Khánh Hòa thông qua phương án phát hành trái phiếu địa phương

Khánh Hòa thông qua phương án phát hành trái phiếu địa phương

Thứ 5, 08/12/2022 | 18:30
0
Ngày 8/12, tại Tp.Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.

Thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng

Sau khai mạc kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách; thông báo của UBMTTQVN tỉnh về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ năm 2023.

Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa năm 2022, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ước cả năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021.

Theo ông Hoàng, năm 2022, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động ổn định, các ngành chủ lực đã có sự tăng trường đáng kể như chế biến thủy sản, sản xuất và phân phối điện, đóng tàu…

Do đó, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 có mức tăng khá cao. Ước thực hiện cả năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,68% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai các dự án công nghiệp có quy mô lớn, khi hoàn thành sẽ tạo ra động lực phát triển đối với ngành công nghiệp nói riêng và kinh tế của toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung như hạ tầng khu công nghiệp Ninh Thủy; các cụm công nghiệp: Diên Thọ, Trảng É 2, Ninh Xuân; Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện cả năm 2022 đạt 84.050 tỷ đồng, tăng 52,4% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện cả năm 2022 đạt 1.600 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.700 triệu USD.

Doanh thu du lịch ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với năm 2021. Số lượt khách lưu trú đạt 2.540 nghìn lượt với 6.030 nghìn ngày khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt 250 nghìn lượt.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 69.633 ha, bằng 99,2% kế hoạch. Toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi 1.020 ha cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 115 nghìn tấn, tăng 3,3% so với năm 2021…

Sự kiện - Khánh Hòa thông qua phương án phát hành trái phiếu địa phương

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện cả năm 2022 đạt 16.016 tỷ đồng, bằng 133,3% dự toán và tăng 13,8% so với năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.316 tỷ đồng, thu nội địa đạt 12.700 tỷ đồng.

Chi cân đối ngân sách ước thực hiện cả năm 2022 đạt hơn 12.660 tỷ đồng, bằng 119,1% kế hoạch. Trong đó, chi thường xuyên ước đạt hơn 7.583 tỷ đồng, bằng 110,6% kế hoạch.

Toàn tỉnh thu hút được 9 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 549,1 tỷ đồng; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp cho 1.749 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.469 doanh nghiệp.

Trong 10 tháng năm 2022, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao thì tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt 55,7%; so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế thì tỉ lệ giải ngân đạt 58,2%. Ước thực hiện đến ngày 31/1/2023, phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 95%-100% kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế…

Thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nghị quyết phê duyệt đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo đó, tại kỳ họp, ông Vĩnh Thông, Giám đốc Sở Tài chính, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023.

Theo tờ trình, trong 10 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội đã và đang phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc xây dựng phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55/NQ-QH, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt công tác khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong đó, việc triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện - Khánh Hòa thông qua phương án phát hành trái phiếu địa phương (Hình 2).

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm mục đích đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

Theo ông Vĩnh Thông, dự kiến, khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu gồm 2 thời hạn là 7 năm và 10 năm.

Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.

Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện như sau: Phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ. Phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

Dự kiến, trái phiếu sẽ được tập trung phát hành đợt 1 vào tháng 7/2023. Trái phiếu sẽ được hoàn trả gốc một lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành và trả lãi theo định kỳ 1 năm/lần.

Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc, lãi, trái phiếu đầy đủ đúng hạn.

Lãi suất phát hành do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Sự kiện - Khánh Hòa thông qua phương án phát hành trái phiếu địa phương (Hình 3).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thông qua một số nghị quyết về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ ngân sách địa phương năm 2023…

Kỳ họp sẽ diễn ra trong ngày 8/12 và sáng 9/12. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu lúc 8h ngày 9/12.

Châu Tường

Khánh Hòa lên kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng loạt lô đất

Thứ 4, 07/12/2022 | 10:15
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Đoàn Famtrip Hàn Quốc sẽ đến Khánh Hòa khảo sát và kết nối du lịch

Thứ 4, 07/12/2022 | 09:57
Từ ngày 8-11/12, đoàn Famtrip Hàn Quốc sẽ đến tìm hiểu, khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch và kết nối hợp tác tại tỉnh Khánh Hòa.

Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị dập nát bàn tay do tai nạn lao động

Thứ 4, 07/12/2022 | 07:30
Một thuyền viên người Philippines bị dập nát bàn tay phải do tai nạn lao động đã được lực lượng cứu nạn đưa về tỉnh Khánh Hòa an toàn và đi chữa trị kịp thời.
Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ 5, 29/02/2024 | 11:30
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình Định đôn đốc sản xuất thương mại quần thể chè cổ Gia Long

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:03
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo, đôn đốc việc sản xuất thử nghiệm, chế biến sản phẩm chè Tiến Vua tại xã An Toàn, huyện An Lão, Bình Định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ công bố quy hoạch Bình Thuận tầm nhìn 2050

Thứ 4, 28/02/2024 | 19:14
Với chủ đề “Bình Thuận – Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư”, hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch tỉnh Bình Thuận.

Bí thư Hà Nội thị sát nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 4, 28/02/2024 | 14:12
Sáng 28/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ 4, 28/02/2024 | 11:38
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định đôn đốc sản xuất thương mại quần thể chè cổ Gia Long

Thứ 5, 29/02/2024 | 10:03
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo, đôn đốc việc sản xuất thử nghiệm, chế biến sản phẩm chè Tiến Vua tại xã An Toàn, huyện An Lão, Bình Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ 5, 29/02/2024 | 11:30
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ công bố quy hoạch Bình Thuận tầm nhìn 2050

Thứ 4, 28/02/2024 | 19:14
Với chủ đề “Bình Thuận – Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư”, hội nghị cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thứ 4, 28/02/2024 | 11:38
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phát động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Thứ 4, 28/02/2024 | 11:05
Cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo nhạc sĩ chuyên và không chuyên tham gia, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có sức sống dài lâu, đi cùng năm tháng...