Tp.HCM: Phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội cuối năm 2025

Tp.HCM: Phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội cuối năm 2025

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 3, 02/04/2024 | 15:43
0
Đến cuối năm 2025, Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 35.000 căn NƠXH theo chỉ tiêu kế hoạch đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2021-2030.

Phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội cuối năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2025, thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành tối thiểu 26.200 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu kế hoạch đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030.

Đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại cuộc làm việc chuyên đề về nhà ở xã hội vừa được ban hành.

Bất động sản - Tp.HCM: Phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội cuối năm 2025

Đến cuối năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành 35.000 căn NƠXH theo chỉ tiêu kế hoạch đặt ra về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030.

Đối với Kế hoạch của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận của Thành ủy liên quan đến kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025 để bổ sung hoàn thiện Kế hoạch trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét ban hành.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì mời các chủ đầu tư trao đổi về các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xác định danh mục dự án cụ thể và cam kết của các chủ đầu tư trong việc tập trung triển khai các dự án đảm bảo kế hoạch, báo cáo tham mưu UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét việc cập nhật, bổ sung dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh về rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với danh mục 88 dự án nhà ở xã hội để tham mưu UBND thành phố Hồ Chí Minh nội dung quy hoạch tổng thể và toàn diện về nhà ở xã hội xác định những vị trí cụ thể theo từng khu vực phát triển đô thị để cập nhật vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh thống nhất danh mục các dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng đề xuất tại cuộc họp, giao Sở Xây dựng hoàn thiện nội dung danh mục các dự án nhà ở xã hội nêu trên và có văn bản thông tin đến các Sở ngành và đơn vị liên quan theo dõi, quản lý và thực hiện theo quy định.

Bên cạnh các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật có liên quan để nghiên cứu, tham mưu đề xuất thực hiện xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập trung bình (công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…), đối tượng văn nghệ sỹ, vận động viên thể dục thể thao đạt thành tích cao và cơ chế chính sách tạo điều kiện cho Doanh nghiệp Nhà nước tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng nêu trên theo quy định.

Về thủ tục đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc rà soát, hoàn thiện Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu xây dựng Đề án tái cấu trúc lại hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh theo quy định nhằm tăng cường năng lực và đảm bảo hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phát triển nhà ở trên địa bàn.

Tháo gỡ vướng mắc khi làm nhà ở xã hội

Liên quan đến tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng cần cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt thủ tục, cũng như bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Bất động sản - Tp.HCM: Phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội cuối năm 2025 (Hình 2).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tại một buổi tọa đàm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, vướng mắc pháp lý rất quan trọng trong thị trường bất động sản (BĐS). Hiệp hội đã báo cáo Chính phủ, khó khăn lớn nhất chính là pháp lý, chiếm đến 70% vướng mắc của các dự án.

Theo ông Lê Hoàng Châu có 3 cấp độ vướng, trong đó vướng lớn nhất là một số quy định thiếu tính đồng bộ, mâu thuẫn, xung đột pháp luật. Một số quy định trong văn bản dưới luật có liên quan đất lĩnh vực BĐS cũng vướng.

Đặc biệt, vướng mắc trong thực thi pháp luật của cán bộ viên công chức các Sở, ngành. Cùng một văn bản nhưng có địa phương giải quyết tương đối tốt, còn một số địa phương không tháo gỡ được, gây ách tắc cho các dự án tại địa phương.

Vướng mắc lớn thứ 2 là tiếp cận nguồn vốn từ thị trường chứng khoán, vốn từ trái phiếu, tín dụng từ các ngân hàng thương mại, nguồn vốn từ khách hàng, đối tác nhưng khi những vướng ban đầu chưa thông thì vướng này cũng tắc.

Hiện nay, phân khúc thuận lợi nhất cho thị trường BĐS có lẽ là BĐS công nghiệp. 3 năm đại dịch lĩnh vực này không tác động nhiều, điều này cũng tạo điều kiện thúc đẩy các ngành nghề khác.

Về vướng mắc pháp lý, hiện nay có 3 vấn đề, đó là vướng quy định pháp luật; quy định dưới luật là các nghị định, thông tư; và quyết định của cấp tỉnh. Chính những vướng mắc này gây khó khăn cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ liên quan tới lĩnh vực BĐS như sợ trách nhiệm, đùn đẩy, ngại đề xuất.

Luật Đất đai (sửa đổi) hiện nay Quốc hội đang xem xét và chuẩn bị thông qua, ông Lê Hoàng Châu mong có quy định phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đồng thời, kỳ vọng Luật Đất đai sửa đổi được xem xét thông qua ở thời điểm thích hợp. Bên cạnh đó, việc sửa đổi các Luật liên quan như Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai là rất quan trọng, bên cạnh đó là Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Đấu giá tài sản.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

HoREA đề xuất một số giải pháp để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Thứ 2, 18/03/2024 | 21:06
HoREA vừa đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội để tăng nguồn cung căn hộ nhà ở xã hội.

Tp.HCM đặt mục tiêu hơn 26.000 căn nhà ở xã hội, thực hiện ước mơ an cư

Thứ 6, 15/03/2024 | 11:05
Tp.HCM đặt mục tiêu đến 2025 sẽ có hơn 26.000 căn nhà ở xã hội. Điều này đang tiếp sức cho “giấc mơ” có nhà của rất nhiều người.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng

Thứ 7, 20/04/2024 | 21:00
Lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có vi phạm trong hoạt động kinh doanh ở Long An, Tp.HCM... những ngày qua.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.