Thúc đẩy chuyển đối số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Thúc đẩy chuyển đối số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Lê Mạnh Quốc
Thứ 3, 30/11/2021 | 22:47
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ một số bộ, ngành, địa phương chưa coi trọng chuyển đổi số, nhất là người đứng đầu.

Chiều 30/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS). Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ nhận thức đến hành động vẫn còn khoảng cách

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu giai đoạn mới trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về CĐS, với 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”.

Nhận định chuyển đổi số là yêu cầu, đòi hỏi khách quan, phù hợp với xu thế thế giới, thực tiễn đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh: “Vấn đề là chúng ta tổ chức thực hiện cho thực sự có hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, CĐS đang góp phần vào khôi phục và phát triển KTXH, phòng chống dịch có hiệu quả, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước, góp phần vào xu thế hội nhập, nâng vao vai trò, vị thế, tiềm lực và uy tín của đất nước”.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, chúng ta đã thực hiện việc CĐS, “có những mặt làm được, mặt chưa làm được”. Do đó, tại phiên họp đầu tiên, Thủ tướng yêu cầu phân tích, đánh giá, nêu bật những mặt làm tốt để phát huy, chỉ rõ những gì chưa làm được, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, định hướng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng cho phù hợp với tình hình, điều kiện của đất nước, để có một chương trình hành động, phương pháp tổ chức công việc thực sự khoa học, hiệu quả, không hình thức, tất cả vì lợi ích chung.

Tại phiên họp, lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương đã phát biểu làm rõ nhận thức về chuyển đối số và tầm quan trọng của CĐS đối với sự phát triển của đất nước, những kết quả nổi bật đã làm được và hạn chế trong CĐS đối với một số lĩnh vực và đề xuất nhiều giải pháp trong thời gian tới.

Tiêu điểm - Thúc đẩy chuyển đối số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phiên họp đầu tiên của Ủy ban có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu giai đoạn mới trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về CĐS, với 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, đề xuất kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong năm 2022 một cách cụ thể, hiệu quả, thiết thực, sát thực tế, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động CĐS ở nước ta thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định. Các chủ trương, thể chế, chính sách về CĐS là tương đối đầy đủ. Các văn bản pháp lý cơ bản đã được ban hành. Các ứng dụng công nghệ số được xây dựng nhanh chóng để cùng cả nước tham gia phòng chống dịch Covid-19; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân đã tích cực sử dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, nhất là dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, an toàn, an ninh mạng, ngày càng được chú trọng, thứ hạng an toàn, an ninh mạng Việt Nam được cải thiện vượt bậc (năm 2020, Việt Nam xếp hạng thứ 25 trong 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 25 bậc so với năm 2019). Về xếp hạng Chính phủ điện tử, xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2016 (theo Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp Quốc).

“Kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng nói. Trong điều kiện của một đất nước đang phát triển, kết quả này là đáng tự hào, đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu rõ, công tác CĐS vẫn còn những hạn chế đã được các thành viên Ủy ban chỉ ra, như xếp hạng về Chính phủ điện tử còn thấp (xếp thứ 6 trong các nước ASEAN). Việc kết nối giữa các nền tảng còn hạn chế; chưa làm tốt việc sử dụng chung dữ liệu. Việc triển khai xã hội số còn vướng mắc, nhất là cho người dân, doanh nghiệp.

“Bình thường thì chúng ta khó nhìn thấy hay cảm thấy không quan trọng lắm nhưng khi có việc, có tình huống, có vấn đề như dịch Covid-19 thì chúng ta thấy rằng nền tảng số của chúng ta còn bất cập, còn phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng cũng chỉ ra từ nhận thức đến hành động còn khoảng cách, cần nhiều thời gian để lấp đầy. Một số bộ, ngành, địa phương chưa coi trọng CĐS, nhất là người đứng đầu.

“Kinh nghiệm cho thấy nếu có sự quan tâm của người đứng đầu thì mọi việc suôn sẻ, khó khăn được giải quyết, vướng mắc được tháo gỡ, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo được thường xuyên, sát sao; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả”, Thủ tướng nêu rõ.

Nếu người đứng đầu không quan tâm, chỉ đạo sát sao thì hiệu quả thấp, không đạt được mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, bất cập vẫn là nguyên nhân chủ quan, nhất là do cán bộ, người đứng đầu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu làm Trưởng ban.

Tiêu điểm - Thúc đẩy chuyển đối số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu (Hình 2).

Đánh giá về những hạn chế, tồn đọng, Thủ tướng chỉ rõ một số bộ, ngành, địa phương chưa coi trọng CĐS, nhất là người đứng đầu.

Không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm: CĐS là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. “Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc”.

Thứ hai, CĐS tác động tới tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương. Do đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bắt tay vào làm, như vậy, mới tạo ra hệ thống tổng thể và liên thông, từ trung ương tới cấp cơ sở. CĐS tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho CĐS. Mọi chính sách đều hướng về người dân, doanh nghiệp và người dân, doanh nghiệp cần tham gia vào quá trình CĐS.

Thứ ba, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, có cách làm phù hợp, nhất là bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan để xây dựng chương trình, kế hoạch CĐS. Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, nguồn lực ít nhưng phải có hiệu quả lớn, sức lan tỏa rộng, mang lại lợi ích cho nhiều người, nhiều doanh nghiệp.

