13,4 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2023

Nguyễn Hoàng Nam
Thứ 5, 29/06/2023 | 13:20
0
Tính đến 20/6/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội được Tổng cục Thống Kê công bố sáng 29/6, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 1.357,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 đạt 1.296,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2%).

Vốn đầu tư thực hiện của khu vực Nhà nước tăng 12,6% cho thấy sự quyết tâm nỗ lực của Chính phủ, bộ ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý II/2023 theo giá hiện hành ước đạt 774.900 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, gồm: vốn khu vực Nhà nước ước đạt 217.600 tỷ đồng, tăng 13,5%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 423.400 tỷ đồng, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 133.900 tỷ đồng, tăng 3,8%.

Ước tính 6 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 1.357,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 370.500 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng vốn và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 751.900 tỷ đồng, chiếm 55,4% và tăng 2,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 235.400 tỷ đồng, chiếm 17,3% và tăng 1,7%.

Kinh tế vĩ mô - 13,4 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2023

Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 232.200 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 32,1% và tăng 10,4%).

Theo cấp quản lý, vốn Trung ương đạt 43.400 tỷ đồng, bằng 32,6% kế hoạch năm và tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương đạt 188.900 tỷ đồng, bằng 33,1% và tăng 18,6%.

Bên cạnh đó, trong vốn địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 130.100 tỷ đồng, bằng 31,5% và tăng 23,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 51.100 tỷ đồng, bằng 36,7% và tăng 9,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 7.700 tỷ đồng, bằng 40,7% và tăng 1,4%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,43 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với vốn đăng ký cấp mới, có 1.293 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 6,49 tỷ USD, tăng 71,9% về số dự án và tăng 31,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5,47 tỷ USD, chiếm 84,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 401,9 triệu USD, chiếm 6,2%; các ngành còn lại đạt 616,3 triệu USD, chiếm 9,5%.

Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,79 tỷ USD, chiếm 27,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 1,29 tỷ USD, chiếm 19,9%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 773,9 triệu USD, chiếm 11,9%; Đài Loan (Trung Quốc) 543,8 triệu USD, chiếm 8,4%; Nhật Bản 386 triệu USD, chiếm 5,9%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 632 lượt dự án (đã cấp phép từ các năm trước) với số vốn đầu tư tăng thêm 2,93 tỷ USD, giảm 57,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,59 tỷ USD, chiếm 80,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 592,1 triệu USD, chiếm 6,3%; các ngành còn lại đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 13,1%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.594 lượt dự án với tổng giá trị góp vốn 4,01 tỷ USD, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 626 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,32 tỷ USD và 968 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,69 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 38,2% giá trị góp vốn; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 938,6 triệu USD, chiếm 23,4%; ngành còn lại 1,54 tỷ USD, chiếm 38,4%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 10,02 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,18 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 696,2 triệu USD, chiếm 6,9%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 502,1 triệu USD, chiếm 5%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2023 có 60 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 147 triệu USD, giảm 51,2% so với cùng kỳ năm trước; có 16 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 173,7 triệu USD, gấp 3,9 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 320,6 triệu USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 147,8 triệu USD, chiếm 46,1%; thông tin và truyền thông đạt 109,3 triệu USD, chiếm 34,1% tổng vốn đầu tư; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 15,6 triệu USD, chiếm 4,9%; các ngành còn lại đạt 47,9 triệu USD, chiếm 14,9%.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2023 có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Trong đó, Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 46,9% tổng vốn đăng ký; Singapore 109 triệu USD, chiếm 34%; Lào 26,3 triệu USD, chiếm 8,2%; Cuba 11,8 triệu USD, chiếm 3,6%.

Hoàng Nam

Giá điện, thực phẩm tăng đẩy CPI 6 tháng đầu năm tăng 3,29%

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,29%).

GDP quý II/2023 tăng trưởng gần thấp nhất trong 13 năm qua

Thứ 5, 29/06/2023 | 09:27
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2023 ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý II/2020 trong giai đoạn 2011-2023.

Thủ tướng: 6 định hướng lớn để đương đầu "6 cơn gió ngược" cản trở tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam

Thứ 3, 27/06/2023 | 15:27
Phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị WEF Thiên Tân, Thủ tướng đã nhấn mạnh 6 "cơn gió ngược" đang cản trở sự tăng trưởng của kinh tế thế giới và Việt Nam, đồng thời đưa ra cách tiếp cận và 6 định hướng quan trọng để đương đầu những "cơn gió ngược" này.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Tìm bị hại bị trong vụ lừa đảo "bán xe máy giá rẻ"

Thứ 3, 28/11/2023 | 16:18
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo tìm bị hại liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều dự án điện khí vẫn đang treo vì "thiếu đủ thứ"

Thứ 4, 22/11/2023 | 14:26
Thiếu tiền, thiếu kinh nghiệm, thiếu cơ chế chính sách,...là những thách thức lớn cho việc phát triển thị trường điện khí tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tinh thần nhất quán trục phát triển sông Hồng về tâm linh

Thứ 3, 21/11/2023 | 10:59
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải cho biết các nội dung phương án quy hoạch Thủ đô tập trung xoay quanh 5 trụ cột phát triển.

Sửa Luật Thủ đô: Kỳ vọng tạo đột phá phát triển giao thông công cộng

Thứ 6, 17/11/2023 | 11:33
Theo chuyên gia, các nội dung để tạo hành lang pháp lí cho xây dựng, phát triển giao thông công cộng của Hà Nội trong Dự thảo Luật Thủ đô khá đầy đủ và hoàn chỉnh.

Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:09
Với vai trò về kinh tế của mình, sự phát triển của Hà Nội sẽ thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Cùng chuyên mục

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.