Bộ y tế - Tin tức về Bộ y tế Việt Nam - Trang 1

Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân y tế khám chữa bệnh, thuốc, mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm...