Khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích”

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 28/03/2022 | 19:00
Theo đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) lần này thực sự có sự đổi mới mạnh mẽ và căn bản.

Một số điểm mới của dự thảo Luật

Phát biểu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều 28/3, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật sau khi chỉnh lý còn 96 điều, ít hơn 02 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, trong đó, bổ sung 01 điều (Điều 95), bãi bỏ 03 điều (Điều 55, 70 và Điều 94 dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội).

Liên quan đến việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc quy định hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho cựu Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, trong đó làm rõ về tên gọi, đối tượng, thời hạn, tiêu chuẩn xét tặng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Với tính chất là một hình thức khen thưởng kháng chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất đưa quy định này vào Điều về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thể hiện tại khoản 2 Điều 95.

Tiêu điểm - Khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích”

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Đối với việc xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý Điều 91 của dự thảo Luật theo hướng: bổ sung quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng; quy định cụ thể hơn về các trường hợp cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước và chỉnh lý quy định cụ thể về nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với 34 nội dung tại 43 điều. Đồng thời, rà soát, chỉnh lý kỹ thuật toàn bộ dự thảo Luật để bảo đảm rõ ràng về văn phong và thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Nêu một số điểm mới của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật có 8 nhóm điểm mới chủ yếu là: Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” trước đây;

Đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến);

Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ…; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…

Tiêu điểm - Khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị.

Thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành với nhiều nội dung của báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật; cho rằng dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học và đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua.

Theo ĐBQH Mai Thị Phương Hoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) lần này thực sự có sự đổi mới mạnh mẽ và căn bản, đã thể chế hóa được Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng như phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó; đề cao tính kịp thời của khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; khắc phục tình trạng khen thưởng cộng dồn thành tích.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng có nhiều nội dung để đưa phong trào thi đua thiết thực, hướng về cơ sở gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và hạn chế tính hình thức trong thi đua.

Đặc biệt, dự thảo Luật đã giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong công tác khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân.

Tiêu điểm - Khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” (Hình 3).

ĐBQH Mai Thị Phương Hoa phát biểu ý kiến.

Về quy định về “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” quy định tại Điều 59, Điều 51 và Điều 55, các ý kiến cơ bản đồng nhất với quan điểm ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ra. Các đại biểu cho rằng, với những thành tích, công lao của thanh niên xung phong qua các thời kỳ cần có sự tôn vinh tương xứng. Do đó, việc bổ sung quy định về “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) là cần thiết.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” là nhằm ghi nhận và tôn vinh lực lượng thanh niên xung phong đã có đóng góp hết sức to lớn trong công cuộc kháng chiến xây dựng đất nước, từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ.

Do vậy, chúng ta cần có một huân huy chương để ghi nhận đóng góp của lực lượng đặc thù này như một số lực lượng khác. Đại biểu cũng bày tỏ thống nhất theo quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chỉ giới hạn phạm vi trao tặng cho lực lượng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bởi nếu không có quy định giới hạn này sẽ dẫn đến những trường hợp khác sau này khó xử lý.

Để góp phần tiếp tục hoàn thiện quy định này của dự thảo Luật, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cân nhắc thêm về thời hạn quy định đối với thanh niên xung phong là 2 năm trở lên, đối với những liệt sĩ là 1 năm. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 95 dự thảo Luật đang quy định thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang phải có thời gian tại ngũ liên tục từ 2 năm trở lên hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng và thanh niên xung phong là liệt sĩ thì phải có thời hạn tại ngũ một năm trở lên.

Đóng góp ý kiến về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nêu lên tấm gương hy sinh trung kiên, anh dũng của các nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lập. Tuy nhiên nếu chiếu theo quy định của dự thảo Luật này thì các nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc phải có thời gian tại ngũ một năm trở lên mới được truy tặng danh hiệu “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Trong khi đó, thực tế thời gian tại ngũ của 10 cô gái đã hy sinh oanh liệt tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc lại chưa đủ 1 năm. Những trường hợp này thì sẽ tính ra sao? Từ đó, nữ đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần linh hoạt trong quy định về điều kiện trao tặng sao cho phù hợp.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã góp ý cụ thể vào các nội dung liên quan đến danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”; hình thức khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội; xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng…

Tiêu điểm - Khắc phục tình trạng khen thưởng “cộng dồn thành tích” (Hình 4).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những góp ý của các ĐBQH đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, phong phú, toàn diện, sâu sắc của các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Liên quan đến đề nghị điều chỉnh về điều kiện trao tặng Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc đưa ra quy định như trong dự thảo Luật là đã căn cứ vào ý kiến đóng góp của Hội cựu thanh niên xung phong.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung này để đưa ra các quy định phù hợp nhất trên tinh thần thực hiện việc khen thưởng cho các thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến, thể hiện được truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.

