Đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 14/05/2024 | 18:40
0
Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do của thành phố thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới...

Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá

Chiều 14/5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trình bày Tờ trình báo cáo tóm tắt Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đã có Tờ trình số 188 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đối thoại - Đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình.

Theo đó, về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, Nghị quyết số 43 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương cần có cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Về cơ sở pháp lý, Nghị quyết số 110 ngày 29/11/2023 của Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Về thực tiễn, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119 của Quốc hội, thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đẩy mạnh cơ chế phân cấp, ủy quyền từ chính quyền thành phố cho chính quyền quận, phường.

Tuy nhiên, thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của UBND quận, phường; về liên thông cán bộ và biên chế công chức phường; về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân (HĐND) quận, phường. Nghị quyết số 119 đang chủ yếu tập trung vào thí điểm mô hình chính quyền đô thị, còn thiếu các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá, có tính động lực, lan tỏa.

Mục đích xây dựng dự thảo Nghị quyết là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm phát huy tính ưu việt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập của mô hình chính quyền đô thị tại Nghị quyết số 119 và tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng như mục tiêu đã đặt ra tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị và của Quốc hội nêu trên.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 02 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 cơ chế, chính sách cụ thể về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đề xuất thực hiện thí điểm.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, với các nội dung tại dự thảo Nghị quyết nêu trên, cơ quan soạn thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo trình tự thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Trình bày báo cáo Thẩm tra sơ bộ về dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, về sự cần thiết và căn cứ ban hành Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 đã bảo đảm cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn và đúng thẩm quyền.

Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV theo Tờ trình của Chính phủ.

Đối thoại - Đề xuất thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Thẩm tra các vấn đề cụ thể, ông Mạnh cho biết, đối với nhóm chính sách đã quy định tại Nghị quyết 119 nhưng tiếp tục triển khai, không sửa đổi và nhóm chính sách thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng tương tự đã được áp dụng tại các địa phương khác, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với những chính sách Chính phủ trình. Chi tiết nội dung được thể hiện cụ thể trong báo cáo đầy đủ.

Tuy nhiên, đối với chính sách mới về bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của UBND quận và UBND phường, đa số ý kiến nhất trí với Dự thảo, song đề nghị làm rõ hơn tại khoản 6 Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết: Việc UBND phường trình UBND quận để trình cấp có thẩm quyền là cấp nào, bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng, khả thi, tránh phải ban hành văn bản hướng dẫn về nội dung này trong việc triển khai thực hiện.

Đối với nhóm chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà nẵng (21 chính sách), trong đó, đối với nhóm chính sách tương tự đã được áp dụng tại các địa phương khác hoặc áp dụng tương tự những có điều chỉnh bổ sung, mở rộng thêm và một số chính sách mới, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với những chính sách Chính phủ trình. Chi tiết nội dung được thể hiện cụ thể trong báo cáo đầy đủ.

Về thí điểm thành lập khu thương mại tự do, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy đây là chủ trương lớn, cần thiết và cho rằng, đề xuất của thành phố thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và của vùng. Đây cũng là mô hình được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát để quy định rõ trong Dự thảo Nghị quyết về khái niệm, mô hình tổ chức; chức năng, nhiệm vụ; chính sách phát triển và quản lý Nhà nước; phương án phát triển Khu thương mại tự do; nguồn lực thực hiện; việc đầu tư hạ tầng…;

Kết quả đầu ra khi thành lập Khu thương mại tự do, bao gồm tác động đến tăng trưởng kinh tế, ngân sách và tính lan tỏa vùng miền...; bổ sung kinh nghiệm quốc tế trong hình thành và phát triển mô hình này để làm rõ căn cứ thuyết phục.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:37
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, phấn đấu đến năm 2035, việc hoàn thành được các mục tiêu trong chương trình sẽ góp phần phát triển văn hóa.

Những vụ cháy xảy ra ở Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh là bài học đắt giá

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:32
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh tình hình cháy, nổ, tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Không lẽ cứ để giá vàng ''nhảy múa'' như thế?

