Tốt nghiệp THPT năm

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Không đi học thêm, dậy sớm ôn bài

Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Không đi học thêm, dậy sớm ôn bài

Thứ 3, 18/07/2023 | 20:20
Thí sinh Vũ Thị Vân Anh (lớp 12A5 Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 với 57,3 điểm.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 309 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 309 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:06
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 309 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 304 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 304 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:04
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 305 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 308 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 308 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:04
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 308 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 307 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 307 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:04
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 307 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 310 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 310 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:03
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 310 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 311 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 311 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:03
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 311 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 312 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 312 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:03
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 312 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 313 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 313 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:03
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 313 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 314 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 314 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:02
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 314 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 317 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 317 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:02
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 317 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 306 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi, đáp án môn GDCD mã đề 306 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thứ 5, 29/06/2023 | 11:02
Đề thi, đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD) mã đề 306 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh nhất, chính xác, đầy đủ nhất trên Người Đưa Tin.
Xem thêm...