Gần 400 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Thứ 4, 19/07/2023 11:27

Trong 6 tháng đầu năm, có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó, Hà Tĩnh có số lượng bị kỷ luật nhiều nhất với 138 người.

Theo báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đến nay đã có 26 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, cơ quan được ban hành.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, sở nội vụ các địa phương đã chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đối với 115 tổ chức bộ máy hành chính bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và 226 đơn vị sự nghiệp công lập. Các địa phương đã tinh giản 127 người, trong đó có 12 người là công chức.

Về cải cách chế độ công vụ, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, có giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng về kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, có 395 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.

Trong đó, một số địa phương có nhiều cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật như: Hà Tĩnh (138 người), Quảng Bình (68 người), Đồng Nai (51 người), Đà Nẵng (25 người), Cao Bằng (16 người), Hà Nội (15 người), Quảng Ngãi (14 người), Yên Bái (13 người), Thái Nguyên (12 người)…

Chính sách - Gần 400 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2023, Tp.Hà Nội có 15 cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật.

Theo báo cáo của bộ, ngành, địa phương, từ ngày 1/7/2022 – 30/6/2023, tổng số công chức, viên chức thôi việc là 18.991 người (bình quân 1.899 người/tháng, cao hơn bình quân 1.318 người/tháng giai đoạn từ tháng 1/2020 - 6/2022).

Trong đó, 1.967 công chức, chiếm 10,36% (bộ, ngành là 772 người, địa phương là 1.195 người) và 17.024 viên chức, chiếm 89,64% (bộ, ngành là 2.793 người, địa phương là 14.231 người).

Về độ tuổi công chức, viên chức thôi việc, chiếm 86,25% là dưới 50 tuổi; trình độ đào tạo đại học chiếm 48,65% và thạc sĩ chiếm 15,7%.

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất: Hà Nội, Tp.HCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang…

Để giải quyết tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đối với tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng mới 64.980 người. Trong đó, 7.344 công chức (bộ, ngành là 2.795 người, địa phương là 4.549 người); 57.636 viên chức (bộ, ngành là 4.365 người, địa phương là 53.271 người); chủ yếu là viên chức ở lĩnh vực sự nghiệp giáo dục (35.297 người) và y tế (12.380 người) để tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị định số 29/2023 về tinh giản biên chế; Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM...

Bộ Nội vụ đang tích cực hoàn thiện để đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, dân cư…

Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 110/2023 về Đề án "Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2025".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.