Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:00
UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy chủ đầu tư và các bên liên quan sớm kết thúc dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Đẩy nhanh để sớm kết thúc dự án

Theo ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đã có Kết luận của Phó Chủ tịch UND tỉnh Nguyễn Hồng Quang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Các dự án này do Công ty cổ phần Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đến nay, các dự án cơ bản không đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư do các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, việc rà soát, khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, việc hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt, việc huy động vốn khi chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng và một số khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật...

Bất động sản - Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. 

Ông Quang yêu cầu Tổ trưởng, các Tổ phó, Thành viên Tổ công tác và các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND thị xã Điện Bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án này.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư phối hợp, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; nhất là kịp thời bố trí đủ kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ.

Công ty cổ phần Bách Đạt An phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể, phân công từng cá nhân trực tiếp phụ trách các mãng công việc, hạng mục thi công của từng dự án và các yêu cầu, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục,... gửi các cơ quan liên quan để theo dõi và tập trung phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh.

Doanh nghiệp đánh giá lại nguồn lực tài chính hiện có, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời điểm, phương thức huy động, bố trí nguồn vốn; chứng minh cụ thể về khả năng huy động tài chính.

Trường hợp cần thiết, làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp giải quyết. Khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường theo các phương án được duyệt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước theo đúng quy định.

Chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục của các dự án; các khu vực đảm bảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nghĩa vụ về tài chính có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng phần cho dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành đơn vị liên quan xem xét, điều chỉnh loại ra khỏi ranh giới dự án hoặc đưa vào diện chỉnh trang đối với các khu vực không thể bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm kết thúc dự án.

Cấm sử dụng nguồn tiền huy động của dân với mục đích không phục vụ dự án

Ông Quang cũng yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, các hộ dân có liên quan phải có thiện chí, tinh thần phối hợp để tổ chức làm việc, bàn bạc, thống nhất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hài hòa lợi ích, chia sẻ lợi nhuận, rủi ro với Công ty cổ phần Bách Đạt An để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng kỳ vọng, mục đích của các bên.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì, làm việc cùng với Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam để bàn thống nhất cách sử dụng số tiền của người dân đóng góp vào dự án hiện còn tồn đọng tại tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam theo đúng các bản án đã được Tòa án xét xử.

Có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn tiền này, nghiêm cấm sử dụng cho các mục đích khác, có phương án bảo tồn và phát sinh lãi tiền gửi để sử dụng vào mục đích triển khai thực hiện dự án, giải quyết một số khó khăn về tài chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đề nghị Công an tỉnh rà soát nội dung thỏa thuận giữa các bên, thường xuyên theo dõi nguồn huy động tại Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, kịp thời xử lý khi công ty sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích.

Bất động sản - Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An (Hình 2).

UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy chủ đầu tư và các bên liên quan sớm kết thúc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ban Thường vụ Thị ủy và UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng phương án được duyệt (không chờ kết thúc tất cả các phương án mới quyết toán).

Các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành toàn bộ phương án, cho phép phê duyệt quyết toán từng đợt của một phương án để làm cơ sở khấu trừ nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Rà soát các hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt để tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để lập thủ tục thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Các đơn vị hỗ trợ, đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An, làm việc với chủ đầu tư các dự án lân cận và cộng đồng dân cư trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công…

Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam có tranh chấp, phải ra toà vì liên quan đến hợp đồng môi giới đất nền tại 3 dự án 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt 1. Có gần 1.000 khách hàng được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến các vụ kiện trên. Đây được xem là vụ tranh chấp hợp đồng bất động sản nhất trên địa bàn miền Trung dưới tên gọi "1.000 người dân đòi sổ đỏ".

Quảng Nam: Diễn biến mới liên quan các dự án của Bách Đạt An

Thứ 7, 28/05/2022 | 09:00
UBND tỉnh sẽ xem xét chủ trương cấp giấy CNQSD đất theo block khi đảm bảo các điều kiện để chủ đầu tư giải quyết quyền lợi của khách hàng.

Kỳ án Hoàng Nhất Nam - Bách Đạt An: Quảng Nam vào cuộc gỡ vướng

Chủ nhật, 10/04/2022 | 08:15
Hàng loạt các Sở, ban, ngành được yêu cầu cùng vào cuộc hỗ trợ để chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án, giải quyết vướng mắc cho 1.000 khách hàng.

