Khai mạc hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 06/09/2023 | 07:20
0
Sáng 6/9, diễn ra Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu.

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Theo kế hoạch, tham dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) gồm có: Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe trình bày Báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến trước Kỳ họp thứ 5;

Công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5; Báo cáo tóm tắt đánh giá một số vấn đề nổi lên về công tác tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến trước Kỳ họp thứ 5; một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Tiêu điểm - Khai mạc hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thực hiện trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại Điều 6 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tại các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thi hành Nghị quyết số 33 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt tham luận về công tác triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động, Nghị quyết số 54 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Nghị quyết 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô;

Việc chuẩn bị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Báo cáo tóm tắt tham luận về việc triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị quyết số 80 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024;

Công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết số 99 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Ngoài ra, Báo cáo tóm tắt tham luận về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 81 và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023, năm 2024;

Báo cáo tóm tắt tham luận về tình hình tổ chức triển khai và chuẩn bị tổ chức triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư.

Báo cáo tóm tắt tham luận về kết quả chủ yếu và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, báo cáo tóm tắt tham luận về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, kết quả đạt được, vấn đề có khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;

Báo cáo tóm tắt tham luận về yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong công tác triển khai Nghị quyết số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ được Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá;

Thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay;

Tiêu điểm - Khai mạc hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội (Hình 2).

Hội nghị triển khai Kết luận của Bộ Chính trịt về định hướng xây dựng chương trình pháp luật luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, ngày 3/11/2021.

Kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội; tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội;

Bảo đảm đưa các Luật, Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mặt khác, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, các giải pháp bảo đảm được đề ra tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022; thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính: Quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua; thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đánh giá kết quả tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 81; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới;

Thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Chủ động, kịp thời đưa luật, Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Chủ nhật, 03/09/2023 | 10:32
UBTVQH cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các luật, Nghị quyết như còn tình trạng đùn đẩy, không dám làm, sợ sai, né tránh trách nhiệm...

Ngày 6/9 sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Thứ 7, 02/09/2023 | 07:22
Hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu địa phương.

Lần đầu tiên tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết

Thứ 2, 21/08/2023 | 14:13
UBTVQH chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 26/8 tại Hải Phòng.
Cùng tác giả

Quản lý đường thở là yếu tố sống còn trong gây mê hồi sức

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:54
Theo WHO, trong năm 2022 tỉ lệ các bệnh có đường thở khó trong gây mê chiếm tới 18%. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ gây mê hồi sức.

Chấn chỉnh việc yêu cầu mang thẻ BHYT giấy làm thủ tục khám chữa bệnh

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:54
Đề nghị thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT trong trường hợp người bệnh đi khám BHYT xuất trình CCCD gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên VssID, VNelD.

Phiên họp thứ 32 của UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7

Thứ 7, 13/04/2024 | 15:53
Tại Phiên họp thứ 32 diễn ra từ ngày 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Bộ Y tế thông tin gì về vụ thai nhi tử vong liên quan đến BV Thu Cúc?

Thứ 7, 13/04/2024 | 08:37
Bộ Y tế cho biết đã nhận được báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn vụ thai nhi tử vong liên quan đến bệnh viện Thu Cúc.

Thanh kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng

Thứ 6, 12/04/2024 | 22:08
Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đối với sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 12:02
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho giáo viên, học sinh

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:09
Các thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Đông Thái (Hà Nội) được nghe tuyên truyền, phổ biến một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Thứ 5, 11/04/2024 | 20:10
Sáng 11/4, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng: Ưu tiên ngân sách đầu tư các đoạn cao tốc chỉ có 2 làn xe

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:19
Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023, Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng Luật Ngân sách, có thứ tự ưu tiên, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thứ 2, 08/04/2024 | 09:27
Khi xảy ra sự cố tấn công mạng, Thủ tướng quán triệt báo cáo ngay về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố và Cơ quan điều phối quốc gia…
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 12:02
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.