9 điểm sáng trong việc đầu tư các dự án giao thông trọng điểm

Lê Mạnh Quốc
Thứ 6, 08/09/2023 | 18:18
0
Tiến độ triển khai các công trình, dự án giao thông quan trọng đã có sự thay đổi rõ rệt sau 1 năm Ban Chỉ đạo Nhà nước được thành lập và chỉ đạo điều hành.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

9 điểm sáng

Thông báo kết luận nêu rõ: Sau 1 năm thành lập, Ban Chỉ đạo đã họp 7 Phiên; Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo đã có nhiều đợt kiểm tra hiện trường, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ nhiều tồn tại, vướng mắc trong triển khai các dự án; tiến độ triển khai các dự án đã có sự thay đổi rõ rệt, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận 9 điểm sáng sau:

Thứ nhất là tổng tỉ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 của các công trình giao thông trọng điểm đã đạt trên 50%, cao hơn trung bình của cả nước;

Thứ hai là các dự án còn tồn đọng về pháp lý cơ bản đã được giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai;

Thứ ba là dự án giai đoạn 2017-2020 đã được kịp thời tháo gỡ về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp mỏ vật liệu xây dựng… tạo điều kiện để các đơn vị triển khai thi công "3 ca 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ: đã hoàn thành, đưa vào khai thác 5/11 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1; 4 dự án đang tập trung, tích cực thi công để đưa vào khai thác trong năm 2023; 2 dự án thành phần hoàn thành khai thác trong năm 2024.

Sự kiện - 9 điểm sáng trong việc đầu tư các dự án giao thông trọng điểm

Đến nay tổng chiều dài đường cao tốc trục Bắc - Nam đã đưa vào khai thác là khoảng 1.050km.

Thứ tư là các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị khởi công đã được các bộ, ngành, địa phương phối hợp tích cực, hoàn thành nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư, bố trí, phân bổ và điều chỉnh vốn; trình các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề thủ tục pháp lý…; bảo đảm đủ điều kiện chuẩn bị khởi công nhiều dự án trong thời gian tới.

Thứ năm là các dự án đường bộ cao tốc triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) được điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai; nhiều thủ tục được đẩy nhanh, rút ngắn thời gian; thực hiện công khai, minh bạch hơn...

Thứ sáu là các địa phương đã huy động, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác vận động người dân để hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng các tiến độ yêu cầu; đặc biệt là Thành phố Hà Nội và Tp.HCM nơi có mật độ dân cư lớn nhưng đã tích cực triển khai để bàn giao mặt bằng các dự án với tỉ lệ cao; đây là sự cố gắng rất lớn, bước đột phá về triển khai so với các dự án trước đây.

Thứ bảy là ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, đánh giá cao của các chủ đầu tư đã khắc phục những bất cập, rút kinh nghiệm các vướng mắc để thực hiện đạt kết quả khả quan; trong đó ACV đã có tiến bộ bước đầu triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1.

Thứ tám là sự nỗ lực, cố gắng của các nhà thầu trong thời gian qua, "vượt nắng, thắng mưa", thi công hoàn thành đúng tiến độ; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản lý để hợp lý chi phí, tăng lợi nhuận; thực hiện tốt phương châm khó khăn chia sẻ, lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp.

Thứ chín là sự chủ động triển khai, phối hợp tích cực trong phạm vi được giao giữa các bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề chung, vấn đề khó khăn. Biểu dương các Bộ: GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại đã lâu về thủ tục pháp lý tại một số dự án để triển khai trở lại. Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần chủ động trong triển khai công việc, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó chủ động giải quyết, giải quyết có thời hạn không đùn đẩy trách nhiệm, không chuyển việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần rà soát kỹ lưỡng trình tự, thủ tục xác định chi phí đền bù GPMB, không ban hành đơn giá bồi thường, hệ số điều chỉnh giá đất thiếu cơ sở làm tăng chi phí GPMB bất hợp lý, không phù hợp với khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của pháp luật.

Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác GPMB theo đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ, trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý III năm 2023.

Về vật liệu xây dựng thông thường: Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có nhiều chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan về vật liệu xây dựng thông thường; gần đây là Thông báo ngày 07/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tại Phiên họp Ban chỉ đạo thứ 6. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện.

Về nguồn cát cung cấp cho các dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… để giải quyết dứt điểm trước ngày 08/9/2023.

Sự kiện - 9 điểm sáng trong việc đầu tư các dự án giao thông trọng điểm (Hình 2).

 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai công việc, tập trung gỡ vướng phấn đấu hoàn thành các dự án trọng điểm ngành giao thông đúng tiến độ.