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:23
Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ chưa bao giờ thấy thị trường mà giá vàng tăng, giảm rất đột biến như vậy. Đề nghị làm rõ công tác quản lý Nhà nước trong vấn đề này.
Cùng tác giả

“Nhiều khi muốn uống một chút rượu, bia rồi lái xe là không được”

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:15
Về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, ĐBQH Trần Công Phàn cho rằng cần thiết thì phải tạo ra 2 phương án để xin ý kiến ĐBQH, phương án nào đa số thì làm theo.

ĐBQH Trần Công Phàn: "Có loại dao rất ngắn nhưng lại gây sát thương"

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:06
Các ĐBQH đề nghị cần phải đánh giá tác động kỹ lưỡng và quy định chặt chẽ hơn về vũ khí thô sơ, bởi rất khó xác định khi nào dao được xem là vũ khí và khi nào không.

Tập trung toàn bộ nhân, vật lực để cứu chữa nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội

Thứ 6, 24/05/2024 | 16:26
Các bác sĩ và nhân viên y tế đang cố gắng hết sức mình để các nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Kính mau chóng hồi phục và vượt qua được cú sốc tâm lý này.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Trung Kính

Thứ 6, 24/05/2024 | 10:52
Liên quan đến vụ cháy nhà dân tại phố Trung Kính, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Quy định cụ thể điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thứ 6, 24/05/2024 | 10:46
UBTVQH cho biết, hoạt động dịch vụ lưu trữ là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ là tư liệu lịch sử của quốc gia.
Cùng chuyên mục

“Nhiều khi muốn uống một chút rượu, bia rồi lái xe là không được”

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:15
Về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, ĐBQH Trần Công Phàn cho rằng cần thiết thì phải tạo ra 2 phương án để xin ý kiến ĐBQH, phương án nào đa số thì làm theo.

ĐBQH Trần Công Phàn: "Có loại dao rất ngắn nhưng lại gây sát thương"

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:06
Các ĐBQH đề nghị cần phải đánh giá tác động kỹ lưỡng và quy định chặt chẽ hơn về vũ khí thô sơ, bởi rất khó xác định khi nào dao được xem là vũ khí và khi nào không.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 2 vấn đề nhìn từ vụ cháy tại Hà Nội

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:03
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vụ cháy ở Trung Kính bắt đầu khả năng do chập điện, do bình gas, bình khí của xưởng sửa chữa nổ nên áp lực của khu cháy đó rất lớn.

Nguồn nhân lực ngành lưu trữ sẽ theo hướng “ít nhưng tinh thông”

Thứ 6, 24/05/2024 | 12:47
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguồn nhân lực cho lưu trữ sẽ theo phương châm "ít nhưng tinh thông", sử dụng đội ngũ lưu trữ theo hướng chuyên môn hóa sâu.

Từ vụ cháy nhà ở Trung Kính, ĐBQH đề nghị "làm gắt với nhà cho thuê"

Thứ 6, 24/05/2024 | 12:46
ĐBQH Trịnh Xuân An nhấn mạnh nếu trường hợp nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có cả phòng trọ thì nên cấm, để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc về con người.
     
Nổi bật trong ngày

Quy định cụ thể điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thứ 6, 24/05/2024 | 10:46
UBTVQH cho biết, hoạt động dịch vụ lưu trữ là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ là tư liệu lịch sử của quốc gia.

Đề nghị dành mọi ưu tiên cứu chữa nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội

Thứ 6, 24/05/2024 | 08:44
Liên quan đến vụ cháy ở Trung Kính, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 2 vấn đề nhìn từ vụ cháy tại Hà Nội

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:03
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, vụ cháy ở Trung Kính bắt đầu khả năng do chập điện, do bình gas, bình khí của xưởng sửa chữa nổ nên áp lực của khu cháy đó rất lớn.

“Nhiều khi muốn uống một chút rượu, bia rồi lái xe là không được”

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:15
Về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn, ĐBQH Trần Công Phàn cho rằng cần thiết thì phải tạo ra 2 phương án để xin ý kiến ĐBQH, phương án nào đa số thì làm theo.

Từ vụ cháy nhà ở Trung Kính, ĐBQH đề nghị "làm gắt với nhà cho thuê"

Thứ 6, 24/05/2024 | 12:46
ĐBQH Trịnh Xuân An nhấn mạnh nếu trường hợp nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có cả phòng trọ thì nên cấm, để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc về con người.