Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24%

Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24%

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 7, 02/09/2023 | 18:33
0
8 tháng năm 2023, kinh tế của tỉnh Kiên Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển.

So với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu tiếp tục tăng cao như: thu ngân sách đạt 9.881,38 tỷ đồng, tăng 24,33%; khách du lịch 6.832.450 lượt, tăng 21,85%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 88.818,84 tỷ đồng, tăng 18,40%; giá trị sản xuất công nghiệp 31.486 tỷ đồng, tăng 10,41%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Kiên Giang, lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước 9.881,38 tỷ đồng, đạt 81,15% dự toán, tăng 24,33% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa 9.803,53 tỷ đồng, đạt 81,04% dự toán, tăng 25,05% so cùng kỳ năm trước và chiếm 99,21% tổng thu.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24%

Các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng khá cao. 

So với cùng kỳ năm trước, một số khoản thu tăng khá cao như: Thu tiền sử dụng đất tăng 157,38%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 419,03%; thu xổ số kiến thiết tăng 22,64%; thu khác tăng 85,06%... Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 64,91%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương giảm 28,71%; thu lệ phí trước bạ giảm 27,84% và thu phí và lệ phí giảm 12,06%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế giảm 46,53%...

Các lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng khá cao. Cụ thể, khách du lịch ước 6.832.450 lượt, đạt 82,32% kế hoạch năm, tăng 21,85% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch là 3.155.030 lượt, đạt 81,32% kế hoạch năm, tăng 20,04% so cùng kỳ năm trước; khách quốc tế 468.350 ngàn lượt, vượt 33,82% kế hoạch năm, tăng 364,37% so cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24% (Hình 2).

Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch là 3.155.030 lượt, đạt 81,32% kế hoạch năm, tăng 20,04% so cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 88.818,84 tỷ đồng, đạt 75,81% kế hoạch năm, tăng 18,40% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 51.151,51 tỷ đồng, đạt 65,41% kế hoạch và tăng 10,74% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống18.995,26 tỷ đồng, đạt 90,89% kế hoạch năm và tăng 72,06% so cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch 520,54 tỷ đồng, đạt 86,76% kế hoạch năm, tăng 8,15% so cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ khác 18.151,54 tỷ đồng, vượt 3,98% kế hoạch năm và tăng 4,90% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước 31.486 tỷ đồng, đạt 65,35% kế hoạch năm, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành khai khoáng tăng 11,76%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,57%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 6,42%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,52%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt mức kế hoạch năm khá cao và tăng so cùng kỳ năm trước như: Tôm đông lạnh đạt 76,29%, tăng 13,77%; giầy da đạt 77,52%, tăng 21,39%; cá hộp đạt 66,98%, tăng 8,33%; bột cá đạt 67,02%, tăng 5,17%; cá đông lạnh đạt 66,87%, tăng 8,23%; mực đông lạnh đạt 66,61%, tăng 5,26%. Bên cạnh đó, một số sản phẩm đạt kế hoạch năm còn thấp và giảm so cùng kỳ năm trước, như: Gạch không nung đạt 43,60%, giảm 61,79%; bia đạt 40,25%, giảm 34,47%; nước mắm đạt 66,65%, giảm 12,89%; bao bì PP đạt 55,54%, giảm 17,94%; gỗ MDF đạt 57,22%, giảm 5,93%.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24% (Hình 3).

Giá trị sản xuất công nghiệp ước 31.486 tỷ đồng, đạt 65,35% kế hoạch năm, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước 2.268,69 tỷ đồng, đạt 36,35% kế hoạch năm, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.883,58 tỷ đồng, đạt 42,56% kế hoạch năm, tăng 3,64% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước 566,81 triệu USD, đạt 64,91% kế hoạch năm, tăng 2,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng nông sản 203,63 triệu USD, đạt 105,24% kế hoạch năm, tăng 51,93% so cùng kỳ; hàng thủy sản 149,36 triệu USD, đạt 49,79% kế hoạch năm, giảm 19,44% so cùng kỳ; nguyên liệu giày da 128,47 triệu USD, đạt 72,99% kế hoạch, tăng 3,75%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước 92,71 triệu USD, đạt 57,94% kế hoạch năm, giảm 12,60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thạch cao giảm 51,41%, hải sản giảm 11,31%, hàng hoá khác giảm 63,32%.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24% (Hình 4).

Toàn tỉnh đã gieo trồng được 278.178 ha, đạt 99,61% kế hoạch.

