Quốc hội vừa thông qua 8 Luật và 1 Pháp lệnh

Quốc hội vừa thông qua 8 Luật và 1 Pháp lệnh

Thứ 5, 12/12/2013 | 13:15
Sáng nay (12/12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh, vừa được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Tại buổi họp báo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan cũng thông tin thêm về những điểm mới trong các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật tiếp công dân; Luật đấu thầu; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật đất đai.
Luật sư - Quốc hội vừa thông qua 8 Luật và 1 Pháp lệnh

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 8 Luật và 1 Pháp lệnh.

Chủ tịch nước cũng ký Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 12/7/2013.

Các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội thông qua lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung những quy định mới cho phù hợp khi triển khai thực thi các Luật, Pháp lệnh trong thực tiễn cuộc sống.

Một trong những Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và xã hội của đất nước là Luật đất đai. Trong đó, Luật có nhiều nội dung đổi mới quan trọng về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; về tài chính đất đai và giá đất...

Thông tin thêm về quy định mới trong thu hồi đất, ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: Luật đất đai sửa đổi năm 2013 quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất và thống nhất với các quy định tại Điều 54 của Hiến pháp vừa được thông qua.

Về hiệu lực thi hành của Pháp lệnh và các Luật được quy định cụ thể trong các văn bản luật được Quốc hội thông qua. Cụ thể:

Luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Luật việc làm có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Luật thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2014.

Hiện các Bộ, ngành liên quan đang khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành để các Luật, Pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống.

Theo VOV

Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

Thứ 7, 30/11/2013 | 16:26
Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và các Nghị quyết quan trọng khác.

Quốc hội đồng ý tăng chiều dài đường Hồ Chí Minh

Thứ 7, 30/11/2013 | 08:29
Với đa số phiếu tán thành, chiều 29/11, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội: Biểu quyết về Hiến pháp trên tinh thần dân làm chủ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:12
“Chúng tôi hiểu rằng một bộ phận trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác về Hiến pháp sửa đổi. Nhưng chúng ta đã thể hiện được nguyện vọng của đa số với tinh thần làm chủ của nhân dân”- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Quốc hội quyết bỏ hình thức tử hình bằng xử bắn

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:02
Chiều ngày 27/11, với tỉ lệ tán thành 85,34%, Quốc hội Thông qua Nghị quyết về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Bộ trưởng Tiến nhận trách nhiệm vụ Cát Tường trước Quốc hội

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:56
Trả lời chất vấn, bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, liên quan đến vụ thẩm mỹ viện Cát tường dù là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, chủ quan hay khách quan thì Bộ y tế, người đứng đầu Bộ Y tế đều có trách nhiệm liên quan.

Chủ tịch Quốc hội giới thiệu 6 nhân sự mới

Thứ 6, 15/11/2013 | 10:22
Được đồng ý về chủ trương kiện toàn bộ máy QH với những vị trí còn khuyết, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trình danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung 1 Ủy viên UB Thường vụ, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, 4 Phó Chủ nhiệm các UB khác.

Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

Thứ 7, 30/11/2013 | 16:26
Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và các Nghị quyết quan trọng khác.

Quốc hội đồng ý tăng chiều dài đường Hồ Chí Minh

Thứ 7, 30/11/2013 | 08:29
Với đa số phiếu tán thành, chiều 29/11, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội: Biểu quyết về Hiến pháp trên tinh thần dân làm chủ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:12
“Chúng tôi hiểu rằng một bộ phận trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác về Hiến pháp sửa đổi. Nhưng chúng ta đã thể hiện được nguyện vọng của đa số với tinh thần làm chủ của nhân dân”- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Quốc hội quyết bỏ hình thức tử hình bằng xử bắn

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:02
Chiều ngày 27/11, với tỉ lệ tán thành 85,34%, Quốc hội Thông qua Nghị quyết về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Bộ trưởng Tiến nhận trách nhiệm vụ Cát Tường trước Quốc hội

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:56
Trả lời chất vấn, bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, liên quan đến vụ thẩm mỹ viện Cát tường dù là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, chủ quan hay khách quan thì Bộ y tế, người đứng đầu Bộ Y tế đều có trách nhiệm liên quan.

Chủ tịch Quốc hội giới thiệu 6 nhân sự mới

Thứ 6, 15/11/2013 | 10:22
Được đồng ý về chủ trương kiện toàn bộ máy QH với những vị trí còn khuyết, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trình danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung 1 Ủy viên UB Thường vụ, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, 4 Phó Chủ nhiệm các UB khác.