Khi cải cách tiền lương, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 17/11/2023 | 11:34
0
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên.

Giảm 17 Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục

Sáng 17/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trình bày tham luận kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ thông qua hoạt động giám sát và đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ông Cường cho biết về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước ở Trung ương và địa phương đã giảm được 17 Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 10 Cục; giảm 145 Vụ, Ban thuộc Tổng cục và thuộc bộ; giảm cơ bản phòng trong vụ.

Đối với sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn ở địa phương giảm được 7 sở, 2.159 phòng thuộc sở và thuộc UBND cấp huyện.

Về số lượng cấp phó của tổ chức hành chính, đối với bộ, ngành, sau khi sắp xếp tổ chức của các bộ, ngành sẽ phải thực hiện giảm theo lộ trình đối với 61 lãnh đạo cấp tổng cục (14 Tổng cục trưởng và 47 Phó tổng cục trưởng), 17 lãnh đạo cấp cục thuộc bộ, 63 lãnh đạo cấp vụ thuộc bộ, 404 lãnh đạo cấp cục, vụ thuộc tổng cục. Đối với các tổ chức do sáp nhập, hợp nhất làm tăng số lượng cấp phó sẽ phải sắp xếp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 101.

Chính sách - Khi cải cách tiền lương, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường.

Đối với địa phương, căn cứ quy định của Chính phủ về tiêu chí xác định số lượng cấp phó và kết quả sắp xếp tổ chức hành chính, các địa phương đã rà soát, cơ cấu lại nhân sự lãnh đạo quản lý các cấp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các tổ chức do sáp nhập, hợp nhất làm tăng số lượng cấp phó sẽ phải sắp xếp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 107 của Chính phủ.

Về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: Sắp xếp đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương, đối với bộ, ngành còn 1.035 đơn vị, giảm 98 đơn vị, tương ứng giảm 8,6%;

Đối với địa phương còn 46.653 đơn vị, giảm 7.631 đơn vị, tương ứng giảm 14,05%. Bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án tự chủ đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở thực hiện mục tiêu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19.

Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 1.789.585 người, giảm 236.366 người, tương ứng giảm 11,67%, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành các Quyết định để giao biên chế giai đoạn 05 năm (2022-2026) cho các cơ quan của hệ thống chính trị.

Bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên

Về bổ sung biên chế giáo viên và vấn đề tiền lương, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, ông Cường cho biết, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các địa phương, Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị để bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, trong đó đối với năm học 2022-2023 đã bổ sung 27.850 biên chế giáo viên.

Năm học 2023-2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu thừa, thiếu giáo viên đối với từng bậc học để bổ sung cho các địa phương.

Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 111 của Chính phủ trong đó có quy định các địa phương chưa được giao đủ định mức sẽ được ký hợp đồng đối với giáo viên theo quy định, bảo đảm kịp thời bố trí đủ nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo dục công lập.

Về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, trong đó có tiền lương cho đội ngũ giáo viên, ông Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII;

Kết luận số 20 và Nghị quyết số 75, Nghị quyết số 101, Chính phủ đã báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, báo cáo Quốc hội về kết quả và lộ trình cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27.

Trong đó, đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 06 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 (dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024).

Chính sách - Khi cải cách tiền lương, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện (Hình 2).

6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 (dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024).

Đối với giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng lương và các chế độ phụ cấp lương theo địa bàn hoặc theo công việc đảm nhiệm như đối với viên chức nói chung và còn được hưởng các chế độ ưu đãi như: Phụ cấp ưu đãi nhà giáo; phụ cấp thâm niên nghề (dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội).

Đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng: Phụ cấp thu hút; phụ cấp ưu đãi theo nghề (70%); phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp; phụ cấp lưu động; phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

Mặc dù được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, đặc thù để có tổng thu nhập (tiền lương và phụ cấp) cao hơn so với ngành, nghề khác nhưng đời sống của giáo viên mầm non, tiểu học vẫn còn nhiều khó khăn.

"Khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện trong thời gian tới", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường nêu rõ nhóm giải pháp triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2024. Theo đó, lựa chọn chuyên đề giám sát chuyên sâu, bám sát thực tiễn những vấn đề nóng, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, mang tính thời sự, cấp bách, có tính chiến lược, lâu dài để thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm.

Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Thứ 6, 17/11/2023 | 09:51
Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giám sát năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm rõ những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động giám sát.

ĐBQH: Cần phân cấp mạnh mẽ nhất cho Thủ đô

Thứ 6, 10/11/2023 | 16:48
Các ĐBQH cho rằng, việc hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) còn tạo sự lan tỏa, tạo động lực dẫn dắt cho cả vùng và đất nước.

ĐBQH: Nên có ưu đãi đi kèm khi áp thuế tối thiểu toàn cầu

Thứ 6, 10/11/2023 | 14:44
Các đại biểu cho rằng, thay vì thu hút đầu tư bằng hình thức ưu đãi thuế, Việt Nam sẽ phải sớm có chính sách ưu đãi phù hợp khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu.
Cùng tác giả

Trên 70 tuổi được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:01
Theo đó, trường hợp trên 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Sẽ xem xét bổ sung chế tài sau loạt vụ đấu giá "trên trời" rồi bỏ cọc

Thứ 3, 28/11/2023 | 14:48
Liên quan đến chế tài đối với người bỏ cọc, Bộ trưởng Tư pháp cho biết sẽ nghiên cứu theo hướng “làm sâu sắc hơn nữa”.

Ba môi trường tạo thế "kiềng 3 chân" trong chăm sóc, giáo dục trẻ em

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:37
Ông Trần Đăng Khoa nhấn mạnh,để phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, nhân cách, trẻ em phải được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục ở cả 3 môi trường.

Lưu trữ tài liệu điện tử nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số

Thứ 2, 27/11/2023 | 18:54
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vấn đề lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số là nội dung mới được thiết kế thành một chương riêng.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:42
Chiều 27/11, với 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 94,74%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Cùng chuyên mục

Người dân có phải đổi căn cước công dân sang thẻ căn cước?

Thứ 3, 28/11/2023 | 18:50
Thẻ căn cước công dân được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Hướng dẫn về việc quy đổi thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:15
Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn về việc quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế thu nhập cá nhân.

Trên 70 tuổi được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:01
Theo đó, trường hợp trên 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Vượt đèn vàng cũng bị xử phạt như vượt đèn đỏ?

Thứ 3, 28/11/2023 | 14:30
Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi gặp đèn vàng vẫn hay vượt lên. Vậy hành vi này có bị xử phạt hay không?

Tp.HCM: Nhiều người sẽ nhận trễ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:25
Ngày 28/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.HCM có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023.
     
Nổi bật trong ngày

Hướng dẫn về việc quy đổi thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân

Thứ 3, 28/11/2023 | 15:15
Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn về việc quy đổi thu nhập từ lương NET để tính thuế thu nhập cá nhân.

Tp.HCM: Nhiều người sẽ nhận trễ tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12

Thứ 3, 28/11/2023 | 10:25
Ngày 28/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.HCM có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023.

Vượt đèn vàng cũng bị xử phạt như vượt đèn đỏ?

Thứ 3, 28/11/2023 | 14:30
Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi gặp đèn vàng vẫn hay vượt lên. Vậy hành vi này có bị xử phạt hay không?

Thông qua Luật Căn cước, đổi tên “Thẻ CCCD” thành “Thẻ Căn cước"

Thứ 2, 27/11/2023 | 09:53
Quốc hội chính thức thông qua Luật Căn cước, đổi tên thẻ Căn cước công dân thành thẻ Căn cước.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:42
Chiều 27/11, với 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 94,74%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).