Tỉnh Gia Lai - Tin tức mới nhất về Gia Lai -

Tin tức mới nhất về Gia Lai - Tỉnh Gia Lai được tái lập vào ngày 12/8/1991, Gia Lai - Kon Tum tách thành hai tỉnh là Gia Lai và Kon Tum. có diện tích lớn thứ 2 Việt Nam là tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc cao nguyên Trung Bộ thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam