Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 15/12/2022 | 14:31
0
Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam việc định hướng xây dựng đề án cần bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lắp, lãng phí.

Sáng 15/12, tại Hà Nội Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027””.

TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo còn có Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh, các ban đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành phố.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”

TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chủ trương đề cập tại Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp. Trong đó có nêu chủ trương thực hiện xã hội hóa một số hoạt động của Nhà nước nói chung. Sau khi có chủ trương đó, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp đã giao cho Hội Luật gia Việt Nam xây dựng đề án về “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân”.

“Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện 2 giai đoạn, giai đoạn đầu thực hiện từ năm 2013 – 2016; giai đoạn 2 từ năm 2017 đến nay. Tại Hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ nghe và cho ý kiến định hướng xây dựng đề án mới”, Chủ tịch Hội Luật gia cho hay.

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhắc lại, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp tập hợp giới luật gia am hiểu về công tác pháp luật, hoạt động đông đảo trong các cơ quan tư pháp, cơ quan xây dựng pháp luật…

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 2).

TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc.

Trong thời gian qua, với tiềm năng to lớn Hội đã triển khai được 2 giai đoạn đề án “xã hội hóa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” và thu được nhiều kết quả, xây dựng được nhiều mô hình tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia ở cơ sở, ở các trung tâm, tổ pháp luật cộng đồng đã được triển khai ở nhiều địa phương. Điều này, góp phần đưa pháp luật đến gần với người dân.

Chủ tịch Hội Luật gia nhấn mạnh, qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đã góp phần đưa pháp luật vào đời sống. Càng ngày, các cấp hội làm có bài bản hơn, có hiệu quả hơn. Đây là kết quả rất đáng mừng.

Từ đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền mong muốn tại Hội thảo các chuyên gia, đơn vị, Hội luật gia các địa phương thảo luận, cho ý kiến nhằm góp phần kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng các mô hình thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại các cấp có hiệu quả hơn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Vì vậy, Hội Luật gia Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét và giao cho Hội phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, Hội Luật gia Việt Nam đã xây dựng sơ bộ đề án, xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để xác định rõ hơn mục đích, yêu cầu, mục tiêu, đối tượng của đề án bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lắp, lãng phí. Đồng thời, phát huy được vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 3).

Ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trình bày những vấn đề định hướng xây dựng đề án.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam trình bày những vấn đề định hướng xây dựng đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.

Về mục tiêu chung của đề án là phát huy vai trò của Luật gia và Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời, có chất lượng về phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý của nhân dân;

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế đang ảnh hưởng đến hiệu quả tham gia của Hội Luật gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên cơ sở phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp, cũng như vận động, thu hút các luật sư, các tổ chức, cá nhân khác góp phần tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Về phạm vi, đề án được thực hiện trong phạm vi cả nước, dự kiến từ năm 2022 đến năm 2027.

Đối tượng của đề án là người dân, trong đó tập trung ưu tiên cho các nhóm đặc thù, yếu thế trong xã hội; các cấp Hội Luật gia, hội viên Hội Luật gia Việt Nam; bên cạnh đó vận động, thu hút các luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư cùng tham gia;

Định hướng đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” cũng nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 

Tại Hội thảo, các ban đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và đại diện Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã đóng góp ý kiến, đa số các đại biểu đều cho rằng công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, HLG các cấp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 4).

Luật gia Nguyễn Cảnh Phương phát biểu ý kiến.

Về tên gọi của đề án, Luật gia Nguyễn Cảnh Phương, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên nhất trí giữ nguyên như dự thảo. Bởi, như vậy làm rõ vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Luật gia Nguyễn Cảnh Phương cũng nhất trí với mục tiêu, phạm vi, đối tượng của đề án.

Tham gia phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến làm rõ tên gọi, phạm vi, mục tiêu và đối tượng của Đề án.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 5).

TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho biết, qua 12 ý kiến phát biểu, tham luận; các ý kiến đều đóng góp thực tiễn vào dự thảo, Hội Luật gia Việt Nam sẽ nghiên cứu để tiếp thu những ý kiến đó để sớm trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 6).

Bà Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt đóng góp ý kiến.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 7).

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội góp ý kiến.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 8).

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 9).

Ông Lý Đình Đạt-  Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang phát biểu thảo luận.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 10).

Ông Dương Khánh – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tham gia đóng góp ý kiến.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 11).

Bà Khúc Thị Duyền – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnh Thái Bình.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 12).

Bà Hồ Xuân Hương – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tp. Hà Nội.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 13).

GS. TS. Lê Hồng Hạnh – Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển phát biểu thảo luận.

Tiêu điểm - Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Hình 14).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế đóng góp ý kiến.

Ảnh: Hữu Thắng.

Phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong hoạt động bảo vệ môi trường

Thứ 4, 14/12/2022 | 15:43
Các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được kết quả nhất định trong hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống trong sạch.

Bổ sung, làm rõ việc tự chủ, giá, xã hội hóa y tế vào Luật

Thứ 4, 14/12/2022 | 14:04
Theo người đứng đầu ngành y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh rất quan trọng, quy định những nội dung khung, nguyên tắc chung liên quan tới công tác khám, chữa bệnh.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:47
Đảng ủy CQTƯ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.
Cùng tác giả

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:33
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Kỳ lạ cụ bà 74 tuổi có 2 bàng quang

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:28
Người bệnh đã có triệu chứng bất thường ở hệ tiết niệu vài năm nay như tình trạng tiểu buốt, tiểu đêm nhiều (3-4 lần), tiểu nhiều lần vào ban ngày.

Quản lý đường thở là yếu tố sống còn trong gây mê hồi sức

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:54
Theo WHO, trong năm 2022 tỉ lệ các bệnh có đường thở khó trong gây mê chiếm tới 18%. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ gây mê hồi sức.

Chấn chỉnh việc yêu cầu mang thẻ BHYT giấy làm thủ tục khám chữa bệnh

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:54
Đề nghị thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT trong trường hợp người bệnh đi khám BHYT xuất trình CCCD gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên VssID, VNelD.
Cùng chuyên mục

Mãn nhãn màn biểu diễn của Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:28
Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, các chiến sĩ CSCĐ đã diễn võ thuật thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 12:02
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho giáo viên, học sinh

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:09
Các thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Đông Thái (Hà Nội) được nghe tuyên truyền, phổ biến một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Thứ 5, 11/04/2024 | 20:10
Sáng 11/4, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng: Ưu tiên ngân sách đầu tư các đoạn cao tốc chỉ có 2 làn xe

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:19
Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng Luật Ngân sách, có thứ tự ưu tiên, bảo đảm công khai, minh bạch.