Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

Thứ 3, 28/12/2021 | 17:57
Năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Những con số đáng chú ý trong năm 2021

Chiều 28/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai công tác hội năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội và các điểm cầu trực tuyến tại Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Kim Thanh – Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Công Phàn trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội Luật gia Việt Nam.

Báo cáo nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nhưng Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời đề ra nhiều chương trình, kế hoạch và giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Tiêu điểm - Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết năm 2021 tại hội nghị.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong năm 2021, cơ quan Trung ương Hội đã chủ động nghiên cứu 12 Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp, đồng thời triển khai tham gia góp ý cho 11 văn bản do Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao gửi đến xin ý kiến theo quy định.

Các cấp hội đã trực tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo văn bản pháp luật quan trọng như: Luật phòng, chống ma tuý (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật cảnh sát cơ động….

Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành, trong năm 2021, Hội đã tham gia góp ý hơn 11.800 ý kiến xây dựng các văn bản của Trung ương và địa phương; bên cạnh đó, đã rà soát kiểm tra gần 18.120 văn bản khác. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục cử cán bộ tham gia vào các Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành.

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, trong năm vừa qua, các cấp hội đã tư vấn pháp luật gần 70.400 vụ việc và trợ giúp pháp lý cho hơn 25.000 vụ việc; thực hiện tư vấn, giải quyết khiếu nại gần 11.100 vụ việc; tổng số vụ hoà giải hơn 32.200 vụ việc…

Ngoài ra, năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; ban hành kế hoạch năm 2021 và kế hoạch tổng kết thực hiện đề án Xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tổng kết đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham những giai đoạn 2019 - 2021.

Tiêu điểm - Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật (Hình 2).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội và các điểm cầu trực tuyến tại Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Trong năm 2021, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền hơn 14.500 cuộc cho hơn 991.000 lượt người và phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền được 59.000 cuộc cho hơn 4,5 triệu lượt người dân…

Đặc biệt, trong cuộc bầu của Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã có 4 đại diện của Hội trúng cử là Đại biểu Quốc hội khoá XV. Đồng thời, tổng số luật gia là hội viên Hội Luật gia trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp là 5.160 người, trong đó 40 hội viên trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trước tình hình dịch còn nhiều diễn biến khó lường, điều này sẽ tác động đến tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Trần Công Phàn cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ khoá XIII của Hội, do đó, căn cứ vào tình hình và yêu cầu của năm 2022, cần tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác Hội theo Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Các nhiệm vụ thường xuyên mà Hội sẽ chú trọng thực hiện trong năm 2022 là tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân…

Hội nghị lần này đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, đa số nhất trí với nội dung được trình bày tại báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội Luật gia Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Long - Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021.

Theo đó, năm 2021, các cấp hội tiếp tục quán triệt các văn bản và hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và của Hội về công tác thi đua, khen thưởng.

Tiêu điểm - Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật (Hình 3).

Đồng chí Trần Đức Long - Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 216, phát động phong trào thi đua đến tất cả các cấp hội và hội viên.

Năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao nhất, Hội Luật gia Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” trong toàn Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) .

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiêu điểm - Tổng kết năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật (Hình 4).

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tổng kết hội nghị.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền hi vọng năm 2022 các cấp Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, phát huy những thế mạnh của mình để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước trong suốt hành trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả hơn 67.000 luật gia trên cả nước, một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Đình Khuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam công bố các Quyết định khen thưởng.

Kết quả, Chủ tịch Hội đã Quyết định tặng Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu; tặng Bằng khen cho 245 tập thể và 561 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư

Thứ 3, 28/12/2021 | 14:36
Sáng 28/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ tư khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tư vấn cho ngàn lượt người về pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Thứ 2, 20/12/2021 | 19:52
Trong những tháng cuối năm 2021, Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức được 15 buổi Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, thu hút tới ngàn lượt người tham dự.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trao huy hiệu 60 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:22
Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.
Cùng tác giả

Giá dầu tăng, PV Gas lãi hơn 1.000 tỷ đồng mỗi tháng

Thứ 5, 23/06/2022 | 15:10
6 tháng đầu năm 2022, PV Gas ghi nhận 54.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.920 tỷ đồng, tăng 59%.

Phó Thủ tướng: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Thứ 5, 23/06/2022 | 11:03
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải theo dõi sát diễn biến thế giới để có phương án điều hành phù hợp và sử dụng linh hoạt Quỹ Bình ổn giá.

Làm điện mặt trời mái nhà: Có nên đi vay ngân hàng để đầu tư?

Thứ 5, 23/06/2022 | 10:55
Theo ông Trần Ngọc Long, nếu so tỉ suất sinh lời của ĐMT so với lãi suất ngân hàng thì phần lợi ích thu lại là không đáng để triển khai nếu đi vay tiền để đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Dấu ấn giao thông vùng ĐBSCL sẽ rất đậm nét

Thứ 3, 21/06/2022 | 14:18
Bộ GTVT đã đảm bảo cho tàu 10.000 tấn đến với Tp.Cần Thơ, đồng thời bổ sung cảng nước sâu Trần Đề, xem như là cửa ngõ chính của Đồng bằng sông Cửu Long.

Sớm đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm về năng lượng sạch

Thứ 3, 21/06/2022 | 14:01
Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất giàu tiềm năng về tài nguyên và năng lượng tái tạo nhưng phát triển năng lượng còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.
Cùng chuyên mục

Tránh tâm lý lo ngại sợ sai không dám làm

Thứ 6, 24/06/2022 | 09:37
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế rà soát tổng thể các cơ chế, liên quan mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế...

Gỡ vướng, bất cập về đấu thầu thuốc, thiết bị, sinh phẩm y tế

Thứ 6, 24/06/2022 | 07:24
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, liên quan đến hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc.

Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia: Tài sản chung vô giá của nhân dân hai nước

Thứ 6, 24/06/2022 | 07:09
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2022), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước thời gian qua và triển vọng trong thời gian tới.

Lời cảm ơn!

Thứ 5, 23/06/2022 | 17:43
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022),Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã vinh dự đón nhận lẵng hoa, thư chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc.

Tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Oman còn rất lớn

Thứ 5, 23/06/2022 | 16:22
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kim ngạch thương mại song phương ViệtNam-Oman năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2020.