Không để xảy ra lợi ích nhóm trong chuyển đổi số giáo dục

Nguyễn Hoa Trà

Nguyễn Hoa Trà

Thứ 4, 12/06/2024 14:30

Bộ GD&ĐT lưu ý cần chủ động, linh hoạt chuyển đổi số nhưng phải phù hợp với từng địa phương.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 278 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm học bạ số.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 131 về phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Chỉ thị số 04 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong đó, ngành giáo dục được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm học bạ số. Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 213 về việc triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học và nhiều văn bản quy định về thẩm quyền trách nhiệm, mô hình quản lý, đặc tả kỹ thuật về học bạ số để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về học bạ số theo thẩm quyền trách nhiệm và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có địa phương chưa triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền trách nhiệm.

Giáo dục - Không để xảy ra lợi ích nhóm trong chuyển đổi số giáo dục

Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình chuyển đổi số giáo dục.

Để tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thí điểm học bạ số, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo Sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Đây là việc mới, lần đầu thực hiện nên cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, quá trình triển khai thực hiện cần phát huy hiệu quả tối đa kinh nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng, nhân lực hiện có, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT quá trình triển khai cần thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý; qua thí điểm, cần hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp, đúng thẩm quyền;

Không để có kẽ hở về mặt pháp lý, không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm trong quá trình triển khai thực hiện các dịch vụ có liên quan đến chuyển đổi số trong ngành giáo dục và học bạ số, đặc biệt liên quan đến phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý trung tâm, chữ ký số, đầu tư hạ tầng thiết bị…

Thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học tại địa phương, đánh giá tác động đến các đối tượng liên quan, công tác quản lý, sử dụng học bạ số; kinh phí cho duy trì, vận hành hệ thống học bạ số khi triển khai diện rộng vào thời gian tiếp theo.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW bố trí nguồn kinh phí, để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong ngành giáo dục theo Quyết định số 131 gắn với thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về học bạ số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04 về triển khai thí điểm học bạ số trong năm 2024, triển khai toàn quốc từ năm học 2024-2025.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.