Toàn tỉnh đã gieo trồng được 278.178 ha, đạt 99,61% kế hoạch, đến nay đã thu hoạch được 124.357 ha, năng suất ước tính trên trà lúa đã thu hoạch đạt 5,72 tấn/ha, tăng so với cùng kỳ 3,81%. Giá trị sản xuất thủy sản ước 23.957,38 tỷ đồng, đạt 67,22% kế hoạch năm (khai thác đạt 61,18%), tăng 7,12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị nuôi trồng tăng 19,84%, giá trị khai thác giảm 8,88%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành nhận định: Tình hình thời gian tới tiếp tục khó khăn do thời tiết vào mùa mưa, bão trực tiếp tác động đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Kinh tế phục hồi chậm và khả năng còn kéo dài,… Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố sắp xếp thứ tự ưu tiên, xác định trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành theo Kế hoạch đã đề ra.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 tăng hơn 24% (Hình 5).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án, nếu không còn khả năng thực hiện hoặc chậm triển khai phải kiên quyết thu hồi. Đồng thời, lập thủ tục kêu gọi đầu tư mới, nhất là nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xuất khẩu; nhất là các mặt hàng nông, thủy sản chủ lực của tỉnh; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai; điều hành sản xuất và vận hành cống linh hoạt, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đạt kế hoạch, nhất là nuôi trồng thủy sản; đối với sản xuất lúa, cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, vừa đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực và xuất khẩu; tận dụng thời cơ để giữ lợi thế về thị trường, tạo dựng thương hiệu và uy tín để xuất khẩu gạo trong những năm tới; tăng cường chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Chuẩn bị đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra EC về chống khai thác IUU.

Tàu cao tốc đi Phú Quốc dừng chạy do thời tiết xấu

Thứ 7, 02/09/2023 | 13:06
Ngày 2/9, toàn bộ tàu, phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi đảo Phú Quốc, Nam Du và ngược lại tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.

Kiên Giang đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ 5, 31/08/2023 | 22:00
Ngày 31/8, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Nhà nước trao tặng.

Kiên Giang: Xin 2 viên đạn về cất giữ, nhân viên cửa hàng gas nhận 12 tháng tù

Thứ 3, 29/08/2023 | 13:06
Ngày 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 12 tháng tù đối với Phan Thanh Nhân về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Kiên Giang: 8 bị cáo chia nhau 48 năm tù về tội cướp tài sản

Thứ 3, 29/08/2023 | 07:00
Ngày 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt y án sơ thẩm đối với 08 bị cáo 48 năm tù về tội cướp tài sản.

Phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang là trung tâm kinh tế biển quốc gia

Thứ 7, 26/08/2023 | 08:15
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cùng tác giả

Hội nghị tăng cường quản lý vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:00
Hội nghị tăng cường quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa từ bờ ra đảo diễn ra tại Tp.Phú Quốc.

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023 tại Phú Quốc

Thứ 3, 21/11/2023 | 23:02
Chiều 21/11, tại Tp.Phú Quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương phối với tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023.

Kiên Giang: Gần 60 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Thứ 4, 15/11/2023 | 21:07
Gần 60 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Tp.Rạch Giá cấp cứu trong tình trạng nôn ói… Nhiều em bị tụt huyết áp, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Đang xác minh nữ phó bí thư phường ở Bạc Liêu vi phạm nồng độ cồn

Thứ 2, 13/11/2023 | 21:45
Họ tên, năm sinh, số CCCD của người bị phạt hành chính về hành vi vi phạm nồng độ cồn, đều trùng khớp với giấy tờ tùy thân của nữ phó bí thư nhưng vị này phủ nhận.

Cách chức Chủ tịch Công ty cấp thoát nước Kiên Giang

Thứ 6, 10/11/2023 | 22:54
Nhiều lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, bị kỷ luật bằng hình thức cách chức và khiển trách do để xảy ra nhiều sai phạm.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế VAT

Thứ 5, 30/11/2023 | 11:03
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Đà Nẵng chính thức phê duyệt quy hoạch đô thị huyện lỵ Hòa Vang

Thứ 4, 29/11/2023 | 22:10
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang theo tỷ lệ 1/2000.

Xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD từ đầu năm

Thứ 4, 29/11/2023 | 16:27
Tính đến hết ngày 15/11/2023, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD, chiếm 88,4% tổng kim ngạch xuất khẩu nước ta.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng ước đạt 4.420 nghìn tỷ đồng

Thứ 4, 29/11/2023 | 16:06
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng đầu năm ước đạt 4.420 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, phần tăng đến từ nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm.

Lạm phát cơ bản 11 tháng đầu năm tăng 4,27%

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:51
Do bình quân giá xăng dầu và gas trong nước giảm, bình quân 11 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,27% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,22%).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 1/12: Vàng ổn định sau chuỗi ngày biến động

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:15
Giá vàng thế giới không biến động nhiều và vẫn neo ở mức cao nhất trong gần 7 tháng qua. Trong nước, giá vàng cũng chủ yếu đi ngang so với hôm qua.

Du lịch Bình Thuận tăng trưởng ấn tượng

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:45
Hết tháng 11, ngành du lịch Bình Thuận đã vượt chỉ tiêu đề ra, lượng khách tăng 16,4%, riêng khách nước ngoài tăng gấp 2 so với năm ngoái.