Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 27/11/2022 | 07:00
0
UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy chủ đầu tư và các bên liên quan sớm kết thúc dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Đẩy nhanh để sớm kết thúc dự án

Theo ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, đã có Kết luận của Phó Chủ tịch UND tỉnh Nguyễn Hồng Quang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Các dự án này do Công ty cổ phần Bách Đạt An (gọi tắt là Bách Đạt An) làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đến nay, các dự án cơ bản không đảm bảo theo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư do các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, việc rà soát, khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, việc hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt, việc huy động vốn khi chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng và một số khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật...

Bất động sản - Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. 

Ông Quang yêu cầu Tổ trưởng, các Tổ phó, Thành viên Tổ công tác và các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND thị xã Điện Bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án này.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư phối hợp, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan; nhất là kịp thời bố trí đủ kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ.

Công ty cổ phần Bách Đạt An phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể, phân công từng cá nhân trực tiếp phụ trách các mãng công việc, hạng mục thi công của từng dự án và các yêu cầu, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục,... gửi các cơ quan liên quan để theo dõi và tập trung phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh.

Doanh nghiệp đánh giá lại nguồn lực tài chính hiện có, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời điểm, phương thức huy động, bố trí nguồn vốn; chứng minh cụ thể về khả năng huy động tài chính.

Trường hợp cần thiết, làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp giải quyết. Khẩn trương bố trí kinh phí bồi thường theo các phương án được duyệt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước theo đúng quy định.

Chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục của các dự án; các khu vực đảm bảo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và các nghĩa vụ về tài chính có liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng phần cho dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành đơn vị liên quan xem xét, điều chỉnh loại ra khỏi ranh giới dự án hoặc đưa vào diện chỉnh trang đối với các khu vực không thể bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm kết thúc dự án.

Cấm sử dụng nguồn tiền huy động của dân với mục đích không phục vụ dự án

Ông Quang cũng yêu cầu Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, các hộ dân có liên quan phải có thiện chí, tinh thần phối hợp để tổ chức làm việc, bàn bạc, thống nhất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hài hòa lợi ích, chia sẻ lợi nhuận, rủi ro với Công ty cổ phần Bách Đạt An để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng kỳ vọng, mục đích của các bên.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì, làm việc cùng với Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam để bàn thống nhất cách sử dụng số tiền của người dân đóng góp vào dự án hiện còn tồn đọng tại tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam theo đúng các bản án đã được Tòa án xét xử.

Có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn tiền này, nghiêm cấm sử dụng cho các mục đích khác, có phương án bảo tồn và phát sinh lãi tiền gửi để sử dụng vào mục đích triển khai thực hiện dự án, giải quyết một số khó khăn về tài chính, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đề nghị Công an tỉnh rà soát nội dung thỏa thuận giữa các bên, thường xuyên theo dõi nguồn huy động tại Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, kịp thời xử lý khi công ty sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích.

Bất động sản - Quảng Nam: Các bên cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ 3 dự án của Bách Đạt An (Hình 2).

UBND tỉnh Quảng Nam thúc đẩy chủ đầu tư và các bên liên quan sớm kết thúc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ban Thường vụ Thị ủy và UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng phương án được duyệt (không chờ kết thúc tất cả các phương án mới quyết toán).

Các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành toàn bộ phương án, cho phép phê duyệt quyết toán từng đợt của một phương án để làm cơ sở khấu trừ nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Rà soát các hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt để tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để lập thủ tục thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Các đơn vị hỗ trợ, đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An, làm việc với chủ đầu tư các dự án lân cận và cộng đồng dân cư trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công…

Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam có tranh chấp, phải ra toà vì liên quan đến hợp đồng môi giới đất nền tại 3 dự án 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt 1. Có gần 1.000 khách hàng được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến các vụ kiện trên. Đây được xem là vụ tranh chấp hợp đồng bất động sản nhất trên địa bàn miền Trung dưới tên gọi "1.000 người dân đòi sổ đỏ".

Quảng Nam: Diễn biến mới liên quan các dự án của Bách Đạt An

Thứ 7, 28/05/2022 | 09:00
UBND tỉnh sẽ xem xét chủ trương cấp giấy CNQSD đất theo block khi đảm bảo các điều kiện để chủ đầu tư giải quyết quyền lợi của khách hàng.

Kỳ án Hoàng Nhất Nam - Bách Đạt An: Quảng Nam vào cuộc gỡ vướng

Chủ nhật, 10/04/2022 | 08:15
Hàng loạt các Sở, ban, ngành được yêu cầu cùng vào cuộc hỗ trợ để chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án, giải quyết vướng mắc cho 1.000 khách hàng.

