Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam thu gần 87,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Vương Thị Thảo

Vương Thị Thảo

Thứ 6, 21/06/2024 16:19

Công tác thu, chi tiền thực hiện đảm bảo

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ được thành lập nhằm mục đích huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp.

Cần biết - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Nam thu gần 87,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp.

Thời gian qua, thực hiện Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (VNFF Quảng Nam) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan huy động được các nguồn lực lớn về tài chính để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã ký kết được 80 hợp đồng uỷ thác với các đơn vị có sử dụng dịch vụ môi trường rừng để sản xuất kinh doanh thuỷ điện, nước sạch, sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp, trong đó có 36 đơn vị sản xuất thủy điện và 12 đơn vị sản xuất nước sạch, 32 đơn vị sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp.

Công tác thu, chi tiền từ dịch vụ môi trường rừng trong 5 tháng đầu năm 2024 được thực hiện đảm bảo. Tổng nguồn thu đạt gần 87,6 tỉ đồng, trong đó nguồn thu nội tỉnh hơn 62,5 tỉ đồng. Tổng tiền chi trong 5 tháng đầu năm gần 57,4 tỉ đồng, trong đó có chi tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng gồm Ban quản lý rừng, cộng đồng dân cư thôn, UBND các xã được giao trách nhiệm quản lý rừng. Tổng diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng trong năm 2024 trên 311.120 ha, chiếm 67,29% diện tích rừng tự nhiên của tỉnh.

Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến nay tại địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, từng bước cải thiện đời sống cho người dân tham gia bảo vệ rừng, có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình, giảm nhanh tỷ lệ nghèo khó; góp phần bảo vệ an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Khuyến khích chủ tích cực bảo vệ rừng, phát triển sinh kế

Thời gian qua, Đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 tại 11 đơn vị chủ rừng tổ chức là các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (PH, ĐD).

Đoàn kiểm tra cũng đã tập trung kiểm tra kết quả thực hiện năm 2023 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Theo đó, đoàn kiểm tra năm 2023 các nội dung diện tích cung ứng, diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, về tình hình tiếp nhận quản lý chi trả tiền trong năm, các hồ sơ chứng từ chi trả tiền, tình hình lập trình quyết toán nguồn kinh phí và các nội dung liên quan khác.

Năm 2024, công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung diện tích, việc lập phương án quản lý, sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng trình duyệt làm căn cứ thực hiện, việc củng cố các tổ, đội, trạm bảo vệ rừng, hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, nhóm hộ, cộng đồng nhận khoán và công tác xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét.

Qua công tác kiểm tra tình hình chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị chủ rừng, nhìn chung các chủ rừng đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, việc quản lý chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Đoàn kiểm tra của Quỹ tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện, xác định nguyên nhân, đề xuất phương án, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại trong công tác thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đồng thời, Đoàn công tác nhắc nhở, chấn chỉnh một số chủ rừng thực hiện chưa tốt; khuyến khích chủ rừng đã thực hiện tốt, tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển sinh kế cho người dân từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

ĐÌNH DÂN

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.