Kỳ án Hoàng Nhất Nam - Bách Đạt An: Hết kiện đến bị kiện

Thứ 5, 15/10/2020 | 09:37
Từ chỗ liên tục bị kiện, Hoàng Nhất Nam quyết định khởi kiện Bách Đạt An ra tòa.
Cùng tác giả

Tp.Quảng Ngãi: Chưa phát hiện tặng quà, nhận quà trái quy định dịp Tết

Thứ 3, 31/01/2023 | 21:03
Đây là báo cáo của UBND Tp.Quảng Ngãi về tình hình tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Đà Nẵng trồng 1.000 cây phủ xanh Khu công nghệ cao

Thứ 3, 31/01/2023 | 20:00
Ngày 31/1, tại Khu Công nghệ cao Tp.Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, Liên đoàn Lao động Tp.Đà Nẵng tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây năm 2023.

Quảng Ngãi tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ đấu thầu

Thứ 2, 30/01/2023 | 21:00
Năm qua, tại tỉnh Quảng Ngãi, công tác ngăn ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực trong đấu thầu cơ bản được thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Đà Nẵng: Kỷ luật 2 lãnh đạo phường vì để xảy ra xây dựng nhà trái phép

Thứ 2, 30/01/2023 | 19:59
Trong quá trình công tác, những người này đã để xảy ra việc xây dựng 8 căn nhà trái phép.

Đà Nẵng: Ra quân đầu năm loạt công trình trọng điểm

Thứ 2, 30/01/2023 | 18:00
Hoà chung không khí vui tươi, tràn đầy hy vọng của mùa xuân mới, hàng loạt công trình trọng điểm tại Tp.Đà Nẵng đã được ra quân.
Cùng chuyên mục

Quảng Bình thanh tra 23 doanh nghiệp “ngâm đất” chậm đưa vào sử dụng

Thứ 6, 03/02/2023 | 17:40
Đối tượng thanh tra sẽ bao gồm 23 doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm.

Gia tăng DN bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể trong năm 2022

Thứ 4, 01/02/2023 | 21:48
Số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể trong năm 2022 tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giải bài toán pháp lý, giúp thị trường bất động sản “sáng cửa”

Thứ 4, 01/02/2023 | 07:00
Không chỉ gặp khó khăn về nguồn vốn, quỹ đất… mà một trong những nguyên nhân khiến thị trường bất động sản “chật vật” chính là những vướng mắc về pháp lý.

Đề xuất thuế cao hơn với người bán bất động sản có thời gian nắm giữ ngắn

Thứ 3, 31/01/2023 | 19:00
Để hạn chế tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản, nghiên cứu bổ sung quy định đối với thu nhập của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ.

Đề xuất tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế bất động sản

Thứ 3, 31/01/2023 | 15:33
Theo tài liệu từ Bộ Tư pháp, sẽ đề xuất theo hướng tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế bất động sản đảm bảo đơn giản, thuận lợi trong công tác quản lý thu thuế.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 4/2: Vàng thế giới lao dốc

Thứ 7, 04/02/2023 | 10:00
Giá vàng thế giới sáng 4/2 lao dốc mạnh khi báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ tích cực, có thể tạo thêm dư địa để Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Tiền Giang: Phát triển nghề cá bền vững gắn với phòng chống IUU

Thứ 7, 04/02/2023 | 07:00
Trong năm 2023, Tiền Giang có kế hoạch khai thác trên 124.000 tấn hải sản các loại phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Giá vàng 5/2: Tăng hay giảm trong tuần tới?

Chủ nhật, 05/02/2023 | 10:04
Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ hồi phục nhanh chóng những ngày tới, theo kết quả khảo sát của Kitco.

Xuất khẩu thủy sản tháng 1 giảm mạnh, kỳ vọng phục hồi từ quý 2/2023

Thứ 7, 04/02/2023 | 06:00
Theo VASEP, bức tranh xuất khẩu thủy sản sẽ không thể sáng trở lại ngay trong những tháng đầu năm khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo chưa có nhiều cải thiện.