Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 3, 23/04/2024 15:24

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Tại phiên họp thứ 32 ngày 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Trình bày tờ trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, mô hình tổ chức bộ máy hiện nay của Trung tâm tin học thuộc Kiểm toán Nhà nước đang bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, theo quy định pháp luật, đơn vị sự nghiệp công lập không có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý Nhà nước.

Trong khi đó, Trung tâm tin học mặc dù hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu nhưng lại là đơn vị duy nhất của Kiểm toán Nhà nước có chức năng và đang thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin, quản trị nội bộ và đảm bảo an toàn công nghệ thông tin trong toàn ngành.

Điều này cho thấy sự bất cập và không phù hợp với quy định pháp luật giữa tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động là “đơn vị sự nghiệp công lập” với chức năng, nhiệm vụ hoạt động hiện nay của Trung tâm tin học.

Đối thoại - Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động kiểm toán trong môi trường số là xu hướng tất yếu và cấp bách trong thời gian tới. Điều này, đòi hỏi Trung tâm tin học phải là đơn vị có chức năng điều phối, đầu mối kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan bên ngoài;

Có chức năng ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước; có thẩm quyền tham gia hoàn thiện, cụ thể hóa và thống nhất trong toàn ngành các quy trình quản lý, nghiệp vụ để phù hợp và đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, Trung tâm tin học với mô hình là đơn vị sự nghiệp sẽ không có đủ chức năng, thẩm quyền và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ này. 

Ông Tuấn cho rằng, với mô hình tổ chức Trung tâm tin học là đơn vị sự nghiệp như hiện nay, Kiểm toán Nhà nước đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.

Do đó, cần thiết phải có điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy để cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện chức năng phù hợp với quy định của pháp luật; có đủ thẩm quyền trong việc thống nhất quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm toán; có điều kiện thu hút cán bộ có chuyên môn tốt và chủ động trong việc điều động, luân chuyển công chức có chuyên môn, am hiểu về công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động kiểm toán.

"Việc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tin học thuộc Kiểm toán Nhà nước là hết sức cần thiết", ông Tuấn nêu.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ đã được xác định tại Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước, tạo cơ sở để chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số; đồng thời, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, phạm vi, tần suất kiểm toán lớn hơn của Kiểm toán Nhà nước, kịp thời phục vụ công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối thoại - Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tin học với các yêu cầu: Không tăng số lượng đầu mối cấp vụ so với hiện hành; không tăng tổng biên chế được giao; làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu trong Cục Công nghệ thông tin do Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định và tổ chức vận hành.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.