Vi phạm sở hữu trí tuệ: Chỉ xử phạt hành chính không đủ sức răn đe

Thứ 2, 28/03/2022 | 16:38
Theo ĐBQH Nguyễn Lâm Thành, với những vụ việc, vấn đề lớn, trường hợp tái diễn, tranh chấp trong vi phạm sở hữu trí tuệ thì bắt buộc phải xử lý tại toà án.

Tâm tư của ĐBQH về “từ khóa nóng” giáo dục trong năm mới

Chủ nhật, 06/02/2022 | 13:00
Là nữ ĐBQH trẻ, lại là giáo viên tiếng Anh trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ với Người Đưa Tin những “sóng gió” của dạy và học trực tuyến.

Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách thảo luận về 2 dự án luật

Thứ 5, 06/09/2018 | 11:14
Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 là: Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học diễn ra trong 2 ngày (từ 6-7/9). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị.
Cùng tác giả

Xây dựng, quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định về giá

Thứ 4, 25/05/2022 | 18:35
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thay đổi cách tiếp cận từ chi phí trực tiếp, tiền lương sang cách tiếp cận các yếu tố phát sinh...

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giải thích việc giá sách khoa tăng gấp 2-3 lần

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:22
Nói về giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ông không thanh minh hay giải thích cho doanh nghiệp mà để cung cấp thông tin cho đại biểu biết thêm.

Chủ tịch nước: Cần biện pháp, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán

Thứ 4, 25/05/2022 | 14:35
Chủ tịch nước nhấn mạnh chứng khoán là kênh huy động vốn quan trọng, cần biện pháp, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán tốt hơn nữa để ổn định kênh này.

Chủ tịch Tp.HCM: Đừng để cơ sở y tế sợ không dám mua thiết bị

Thứ 4, 25/05/2022 | 14:26
Ông Phan Văn Mãi tâm tư việc xã hội đang có xu hướng đánh đồng mua sắm thiết bị y tế gì cũng có chủ ý sai phạm, điều này làm ảnh hưởng uy tín ngành.

Loạt sai phạm trong ngành y, ĐBQH nói do luật không theo kịp

Thứ 3, 24/05/2022 | 18:28
Các ĐBQH đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật BHYT (sửa đổi), nhằm hỗ trợ phát triển y tế, thúc đẩy huy động các nguồn lực, tạo tiền đề xã hội hóa y tế.
Cùng chuyên mục

Việt Nam liên tiếp trúng cử thành viên hai Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP

Thứ 4, 25/05/2022 | 22:36
Ngày 25/5, hai cơ quan của Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng điều hành của Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương (SIAP) và Trung tâm Cơ khí hóa nông nghiệp bền vững (CSAM) thuộc Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP).

Nhập khẩu ô tô biếu, tặng: Nếu sai sẽ xử lý

Thứ 4, 25/05/2022 | 22:28
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan khẳng định không gây thất thu thuế đối với xe nhập khẩu theo diện quà biếu, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Xây dựng, quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định về giá

Thứ 4, 25/05/2022 | 18:35
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thay đổi cách tiếp cận từ chi phí trực tiếp, tiền lương sang cách tiếp cận các yếu tố phát sinh...

ĐBQH Trần Văn Khải : Tiền kiểm phim phổ biến trên mạng là bất khả thi

Thứ 4, 25/05/2022 | 18:30
Với không gian mạng mênh mông, không biên giới như hiện nay, đại biểu Trần Văn Khải cho rằng, việc hậu kiểm phim trên mạng là hợp lý còn tiền kiểm là bất khả thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giải thích việc giá sách khoa tăng gấp 2-3 lần

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:22
Nói về giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ông không thanh minh hay giải thích cho doanh nghiệp mà để cung cấp thông tin cho đại biểu biết thêm.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch nước: Cần biện pháp, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán

Thứ 4, 25/05/2022 | 14:35
Chủ tịch nước nhấn mạnh chứng khoán là kênh huy động vốn quan trọng, cần biện pháp, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán tốt hơn nữa để ổn định kênh này.

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để kiểm soát lạm phát

Thứ 4, 25/05/2022 | 13:06
Theo đánh giá của ĐBQH Trần Hoàng Ngân, giá xăng dầu đang tăng mỗi ngày, Chính phủ và Quốc hội cần nhanh chóng kiểm soát, chấp nhận theo cơ chế thị trường.

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu?”

Thứ 4, 25/05/2022 | 13:29
Đây là băn khoăn được Chủ tịch Vương Đình Huệ đặt ra với các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ sáng 25/5 và mong đại biểu cùng hiến kế để tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giải thích việc giá sách khoa tăng gấp 2-3 lần

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:22
Nói về giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ông không thanh minh hay giải thích cho doanh nghiệp mà để cung cấp thông tin cho đại biểu biết thêm.

Chủ tịch Tp.HCM: Đừng để cơ sở y tế sợ không dám mua thiết bị

Thứ 4, 25/05/2022 | 14:26
Ông Phan Văn Mãi tâm tư việc xã hội đang có xu hướng đánh đồng mua sắm thiết bị y tế gì cũng có chủ ý sai phạm, điều này làm ảnh hưởng uy tín ngành.