Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 20/11/2019 | 15:53
Ngày 20/11, tại Nam Định đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Nam Định có: Phó giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định Đinh Ngọc Hải.

Về phía Trung ương hội Luật gia Việt Nam có: Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long, cùng các đại biểu, Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng hội Luật gia Việt Nam, Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua, lãnh đạo hội Luật gia, cán bộ theo dõi thi đua khen thưởng của cụm thi đua trên 15 tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Luật gia Vũ Xuân Trường, Cụm trưởng cụm thi đua số 2, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Nam Định bày tỏ: “Năm 2019, các tỉnh hội đều thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành các kết quả thi đua của mình. Hội nghị lần này, chúng ta sẽ lắng nghe dự thảo báo cáo tổng kết và các tỉnh thành hội trong cụm thi đua số 2 cho ý kiến hoàn thiện báo cáo gửi về Trung ương hội Luật gia Việt Nam”.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam

Luật gia Vũ Xuân Trường, Cụm trưởng cụm thi đua số 2.

Tại hội nghị, ông Đào Đình Tùng, Cụm phó cụm thi đua, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Hà Nam đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của cụm năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các đơn vị trong cụm luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng là đặc biệt quan trọng, từ đó vận động đội ngũ luật gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác phát triển cán bộ hội viên tiếp tục được chú trọng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức hội cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các mặt hoạt động công tác hội.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm 2019 các tỉnh, thành Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch chỉ đạo của Trung ương hội Luật gia Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật tại địa phương; Công tác giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở; Công tác thực hiện các phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến cũng đã được quan tâm, tăng cường thực hiện.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị.

Nói về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020, ông Đào Đình Tùng nêu: “Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI” về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, hội viên thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của Hội.

Quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 và của từng đơn vị trong Cụm.

Các đơn vị trong Cụm cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng phong trào thi đua.

Phát động các tập thể và cá nhân trong Cụm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955-04/4/2020)...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết, cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo. Tuy vậy, các đại biểu cũng bổ sung thêm một vài ý bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà hội luật gia các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung đạt được trong năm 2019.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long nhất trí với các nội dung của báo cáo. Đồng thời, gợi ý thêm một số nội dung cụm thi đua số 2 thực hiện trong năm 2020 như quán triệt, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thi đua, khen thưởng như Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và gần đây nhất là Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành hội tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ - đây chính là kim chỉ nam cho tổ chức, hoạt động của các cấp hội Luật gia Việt Nam trong thời gian tới.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của hội Luật gia Việt Nam đến toàn thể các cấp hội và hội viên và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chính sách - Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung, hội Luật gia Việt Nam (Hình 4).

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long cũng nêu thêm một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của cụm thi đua số 2. 

Các tỉnh, thành Hội cần chú trọng gắn công tác hội với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội Luật gia…

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long, cũng bày tỏ mong muốn cụm thi đua số 2 đẩy mạnh phong trào thi đua nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hội Luật gia Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, cụm thi đua số 2 cũng đã đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho hai đơn vị và bằng khen cho 9 đơn vị thuộc cụm thi đua số 2.

Bên cạnh đó, cũng đã công bố quyết định của hội Luật gia Việt Nam công nhận cụm trưởng, cụm phó của cụm thi đua số 2 năm 2020. Trong đó, Cụm trưởng là Chủ tịch hội Luật gia thành phố Hà Nội và Cụm phó là Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Hải Dương.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Thứ 6, 15/11/2019 | 14:41
Ngày 15/11/2019 tại Nghệ An, hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT.

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam: Vai trò và tiếng nói của giới luật gia ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông

Thứ 4, 06/11/2019 | 11:19
Sáng 6/11, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam, Học viện Ngoại giao và Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông đồng tổ chức Hội thảo khoa học Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì An ninh và Phát triển khu vực”. Trong  phiên khai mạc Hội thảo khoa học Biển Đông lần thứ 11, TS. Nguyễn Văn Quyền -  Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng. Báo điện tử Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của bài phát biểu.

Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Thứ 6, 01/11/2019 | 14:31
Ngày 31/10, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế chủ trì buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk gồm 17 thành viên do Luật sư Ryu Seong Ryong - Chủ tịch Hội Luật sư tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Kit test cúm A tràn lan trên mạng, chuyên gia cảnh báo

Chủ nhật, 07/08/2022 | 07:00
Tình hình cúm A gia tăng khiến không ít người bày tỏ sự lo lắng, thậm chí tìm mua kit test cúm A trên chợ mạng để tiết kiệm.

Địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm

Thứ 7, 06/08/2022 | 15:12
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: Chủ quan, lơ là trước dịch bệnh sẽ phải trả giá

Thứ 7, 06/08/2022 | 11:15
Thủ tướng yêu cầu không thể để “dịch chồng dịch” khi nhiều loại dịch bệnh xuất hiện và diễn biến phức tạp như sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ…

Kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh

Thứ 6, 05/08/2022 | 20:47
Bộ Y tế đề nghị kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, khan hiếm thuốc, trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng.

Đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia, giảm hơn 1.300 tỷ

Thứ 6, 05/08/2022 | 18:18
Trong lần công bố này, kết quả giá trị trúng thầu là gần 6.300 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với tổng giá kế hoạch các danh mục thuốc có đề xuất trước đó.
Cùng chuyên mục

Mức thu phí khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chủ nhật, 07/08/2022 | 14:20
Tại Thông tư 48/2022/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc

Thứ 7, 06/08/2022 | 10:00
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội luật gia tỉnh Nghệ An vẫn cố gắng phối hợp nhiều ban ngành thực hiện tuyên truyền “Vì cuộc sống bình yên”, “Pháp luật với đời sống”,..

Khánh Hòa: Khánh Sơn phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo

Thứ 6, 05/08/2022 | 18:40
Khánh Sơn đang nỗ lực triển khai thực hiện các công tác phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo bền vững. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo.

29 tỉnh vẫn chưa chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Thứ 6, 05/08/2022 | 14:31
Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận định, tiến độ hỗ trợ tại nhiều nơi còn rất chậm và chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ.

Đề xuất mỗi năm có một bảng giá đất mới trong Luật Đất đai sửa đổi

Thứ 6, 05/08/2022 | 08:00
Đây là một trong những đề xuất của chuyên gia trong Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất.
     
Nổi bật trong ngày

Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc

Thứ 7, 06/08/2022 | 10:00
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội luật gia tỉnh Nghệ An vẫn cố gắng phối hợp nhiều ban ngành thực hiện tuyên truyền “Vì cuộc sống bình yên”, “Pháp luật với đời sống”,..

Mức thu phí khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chủ nhật, 07/08/2022 | 14:20
Tại Thông tư 48/2022/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.