Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
0
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Tại phiên họp thứ 32 ngày 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Trình bày tờ trình, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, mô hình tổ chức bộ máy hiện nay của Trung tâm tin học thuộc Kiểm toán Nhà nước đang bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, theo quy định pháp luật, đơn vị sự nghiệp công lập không có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý Nhà nước.

Trong khi đó, Trung tâm tin học mặc dù hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu nhưng lại là đơn vị duy nhất của Kiểm toán Nhà nước có chức năng và đang thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thống nhất quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin, quản trị nội bộ và đảm bảo an toàn công nghệ thông tin trong toàn ngành.

Điều này cho thấy sự bất cập và không phù hợp với quy định pháp luật giữa tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động là “đơn vị sự nghiệp công lập” với chức năng, nhiệm vụ hoạt động hiện nay của Trung tâm tin học.

Đối thoại - Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động kiểm toán trong môi trường số là xu hướng tất yếu và cấp bách trong thời gian tới. Điều này, đòi hỏi Trung tâm tin học phải là đơn vị có chức năng điều phối, đầu mối kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan bên ngoài;

Có chức năng ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước; có thẩm quyền tham gia hoàn thiện, cụ thể hóa và thống nhất trong toàn ngành các quy trình quản lý, nghiệp vụ để phù hợp và đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, Trung tâm tin học với mô hình là đơn vị sự nghiệp sẽ không có đủ chức năng, thẩm quyền và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ này. 

Ông Tuấn cho rằng, với mô hình tổ chức Trung tâm tin học là đơn vị sự nghiệp như hiện nay, Kiểm toán Nhà nước đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.

Do đó, cần thiết phải có điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy để cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện chức năng phù hợp với quy định của pháp luật; có đủ thẩm quyền trong việc thống nhất quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm toán; có điều kiện thu hút cán bộ có chuyên môn tốt và chủ động trong việc điều động, luân chuyển công chức có chuyên môn, am hiểu về công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động kiểm toán.

"Việc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tin học thuộc Kiểm toán Nhà nước là hết sức cần thiết", ông Tuấn nêu.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ đã được xác định tại Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước, tạo cơ sở để chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số; đồng thời, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, phạm vi, tần suất kiểm toán lớn hơn của Kiểm toán Nhà nước, kịp thời phục vụ công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối thoại - Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm tin học với các yêu cầu: Không tăng số lượng đầu mối cấp vụ so với hiện hành; không tăng tổng biên chế được giao; làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu trong Cục Công nghệ thông tin do Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định và tổ chức vận hành.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho” trong xây dựng, bổ sung quy hoạch

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:42
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.
Cùng tác giả

4 trường hợp tạm giữ, thu giữ và chế áp tàu bay không người lái

Thứ 4, 19/06/2024 | 17:00
Theo tờ trình, hiện tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng.

Trình Quốc hội ban hành 4 luật liên quan đất đai có hiệu lực từ 1/8

Thứ 4, 19/06/2024 | 16:23
Việc cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn sẽ khắc phục tồn tại trong định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lý giải về nguồn lực chi phát triển văn hóa

Thứ 4, 19/06/2024 | 14:31
Trước lo ngại của đại biểu về nguồn lực cho phát triển văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ "tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng cách cho".

Đề xuất 256.000 tỷ đồng chi phát triển văn hóa là con số rất lớn

Thứ 4, 19/06/2024 | 14:11
Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ, giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.

Vì đâu nhiều bệnh viện phải dừng ghép tạng?

Thứ 4, 19/06/2024 | 14:02
Mỗi năm Việt Nam ghép tạng hơn 1.000 ca nhưng danh sách những người chờ ghép tạng vẫn còn dài, mỗi ngày vẫn có rất nhiều người không có tạng để ghép.
Cùng chuyên mục

4 trường hợp tạm giữ, thu giữ và chế áp tàu bay không người lái

Thứ 4, 19/06/2024 | 17:00
Theo tờ trình, hiện tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lý giải về nguồn lực chi phát triển văn hóa

Thứ 4, 19/06/2024 | 14:31
Trước lo ngại của đại biểu về nguồn lực cho phát triển văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ "tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng cách cho".

Đề xuất 256.000 tỷ đồng chi phát triển văn hóa là con số rất lớn

Thứ 4, 19/06/2024 | 14:11
Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ, giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.

Báo chí như “kho thông tin dữ liệu” doanh nghiệp tin cậy sử dụng

Thứ 4, 19/06/2024 | 10:31
Các ĐBQH nhìn nhận, báo chí cần tăng cường tính phản biện để từ đó các nhà hoạch định chính sách thấu cảm được khó khăn, bất cập, thách thức với doanh nghiệp.

Đánh giá tác động các quy định về điều kiện an toàn PCCC với nhà ở

Thứ 4, 19/06/2024 | 09:15
Ông Lê Tấn Tới đề nghị cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện..
     
Nổi bật trong ngày

Đề xuất 256.000 tỷ đồng chi phát triển văn hóa là con số rất lớn

Thứ 4, 19/06/2024 | 14:11
Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ, giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.

Liên hiệp Hội Việt Nam sát cánh cùng báo chí cách mạng

Thứ 4, 19/06/2024 | 15:42
Với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành "cánh tay nối dài" của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đánh giá tác động các quy định về điều kiện an toàn PCCC với nhà ở

Thứ 4, 19/06/2024 | 09:15
Ông Lê Tấn Tới đề nghị cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện..

Báo chí như “kho thông tin dữ liệu” doanh nghiệp tin cậy sử dụng

Thứ 4, 19/06/2024 | 10:31
Các ĐBQH nhìn nhận, báo chí cần tăng cường tính phản biện để từ đó các nhà hoạch định chính sách thấu cảm được khó khăn, bất cập, thách thức với doanh nghiệp.

4 trường hợp tạm giữ, thu giữ và chế áp tàu bay không người lái

Thứ 4, 19/06/2024 | 17:00
Theo tờ trình, hiện tình trạng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng gia tăng.