Thứ tư, phải có đầu tư thích đáng cho hoàn thiện thể chế, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị trên cơ sở khoa học, hợp lý, hiệu quả. “Chúng ta phải đẩy mạnh hợp tác công – tư trong CĐS; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực cho xã hội để phục vụ CĐS với 3 trụ cột chính: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”, Thủ tướng nói và lưu ý, cần nâng cao nhận thức. Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

Phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đo lường, đánh giá hiệu quả của CĐS. Phải tăng cường công tác thông tin truyền thông để tạo sự đồng thuận, sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp để cùng vào cuộc với cấp chính quyền. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội để thúc đẩy công cuộc CĐS. Phát triển hài hòa, hợp lý, gắn kết giữa công nghệ và cải cách hành chính. Phát triển CĐS cần có sự kế thừa và đổi mới, sáng tạo.

Chính quyền số mà không có công dân số thì cũng vô dụng

Giao các công việc cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, thứ nhất, phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CĐS ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển CĐS. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách với tinh thần là xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo.

Thứ tư, tích cực hoàn thiện các cơ sở dữ liệu. Thứ năm, triển khai chương trình phát triển công dân số, “một chính quyền số mà không có công dân số thì chính quyền đấy cũng vô dụng”. Thứ sáu, tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương và hợp tác quốc tế rộng rãi. Các địa phương, các bộ ngành phải chia sẻ dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với nhau trong CĐS, “tránh tình trạng cục bộ, có cái gì thì giữ cái đấy”. Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, đặt lợi ích chung lên trên hết, chứ không vì lợi ích của cá nhân, của ngành nào, lĩnh vực, địa phương nào.

Tiêu điểm - Thúc đẩy chuyển đối số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu (Hình 3).

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia. 

Về kế hoạch CĐS quốc gia năm 2022, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo đột phá.

Theo đó, Bộ Công an cần tập trung xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử và Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý IV/2022. Cùng với Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 12/2021.

Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và Nghị định thay thế nghị định số 43/2011/NĐ-CP; thúc đẩy phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong chuyển đổi số quốc gia.

Văn phòng Chính phủ tập trung xây dựng, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính thúc đẩy việc sử dụng hoá đơn điện tử. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp đột phá để phổ cập thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Nội vụ thúc đẩy gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính và chuyển đổi số, Chính phủ số. Hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, để quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu cốt lõi cho phát triển Chính phủ số.

Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển đô thị thông minh theo Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy ứng dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát triển CĐS cho các HTX, doanh nghiệp nông nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện tiêu chí, quy trình, quy chế về “giáo dục và đào tạo số”.

Đây là phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số kể từ thời điểm được kiện toàn từ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Trước đó, ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban.

Theo đó, Ủy ban do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch. Ủy ban có 2 Phó Chủ tịch gồm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và các ủy viên. 

"Chuyển đổi số là quá trình, không phải đích đến"

Thứ 5, 21/10/2021 | 19:11
Theo báo cáo của Bộ TT&TT về chỉ số chuyển đổi số (CĐS) trong năm 2020, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu trong nhóm 18 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công.

5 nghề "chuyển đổi số" không bao giờ phải lo thất nghiệp

Chủ nhật, 07/11/2021 | 07:30
Theo CEO NextPay - Ông Nguyễn Hữu Tuất, CĐS là lĩnh vực nghề nhiệp rất hứa hẹn, phong phú vị trí và đem lại giá trị kinh tế tăng đều cho người lao động.

"Không phải cứ ứng dụng CNTT là sẽ trở thành doanh nghiệp số"

Thứ 2, 29/11/2021 | 18:56
Theo TS. Nguyễn Tuấn Hoa, có một tư duy sai lầm nhưng khá phổ biến đó là cho rằng cứ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số là sẽ trở thành doanh nghiệp số.
Cùng tác giả

Ôtô được phép chạy trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn từ 13h ngày 28/1

Thứ 5, 27/01/2022 | 17:51
Bộ GTVT vừa chấp thuận đưa dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn vào thông xe tạm thời từ 13h chiều ngày 28/1, tức ngày 26 tháng chạp.

Người lao động khó khăn được bay miễn phí về quê đón Tết

Thứ 5, 27/01/2022 | 17:47
540 sinh viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ bay về quê đón tết trong khuôn khổ Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022.

Chấp thuận chủ trương xây dựng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

Thứ 2, 24/01/2022 | 21:01
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

Sớm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Thứ 2, 24/01/2022 | 20:54
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

Kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ sân bay Long Thành

Thứ 2, 24/01/2022 | 20:40
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém, thiết kế/thi công chậm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Cùng chuyên mục

Nhanh chóng mở cửa trường học và du lịch

Thứ 7, 29/01/2022 | 09:36
Để sớm các hoạt động kinh tế - xã hội ổn định trở lại, Thủ tướng yêu cầu cần thần tốc tiêm vắc-xin xuyên tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu triển khai thần tốc chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân

Thứ 5, 27/01/2022 | 12:48
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính chúng ta có cơ sở để tự tin trong công tác phòng chống dịch, tự tin để tiếp tục mở cửa trở lại an toàn nhưng không được lơ là…

ASEAN ứng phó với những thách thức chưa từng có

Thứ 4, 26/01/2022 | 19:52
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, 2021 là năm ASEAN đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những vấn đề chưa từng có tiền lệ và đã rất nỗ lực để ứng phó.

Miền Trung - Tây nguyên: Không cắt điện dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thứ 3, 25/01/2022 | 18:08
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) dự báo công suất phụ tải cực đại ước đạt 2.642 MW, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Các địa phương phải xây dựng kế hoạch đi học trước ngày 14/2

Thứ 3, 25/01/2022 | 17:45
Căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể, các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học sau dịp tết Nguyên đán.
     
Nổi bật trong ngày

Nhanh chóng mở cửa trường học và du lịch

Thứ 7, 29/01/2022 | 09:36
Để sớm các hoạt động kinh tế - xã hội ổn định trở lại, Thủ tướng yêu cầu cần thần tốc tiêm vắc-xin xuyên tết Nguyên đán.