Đánh giá tác động các quy định về điều kiện an toàn PCCC với nhà ở

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 4, 19/06/2024 09:15

Ông Lê Tấn Tới đề nghị cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện..

Nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy

Sáng 19/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật,

Dự thảo Luật sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành.

Đối thoại - Đánh giá tác động các quy định về điều kiện an toàn PCCC với nhà ở

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình.

Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 9 chương, 65 điều,bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động cứu nạn, cứu hộ để cụ thể hoá và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Đồng thời, bổ sung và quy định bao quát hơn các nội dung có liên quan đến quản lý về phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về phòng cháy, dự thảo Luật kế thừa, bổ sung các quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hoạt động phòng cháy, trong đó bổ sung quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy, nổ.

Về chữa cháy, theo Bộ trưởng Bộ Công an, về cơ bản, dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật hiện hành, có chỉnh lý, bổ sung một số quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Bổ sung quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với những lý do đã được Chính phủ nêu trong tờ trình.

Về hoạt động phòng cháy, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, dự thảo Luật cơ bản phù hợp với vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu phòng cháy chữa cháy đối với từng loại quy hoạch tại khoản 1 Điều 13 để có giải pháp, thiết kế về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng loại quy hoạch; xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế phòng cháy chữa cháy;

Rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; cân nhắc quy định giao trách nhiệm “tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiệngiao thông cơ giới;

Tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Đối thoại - Đánh giá tác động các quy định về điều kiện an toàn PCCC với nhà ở (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới.

Về hoạt động chữa cháy, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại Điều 26 để làm rõ trách nhiệm thanh toán chi phí sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khi thực tập phương án chữa cháy của cơ quan Công an và phục vụ công tác chữa cháy;

Làm rõ việc bố trí các trụ nước chữa cháy trên mạng lưới cấp nước tập trung hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hay tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấp nước;

Bổ sung quy định cho phép người chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 28 được quyền “cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy” nhằm đảm bảo trật tự khu vực chữa cháy; bổ sung thêm chủ thể “chủ hộ dân, thành viên hộ gia đình” là người chỉ huy chữa cháy tại thôn, tổ dân phố trong trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đội trưởng đội dân phòng vắng mặt;

Cân nhắc việc quy định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm bảo đảm nguồn nước, chất, vật liệu chữa cháy, thông tin liên lạc và thực hiện biện pháp cơ bản trong chữa cháy thuộc phạm vi quản lý...

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.