ (đạt tỉ lệ 93,6%), đang thực hiện 14 nhiệm vụ (chiếm 6,4%).

Trong Quý III/2023, Bộ Nội vụ tập trung nguồn lực, dồn sức trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ, kết quả là: Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); ban hành Nghị quyết số 35 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030;

Sự kiện - Bộ Nội vụ sẽ báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Quang cảnh Hội nghị.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy định trình tự việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân; trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định; 2 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 Quyết định; 1 Công điện; Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 4 Thông tư và 2 văn bản hợp nhất.

Đồng thời, tập trung đôn đốc các địa phương triển khai các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; triển khai kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công;

Tiếp tục đổi mới chế độ công vụ, công chức gắn với vị trí việc làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như: Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời, đặc biệt là tập huấn, hướng dẫn triển khai các chính sách mới đã ban hành; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tuy đã được cải thiện nhưng hiệu quả công việc chưa cao.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến công việc chậm tiến độ.

Báo cáo sơ kết tổ chức chính quyền đô thị

Đối với nhiệm vụ của Quý IV năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ đã được đề ra trong dự thảo Báo cáo, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: 

Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ xác định việc hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023 một cách chủ động, chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ được giao; đồng thời, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2024 theo hướng đổi mới, rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra.

Chủ động, hoàn thành công tác xây dựng thể chế chính sách gồm: Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, khoá XV 4 văn bản, đề án: Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức;

Báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương; báo cáo sơ kết tổ chức chính quyền đô thị tại Tp.Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh; trình Chính phủ ban hành 12 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 8 Thông tư.

Sự kiện - Bộ Nội vụ sẽ báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương (Hình 2).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023.

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; chủ động tham mưu giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định, đánh giá tác động của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Luật có liên quan để có cơ sở đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật theo quy định.

Tiếp tục giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vấn đề: tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan; tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và lường trước các vấn đề phát sinh nhằm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường công tác đối ngoại trên các lĩnh vực Nội vụ, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lãnh đạo Bộ đi công tác nước ngoài theo Kế hoạch.

Chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, cải cách công vụ, công chức, nghiên cứu khoa học và khai giảng năm học mới tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Tập trung cho công tác chuyển đổi số trong đó: hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; khẩn trương xây dựng quy chế vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức....

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ: Thi thăng hạng viên chức rất tốn kém

Thứ 7, 09/09/2023 | 20:25
Theo ông Vũ Đăng Minh, các kỳ thi thăng hạng viên chức gây tốn kém cho ban tổ chức, thí sinh và xã hội nên đề xuất bỏ để tiết kiệm chi phí.

Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập bộ, ngành, địa phương

Thứ 6, 16/06/2023 | 20:02
Ông Vũ Đăng Minh cho biết, đây là vấn đề rất phức tạp, động chạm đến cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ trong cơ cấu Chính phủ nên cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình cải cách tiền lương

Thứ 6, 16/06/2023 | 19:37
Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo về lộ trình cải cách tiền lương. Bộ Nội vụ đã chuẩn bị và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.
Cùng tác giả

Quy định "nồng độ cồn bằng 0" là mệnh lệnh và cần phải thực hiện

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:11
Trong dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ có quy định cấm tuyệt đối hơi thở có nồng độ cồn và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia cũng quy định cấm.

Khẩn trương đưa Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 6 vào cuộc sống

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:08
Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình.

Cho phép kéo dài giải ngân vốn "giảm nghèo bền vững" sang năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:08
Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách sang đến năm 2024 để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Sớm đưa BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:06
Nghị quyết nêu rõ trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động.

Trên 70 tuổi được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:01
Theo đó, trường hợp trên 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.
Cùng chuyên mục

Tự tin về tầm vóc lúa gạo Việt Nam trên thương trường quốc tế

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:26
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, chất lượng và vị thế gạo Việt Nam đã được khẳng định trên trường quốc tế sau khi được vinh danh tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2023.

Ảnh: Đào thất thốn “nằm” phòng điều hòa, đợi trổ hoa đúng dịp Tết Giáp Thìn

Thứ 6, 01/12/2023 | 13:29
Đào thất thốn là loại cây “khó tính” nên người trồng đào phải biết "chiều" mới có thể giúp cây nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Tổ chức Festival lúa gạo để đưa hạt gạo Việt vươn tầm thế giới

Thứ 6, 01/12/2023 | 11:30
Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 kỳ vọng tạo ra hình ảnh nổi bật giá trị của ngành hàng gạo Việt Nam.

Thực hiện bay giả định, chuẩn bị mở lại sân bay Điện Biên từ ngày 2/12

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:15
Các hạng mục như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ của Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn tất thi công.

Bình Phước khánh thành quảng trường thành phố

Thứ 6, 01/12/2023 | 09:30
Tối 30/11, Thành phố Đồng Xoài đã khánh thành công trình quảng trường thành phố, khu vực sân khấu nhạc nước với hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo.
     
Nổi bật trong ngày

Thực hiện bay giả định, chuẩn bị mở lại sân bay Điện Biên từ ngày 2/12

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:15
Các hạng mục như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ của Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn tất thi công.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Thứ 5, 30/11/2023 | 17:16
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam vừa có buổi trao đổi, làm việc Thường trực Thành ủy Cần Thơ, trong công tác phối hợp lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bình Phước khánh thành quảng trường thành phố

Thứ 6, 01/12/2023 | 09:30
Tối 30/11, Thành phố Đồng Xoài đã khánh thành công trình quảng trường thành phố, khu vực sân khấu nhạc nước với hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo.

Tổ chức Festival lúa gạo để đưa hạt gạo Việt vươn tầm thế giới

Thứ 6, 01/12/2023 | 11:30
Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 kỳ vọng tạo ra hình ảnh nổi bật giá trị của ngành hàng gạo Việt Nam.

Tự tin về tầm vóc lúa gạo Việt Nam trên thương trường quốc tế

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:26
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, chất lượng và vị thế gạo Việt Nam đã được khẳng định trên trường quốc tế sau khi được vinh danh tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2023.