Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), mở ra một trang mới trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Quy định rõ thẩm quyền của chính quyền Hà Nội

Luật Thủ đô (sửa đổi): Quy định rõ thẩm quyền của chính quyền Hà Nội

Đối thoại Thứ 6, 12/07/2024 | 11:04

Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều nội dung theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội, giúp chính quyền Thành phố chủ động hơn về tổ chức bộ máy, biên chế.

Luật Thủ đô (sửa đổi) giải quyết loạt vấn đề “bức thiết” của Hà Nội

Luật Thủ đô (sửa đổi) giải quyết loạt vấn đề “bức thiết” của Hà Nội

Chính sách Thứ 5, 11/07/2024 | 07:00

Từ việc chấm dứt tình trạng "chồng chéo" với các luật, nghị định khác, Luật Thủ đô (sửa đổi) còn giúp Hà Nội giải quyết những vấn đề "bức thiết".

Cử tri Hà Nội mong Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm được triển khai

Cử tri Hà Nội mong Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm được triển khai

Sự kiện Thứ 4, 10/07/2024 | 15:11

Cử tri Hà Nội bày tỏ vui mừng việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo thuận lợi phân cấp, phân quyền nhiều cho Thủ đô phát triển.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Bệ phóng thu hút đầu tư FDI cho Hà Nội

Luật Thủ đô (sửa đổi): Bệ phóng thu hút đầu tư FDI cho Hà Nội

Đối thoại Thứ 2, 08/07/2024 | 11:28

Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần khơi thông nguồn lực, đặc biệt về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo điều kiện thúc đẩy thu hút FDI.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Cú huých giúp Hà Nội nâng tầm văn hoá

Luật Thủ đô (sửa đổi): Cú huých giúp Hà Nội nâng tầm văn hoá

Văn hoá Thứ 7, 06/07/2024 | 10:50

Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều ưu tiên về phát triển văn hoá mang đến kỳ vọng Hà Nội sẽ “phát huy và nâng tầm” hơn nữa vị thế trung tâm văn hoá lớn nhất cả nước.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng mạng lưới y tế phục vụ cả nước

Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng mạng lưới y tế phục vụ cả nước

Đối thoại Thứ 6, 05/07/2024 | 08:59

Theo ĐBQH và chuyên gia y tế, trong Luật Thủ đô (sửa đổi), vấn đề về sức khỏe đã được quan tâm đúng mức, đã định hướng sự phát triển đồng bộ, cân đối.