Đề xuất quy định nâng cao hiệu quả Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố

Đề xuất quy định nâng cao hiệu quả Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố

Thứ 6, 10/06/2022 | 19:30
Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu chính sách phát triển du lịch, quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT &DL) đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo dự thảo, Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở quản lý du lịch), thực hiện chức năng: Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu thị trường du lịch; định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch của địa phương.

Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm của tỉnh; xây dựng, quản lý, sử dụng và cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch dưới dạng kỹ thuật số, văn bản và chất liệu khác; xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch của tỉnh; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư du lịch, tìm kiếm cơ hội, hợp tác phát triển kinh doanh ở trong và ngoài nước; thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác phát triển du lịch.

Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; tuyên truyền, giới thiệu chính sách phát triển du lịch, quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh ở trong và ngoài nước thông qua tổ chức, tham gia chương trình, sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, khảo sát sản phẩm và hoạt động liên quan; bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch theo từng thị trường và giai đoạn phù hợp, phát huy lợi thế so sánh trong phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh.

Chính sách - Đề xuất quy định nâng cao hiệu quả Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố

Theo dự thảo, Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Trung tâm còn có nhiệm vụ hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế; kết nối mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp du lịch; quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, dự thảo nêu rõ, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định.

Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh được thành lập để triển khai thực hiện hoạt động theo các nhóm nhiệm vụ.

Nhóm nhiệm vụ định hướng thị trường, xây dựng và phát triển sản phẩm thực hiện các công việc về định hướng phát triển thị trường du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch; thực hiện hợp tác, liên kết huy động nguồn lực cho phát triển du lịch.

Nhóm nhiệm vụ phát triển thương hiệu, xúc tiến du lịch thực hiện các công việc liên quan đến giới thiệu chính sách phát triển du lịch, điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch; tổ chức, tham gia chương trình, sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, khảo sát và hoạt động liên quan; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hợp tác phát triển kinh doanh; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Nhóm nhiệm vụ thông tin, hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng thực hiện các công việc về thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch; xây dựng, quản lý, cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch; tổ chức thông tin du lịch, hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng; bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Nhóm nhiệm vụ hành chính - quản trị thực hiện các công việc thống kê, tổng hợp, báo cáo; các hoạt động nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, kế toán và các hoạt động quản trị nội bộ khác.

Việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh phải bảo đảm tính đầy đủ về nội dung các nhóm nhiệm vụ quy định và đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng vị trí việc làm và tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Minh Hoa (t/h theo BĐT Chính phủ)

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch Ba Bể

Thứ 7, 04/06/2022 | 20:39
UBND tỉnh vừa tổ chức lễ khai mạc Tuần Du lịch - Di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 cùng nhiều sự kiện văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Ninh xúc tiến kích cầu du lịch từ thị trường Tp.HCM

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:31
Để mở rộng thị trường khách nội địa khi hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xúc tiến tiếp thị đến Tp.HCM.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chúc mừng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022

Thứ 4, 23/02/2022 | 13:59
Chiều ngày 22/2, tại Tp.HCM diễn ra buổi công bố thông tin về cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022”.

Họp báo chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Cà Mau

Thứ 2, 30/11/2020 | 19:08
Chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Cà Mau năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12 với nhiều hoạt động quan trọng.
Cùng chuyên mục

Chính thức bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô từ 1/10

Thứ 7, 13/08/2022 | 08:04
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

Xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:10
Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu

Thứ 5, 11/08/2022 | 15:41
Thông tư mới của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu nhằm đảm bảo đồng bộ với Nghị định 13/2022 của Chính phủ.

Hà Nội chi hàng chục tỷ đồng cho cán bộ đi học tập thực tế nước ngoài

Thứ 5, 11/08/2022 | 15:28
Thời gian diễn ra trong vòng 4 năm, từ 2022 - 2025, được triển khai ở một số bộ ngành như nội vụ, tài chính, y tế, giáo dục.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu

Thứ 4, 10/08/2022 | 21:31
Đây là nội dung tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 8/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội.
     
Nổi bật trong ngày

Xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:10
Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Chính thức bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô từ 1/10

Thứ 7, 13/08/2022 | 08:04
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.