Về vốn cho các dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các thủ tục giao vốn, điều chỉnh vốn, phân bổ vốn cho các dự án, không phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết; rút kinh nghiệm trong việc chậm trình cấp có thẩm quyền phân bổ vốn 3 dự án cao tốc trục Đông - Tây (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất chính sách cho các ngân hàng thương mại tham gia tích cực trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng chiến lược, ưu tiên, ưu đãi về lãi suất cho các nhà thầu, nhà đầu tư các dự án hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Về công tác triển khai dự án, đối với công tác tư vấn, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tư vấn phải công tâm, triển khai công tác vì lợi ích chung, giải pháp thiết kế phải hiện đại, đúng quy định, hợp lý về chi phí, không lợi ích nhóm.

Các nhà thầu cùng chung sức đồng lòng, chia sẻ các khó khăn, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, khó khăn sẻ chia; tiếp tục tập trung thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kỹ thuật, mỹ thuật, không "đội" vốn…

Công tác đấu thầu, chỉ định thầu, cấp mỏ, cấp nguyên vật liệu cần triển khai công khai minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Chỉ mất hơn 3 giờ để đi từ Hà Nội vào Nghệ An nhờ thông tuyến cao tốc

Thứ 6, 08/09/2023 | 15:36
Việc hoàn thành các dự án thành phần từ Ninh Bình - Nghệ An tiếp tục nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên khoảng 1.050km.

Nghiên cứu mở rộng tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 5, 31/08/2023 | 17:35
Dự án giai đoạn 2 cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 91km là một phần của kế hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khai thác tạm thời cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu

Thứ 5, 31/08/2023 | 10:48
Ngày 1/9, Bộ GTVT và tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đối với hai phân đoạn thuộc dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và dự án Nghi Sơn - Diễn Châu.
Cùng tác giả

Bay Hà Nội - Điện Biên chỉ còn 1 tiếng di chuyển

Thứ 7, 02/12/2023 | 12:49
Với hoạt động khai thác trở lại đường bay, hành trình di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến vùng đất lịch sử Điện Biên rút ngắn chỉ còn 1 giờ bay.

Thực hiện bay giả định, chuẩn bị mở lại sân bay Điện Biên từ ngày 2/12

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:15
Các hạng mục như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ của Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn tất thi công.

“Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển cho vùng Tây Nguyên

Thứ 5, 30/11/2023 | 18:43
Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được kỳ vọng sẽ giúp "phên dậu phía Tây của Tổ quốc" sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững.

Bộ GTVT yêu cầu rà soát nâng tốc độ cao tốc 4 làn xe lên 90km/h

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:38
Theo Tiêu chuẩn cơ sở Đường ô tô cao tốc, đối với các tuyến đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới có thể khai thác với tốc độ đến 90km/h.

Xanh hóa giao thông: Câu trả lời trong "tay" ngành điện

Thứ 3, 28/11/2023 | 18:35
Một trong những thách thức lớn nhất trong việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, sạch đó là khả năng cung ứng của hạ tầng điện lưới.
Cùng chuyên mục

Bình Phước đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Chủ nhật, 03/12/2023 | 11:00
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đối với người đang chấp hành án phạt tù.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải, Hải Phòng

Thứ 7, 02/12/2023 | 20:17
Ngày 2/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện

Thứ 7, 02/12/2023 | 19:30
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh kịp thời cấp điện cho các hộ dân.

Bay Hà Nội - Điện Biên chỉ còn 1 tiếng di chuyển

Thứ 7, 02/12/2023 | 12:49
Với hoạt động khai thác trở lại đường bay, hành trình di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến vùng đất lịch sử Điện Biên rút ngắn chỉ còn 1 giờ bay.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại úy gặp nạn khi bắt cát tặc

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:10
Tỉnh đoàn Vĩnh Long vừa trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại úy bị đứt lìa 2 chân khi bắt cát tặc.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Chủ nhật, 03/12/2023 | 11:00
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đối với người đang chấp hành án phạt tù.

Bay Hà Nội - Điện Biên chỉ còn 1 tiếng di chuyển

Thứ 7, 02/12/2023 | 12:49
Với hoạt động khai thác trở lại đường bay, hành trình di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến vùng đất lịch sử Điện Biên rút ngắn chỉ còn 1 giờ bay.

Quảng Nam còn hàng nghìn hộ dân chưa có điện

Thứ 7, 02/12/2023 | 19:30
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh kịp thời cấp điện cho các hộ dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải, Hải Phòng

Thứ 7, 02/12/2023 | 20:17
Ngày 2/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.