Kỳ án Hoàng Nhất Nam - Bách Đạt An: Hết kiện đến bị kiện

Thứ 5, 15/10/2020 | 09:37
Từ chỗ liên tục bị kiện, Hoàng Nhất Nam quyết định khởi kiện Bách Đạt An ra tòa.
Cùng tác giả

Sản xuất công nghiệp ở Đà Nẵng tiếp tục đối mặt khó khăn, thách thức

Chủ nhật, 03/12/2023 | 20:00
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành thu hút số lượng lao động nhiều nhất, nhưng cũng có mức sụt giảm lao động nhiều nhất so với tháng cùng kỳ năm 2022.

Đảo Ký ức Hội An được vinh danh ở giải thưởng du lịch thế giới

Thứ 7, 02/12/2023 | 19:45
Lễ trao giải World Travel Award được đánh giá là Oscars của ngành du lịch thế giới.

Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện

Thứ 7, 02/12/2023 | 19:30
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh kịp thời cấp điện cho các hộ dân.

Quảng Nam kiến nghị thu hồi 47,6 tỷ từ thanh tra

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:27
Năm 2023, ngành thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Nhóm làm giả căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng lãnh án

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:44
Với hành vi của mình, các bị cáo phải nhận mức án tương xứng, làm bài học, cảnh tỉnh những người khác.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Di dời nhà ven kênh rạch, cần quyết tâm hơn nữa

Thứ 2, 04/12/2023 | 11:31
Thời gian qua, công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch tại TP.HCM còn khá khiêm tốn, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đấu giá cho thuê 8.000m2 đất “vàng” dọc sông Hương ở Huế

Thứ 2, 04/12/2023 | 11:30
Thừa Thiên-Huế vừa thông báo đấu giá cho thuê hơn 8.000m2 đất “vàng” dọc bờ sông Hương để làm khu dịch vụ du lịch cao cấp.

Nhiều doanh nghiệp BĐS phải dừng hoạt động vì hết tiền

Chủ nhật, 03/12/2023 | 20:30
Từ khi thị trường trầm lắng, khó khăn vẫn bủa vây doanh nghiệp BĐS. Cuối năm, nhiều doanh nghiệp buộc phải chấp nhận đóng cửa hoặc cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc.

Bà Rịa -Vũng Tàu đặt mục tiêu xây hơn 12.000 căn nhà ở xã hội thế nào?

Chủ nhật, 03/12/2023 | 14:00
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ triển khai 17 dự án với 12.798 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và cho công nhân khu công nghiệp.

Tp.HCM: Từng bước cấp sổ đỏ nhà đất mua bán qua giấy viết tay

Chủ nhật, 03/12/2023 | 14:00
Việc cấp giấy chứng nhận cho nhà đất mua bán giấy tay, chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền xử lý về vi phạm đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu đặt mục tiêu xây hơn 12.000 căn nhà ở xã hội thế nào?

Chủ nhật, 03/12/2023 | 14:00
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ triển khai 17 dự án với 12.798 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và cho công nhân khu công nghiệp.

Giá vàng 4/12: Vàng thế giới tăng vọt, lập kỷ lục mới

Thứ 2, 04/12/2023 | 10:15
Giá vàng thế giới tăng vọt 25 - 75 USD mỗi ounce, lên 2.097 USD, có thời điểm lên cao nhất 2.147 USD, đây là mức giá kỷ lục cao mới của vàng.

Giá vàng hôm nay 3/12: Tăng hay giảm trong tuần tới?

Chủ nhật, 03/12/2023 | 09:53
Đà tăng của vàng đã khiến nhiều chuyên gia phân tích lẫn nhà đầu tư tiếp tục có cái nhìn lạc quan về xu hướng ngắn hạn.

Đấu giá cho thuê 8.000m2 đất “vàng” dọc sông Hương ở Huế

Thứ 2, 04/12/2023 | 11:30
Thừa Thiên-Huế vừa thông báo đấu giá cho thuê hơn 8.000m2 đất “vàng” dọc bờ sông Hương để làm khu dịch vụ du lịch cao cấp.

Tp.HCM: Loạt dự án được chủ đầu tư mở bán dịp cuối năm

Chủ nhật, 03/12/2023 | 10:30
Nhiều khó khăn, vướng mắc của thị trường BĐS từng bước được tháo gỡ từ Chính phủ. Hàng loạt dự án được chủ đầu tư tung ra thị trường dịp cuối năm 2023.