Ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý rác thải

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 07/11/2023 | 09:38
0
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn.

Một số địa phương chưa đủ lượng rác để xây dựng nhà máy

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 7/11, Bộ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng có thêm 60-70 phút để trả lời chất vấn của ĐBQH.

Đối thoại - Ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý rác thải

Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương) cho biết, qua báo cáo hiện nay tỉlệ về thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt rất cao. Tổng hợp từ nguồn báo cáo của 57/63 địa phương, cụ thể ở đô thị tỉ lệ này đạt 96% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 89%, nông thôn đạt 71%.

Tuy nhiên, qua giám sát và thực tế cử tri phản ánh, con số này chưa chuẩn xác, vì hệ thống quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa tốt và thiếu các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về vấn đề này.

Tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã kết luận: Năm 2022 phải ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật hướng dẫn xử lý rác thải để các địa phương có cơ sở thực hiện.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả thực hiện, nguyên nhân và giải pháp để giải quyết vấn đề này?”, đại biểu chất vấn.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, năm 2022 tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên toàn quốc có 67.110 tấn/ngày, trong đó các đô thị là 36.870 tấn, còn khu vực nông thôn là 29.455 tấn.

Trong những năm vừa qua, các địa phương cũng đẩy mạnh việc thu gom, xử lý rác thải, được quan tâm trong lĩnh vực này và có nhiều nhà máy đốt rác phát điện hoặc xử lý rác được xây dựng.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay, cả nước có khoảng 1.326 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 467 lò đốt và 38 dây chuyền xuất phân toàn quốc và 1.207 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay, còn khoảng 65% số rác thải của cả nước cần chôn lấp, còn khoảng 16% tổng số rác thải được các nhà máy chế biến thu hồi và phát triển năng lượng.

Bên cạnh đó, ông Khánh cho rằng thực tế rác thải sinh hoạt như đại biểu trao đổi là con số được xử lý bằng hình thức chôn lấp, theo báo cáo của địa phương 96% là rác thải đô thị, còn 75% là rác thải nông thôn được xử lý. 

Nguyên nhân là do hiện nay khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hóa để xử lý, xây dựng các nhà máy xử lý đốt phát điện và phân loại, xử lý rác tại các nhà máy đang còn nhiều khó khăn do chưa có phân loại rác tại nguồn, chưa làm được triệt để.

Cùng với đó, một số địa phương chưa đủ lượng rác để cho xây dựng các nhà máy cần công suất và lượng rác lớn để xử lý tập trung.

Đối thoại - Ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý rác thải (Hình 2).

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một số giải pháp và thực hiện hướng dẫn như Thông tư 02 của Bộ.

Theo đó, ban hành nội dung, yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; yêu cầu, kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức về giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng, thể tích chất thải;

Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng với các nhà đầu tư, xử lý chất thải; bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và có văn bản hướng dẫn các địa phương phân loại rác tại nguồn.

Ông Khánh cho biết, địa phương có thể chủ động phân loại rác tại nguồn từ 3 nguồn chính. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm tập trung để tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại nguồn. Từ đó, sẽ có cách xử lý rác thải triệt để.

Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định các chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới. Trong đó, Bộ ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật đến năm 2024 về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Và tiếp tục rà soát ban hành Quy chuẩn quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát

Tiếp tục chất vấn, đại biểu Lưu Bá Mạc (đoàn Lạng Sơn) nêu rõ, hiện nay có nơi, có lúc có khu công nghiệp thải nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho người dân.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tình hình kiểm soát việc xây dựng sự vận hành của các hệ thống xử lý nước thải tập trung như thế nào? Đồng thời, chỉ rõ khó khăn cũng như giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Đối thoại - Ưu tiên ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý rác thải (Hình 3).

ĐBQH Lưu Bá Mạc chất vấn.

Trả lời về tình hình xử lý nước xả thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, đến năm 2022, cả nước có 291 khu công nghiệp nhưng chỉ có 265 khu công nghiệp là có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trong 734 cụm công nghiệp thì chỉ có 179 cụm công nghiệp có khu xử lý nước thải tập trung. Trong 26 khu công nghiệp chưa có xử lý nước thải có 7 khu thì đang trong hoàn thành…

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đề ra một số giải pháp. Theo đó, kiên quyết và chỉ cho phép các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung của khu công nghiệp, khu công nghiệp mới muốn đi vào hoạt động, vận hành phải hoàn thành tiêu chí bảo vệ môi trường, trong đó có hệ thống xử lý nước thải.

Bộ trưởng nêu rõ, hiện nay chúng ta đang chỉ đạo xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Do vậy, kiên quyết không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất các dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong khu sản xuất kinh doanh tập trung, khu công nghiệp chưa có hệ thống thu gom.

Đồng thời, đề nghị các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đặc biệt tại các cụm công nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử phạt hành chính….

ĐBQH truy Bộ trưởng về việc cao tốc không có làn dừng xe khẩn cấp

Thứ 2, 06/11/2023 | 18:09
Theo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, việc đầu tư hoàn chỉnh đường cao tốc trong bối cảnh nguồn lực có hạn là rất khó khả thi.

Bộ trưởng TN&MT: Cần chương trình quốc gia xử lý "dòng sông chết"

Thứ 2, 06/11/2023 | 16:34
Liên quan đến giải quyết ô nhiễm môi trường của hệ thống Bắc Hưng Hải, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết cần nhiều nguồn lực, trong đó có xã hội hóa.

Bộ TNMT lý giải việc đề xuất bỏ phương pháp thặng dư để định giá đất

Thứ 3, 25/07/2023 | 16:13
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung phương pháp định giá đất, trong đó không sử dụng phương pháp thặng dư để định giá đất.
Cùng tác giả

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:33
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.
Cùng chuyên mục

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:33
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Phiên họp thứ 32 của UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:53
Tại Phiên họp thứ 32 diễn ra từ ngày 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Hòa Bình, Hà Giang và Bắc Ninh

Thứ 5, 11/04/2024 | 10:44
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ký quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang và Bắc Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:33
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.