nhà nước pháp quyề

Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam

Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam

Chủ nhật, 13/11/2022 | 09:00
Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN) Việt Nam có những đặc trưng cơ bản như là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân...
Đặc điểm, nhiệm vụ của chính quyền địa phương trong Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam

Đặc điểm, nhiệm vụ của chính quyền địa phương trong Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam

Thứ 5, 20/10/2022 | 13:44
Chính quyền địa phương (CQĐP) là cơ quan Nhà nước ở địa phương, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các vấn đề của người dân địa phương.
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền của người dân tộc thiểu số

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền của người dân tộc thiểu số

Thứ 2, 15/08/2022 | 08:43
Là một quốc gia với 54 dân tộc, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền của người DTTS để đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQ XHCN trong thời đại mới.
[E] Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đời sống chính trị, xã hội hiện nay

[E] Vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong đời sống chính trị, xã hội hiện nay

Thứ 3, 09/08/2022 | 06:06
Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta.
Không bào chữa, luật sư chỉ xin giảm nhẹ tội cho bị cáo

Không bào chữa, luật sư chỉ xin giảm nhẹ tội cho bị cáo

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:42
Bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự, thay vì tranh tụng để thay đổi tội danh, các luật sư chỉ định thường chỉ tìm cách xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Đó là thực tế của việc bào chữa miễn phí hiện nay.
Bảo đảm quyền lợi luật sư khi tham gia tố tụng

Bảo đảm quyền lợi luật sư khi tham gia tố tụng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo đảm quyền bào chữa và quyền hành nghề của luật sư (LS)” do Liên đoàn LS Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của công an, tòa án, Viện Kiểm sát, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các chuyên gia nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, CHLB Đức, Trung Quốc và Nhật Bản.
Xem thêm...