Kiểm điểm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU

Nguyễn Phương Anh
Thứ 4, 07/06/2023 | 19:55
0
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện chống khai thác IUU.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 209 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các Ban, Bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua; qua 3 đợt thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra EC, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực được phía EC ghi nhận, một số nhiệm vụ đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Cụ thể, khung pháp lý cơ bản đã đáp ứng yêu cầu quốc tế về chống khai thác IUU, từng bước giảm số lượng tàu cá và cường lực khai thác.

Kinh tế vĩ mô - Kiểm điểm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU

Cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase (Ảnh: Hữu Thắng).

Đồng thời, cơ bản hoàn thiện cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase; Lắp đặt, theo dõi, giám sát tàu cá qua Hệ thống giám sát tàu cá đã có kết quả; Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác có sự cải thiện.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện; một số nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành theo tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ giao như: Chưa hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Ngoài ra, thực thi pháp luật xử lý hành vi vi phạm khai thác IUU còn yếu kém, thiếu thống nhất, đồng bộ; công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác đối với các lô hàng xuất khẩu vào thị trường châu Âu chưa đảm bảo theo quy định, có hiện tượng hợp thức hóa hồ sơ bất hợp pháp đã bị phía EC phát hiện tại đợt thanh tra lần thứ 3.

Đặc biệt tiếp tục để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là do sự lơ là, chủ quan của một số địa phương dẫn đến thực hiện chưa nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Tập trung chỉ đạo, hành động quyết liệt 

Để giải quyết các tồn tại, hạn chế trên, đồng thời để đảm bảo chuẩn bị tốt cho việc tiếp, làm việc với Đoàn thanh tra của EC trong tháng 10/2023, với quyết tâm đến tháng 10/2023 gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU, Phó Thủ tướng yêu cầu các Ban, Bộ, ngành và địa phương cần thống nhất nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, các giải pháp trọng tâm, mở đợt cao điểm kiểm tra.

Cụ thể, người đứng đầu của các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81 về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” và Công điện số 265 về việc “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác IUU” và các văn bản chỉ đạo liên quan khác.

Kinh tế vĩ mô - Kiểm điểm tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU (Hình 2).

Đảm bảo liên kết theo chuỗi từ tàu cá đến cảng cá, chi cục thủy sản và cơ sở thu mua, chế biến, xuất khẩu (Ảnh: Thu Huyền).

Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp với kết quả thực hiện chống khai thác IUU; nghiêm túc tổ chức kiểm điểm những tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm về chống khai thác IUU tại địa phương; bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc và có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá hoạt động trên biển để ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác IUU.

Đặc biệt là ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU; trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự, tiến hành điều tra, truy tố theo quy định pháp luật để răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Công an khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố các đối tượng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Bộ Ngoại giao kịp thời nắm bắt, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí cho các Ban, Bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU giao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo cơ sở pháp lý đủ sức răn đe để siết chặt công tác quản lý, chống khai thác IUU.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin khẩn trương xây dựng, hoàn thiện công cụ kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển và tại cảng; trước mắt tập trung hoàn thiện hệ thống giám sát tàu cá, đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tháo, ngắt kết nối thiết bị VMS, đảm bảo lưu trữ, truyền dẫn dữ liệu phục vụ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm khai thác IUU.

Chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo, kịch bản tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan phải hoàn thành đến tháng 10/2023, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để ngăn chặn, quyết tâm chấm dứt tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Nghiêm túc tổ chức kiểm điểm những tổ chức, cá nhân liên quan nếu còn để tình trạng tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành công tác quản lý tàu cá theo quy định (đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia) trước khi Đoàn Thanh tra của EC sang kiểm tra lần thứ 4.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương và tàu cá của tỉnh khác hoạt động tại địa phương; tập trung cao điểm thực thi pháp luật, xử phạt triệt để các hành vi khai thác IUU xảy ra tại địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 42/2019 ngày 16/5/2019 của Chính phủ.

Tuân thủ nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo liên kết theo chuỗi từ tàu cá đến cảng cá, chi cục thủy sản và cơ sở thu mua, chế biến, xuất khẩu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu, kể cả xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Tinh gọn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuỷ sản

Thứ 3, 06/06/2023 | 09:32
Mục tiêu đến năm 2025, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Doanh nghiệp thuỷ sản lao đao ngay trong quý đầu năm 2023

Thứ 6, 12/05/2023 | 09:00
Quý I/2023, doanh nghiệp thuỷ sản chịu nhiều khó khăn khi doanh thu đồng loạt đi lùi. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí, vẫn có doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng.

Gỡ thẻ vàng IUU: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Thứ 5, 01/12/2022 | 17:06
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thực hiện hiệu quả tháo gỡ thẻ vàng IUU vì lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Chi đội Kiểm ngư số 4 tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU

Thứ 2, 17/10/2022 | 19:00
Chi đội Kiểm ngư số 4 (Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã triển khai nhiều biện pháp cả trên đất liền và vùng biển để tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU.

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm “thẻ vàng” IUU

Thứ 2, 26/09/2022 | 21:32
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương trước 20/10 ban hành văn bản chỉ đạo, rà soát, khắc phục các tồn tại trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Cùng tác giả

Phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả thực thi kiểm dịch động, thực vật

Thứ 5, 20/06/2024 | 09:47
Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tương đương quy chuẩn quốc tế đạt 100%.

So kè bức tranh kinh doanh các bệnh viện tư nhân trên sàn chứng khoán

Thứ 4, 19/06/2024 | 08:35
Bệnh viện Tim Tâm Đức và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là 2 bệnh viện tư nhân hiếm hoi trên sàn chứng khoán với nhiều điểm riêng biệt trong hoạt động kinh doanh...

Chế biến sâu nông sản: Lời giải của bài toán tỷ USD

Thứ 4, 19/06/2024 | 07:20
Theo Chủ tịch GC Food, chế biến sâu nông sản không phải bài toán “hôm nay nghĩ là mai có thể làm thành công” mà cần xây dựng thị trường, đi từ chất lượng sản phẩm...

Dòng tiền khó, Phú Son chưa trả được nợ gốc, lãi trái phiếu

Thứ 3, 18/06/2024 | 10:33
Theo Phú Son, công ty chưa hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu do biến động chung của nền kinh tế dẫn đến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng,...

Vinaseed trả cổ tức, PAN Farm nhận "quà" gần 30 tỷ đồng

Thứ 2, 17/06/2024 | 16:54
Là cổ đông lớn duy nhất của PAN Farm, công ty này dự kiến sẽ nhận về khoảng 28,1 tỷ đồng cổ tức từ Vinaseed, tương đương với tỉ lệ 80,05% vốn sở hữu.
Cùng chuyên mục

5 cơ hội và 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024

Thứ 5, 20/06/2024 | 15:22
Theo Báo cáo Kinh tế thường niên, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% năm 2024 khó có thể đạt được do có sự thu hẹp trong khu vực công, cầu tiêu dùng còn yếu…

Bình Thuận: Kết nối giao thương để du lịch vươn tầm cao mới

Thứ 5, 20/06/2024 | 14:00
Sự kiện kết nối giao thương sẽ đánh dấu sự chung tay kết nối giữa chính quyền, sở ban ngành, hiệp hội với doanh nghiệp nhằm đưa du lịch tỉnh vươn lên tầm cao mới.

Không có cơ chế huy động 40 tỷ USD, Hà Nội làm đường sắt bao giờ xong?

Thứ 5, 20/06/2024 | 11:20
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đường sắt đô thị của Hà Nội hiện nay cần khoảng 40 tỷ USD và thực hiện chỉ trong vòng 10 năm.

Kỳ vọng du lịch hè: Nắm bắt xu hướng du khách, thúc đẩy mùa du lịch

Thứ 5, 20/06/2024 | 06:45
Hoạt động du lịch của nhiều địa phương trong 6 tháng đầu năm tiếp tục cho thấy những gam màu sáng về lượng khách và doanh thu, khẳng định thương hiệu điểm đến.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Đủ cơ sở khẳng định năm nay không thiếu điện

Thứ 4, 19/06/2024 | 18:33
Theo tính toán của Bộ Công Thương, năm nay nhu cầu điện rất cao nhưng cung ứng điện đảm bảo tốt, không thiếu điện như năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Không có cơ chế huy động 40 tỷ USD, Hà Nội làm đường sắt bao giờ xong?

Thứ 5, 20/06/2024 | 11:20
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đường sắt đô thị của Hà Nội hiện nay cần khoảng 40 tỷ USD và thực hiện chỉ trong vòng 10 năm.

Bình Thuận: Kết nối giao thương để du lịch vươn tầm cao mới

Thứ 5, 20/06/2024 | 14:00
Sự kiện kết nối giao thương sẽ đánh dấu sự chung tay kết nối giữa chính quyền, sở ban ngành, hiệp hội với doanh nghiệp nhằm đưa du lịch tỉnh vươn lên tầm cao mới.

5 cơ hội và 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024

Thứ 5, 20/06/2024 | 15:22
Theo Báo cáo Kinh tế thường niên, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% năm 2024 khó có thể đạt được do có sự thu hẹp trong khu vực công, cầu tiêu dùng còn yếu…

Siêu thị đẩy mạnh khuyến mại, đón sóng tiêu dùng mùa Euro

Thứ 6, 21/06/2024 | 06:30
Nhằm khuyến khích tiêu dùng nhân dịp Euro 2024, các hệ thống siêu thị đã tổ chức loạt chương trình khuyến mại, giảm giá lên đến 50% cho hàng nghìn mặt hàng.

Ngành công nghiệp điện tử: Nắm bắt cơ hội để bứt phá

Thứ 5, 20/06/2024 | 10:00
Sự chuyển dịch của nhà đầu tư sang Việt Nam đối với lĩnh vực sản xuất điện tử là xu hướng, song lợi thế nắm bắt được hay không tùy thuộc vào doanh nghiệp.