Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ 5, 17/01/2019 | 17:01
0
Ngày 16/1/2019 tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh (09/02/1999 – 09/02/2019). Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý và triển khai công tác hội năm 2019.

Dự lễ kỷ niệm có ông Dương Thành Bắc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Ông Trần Đức Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình; Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình; Ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình; Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nam Định, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 01 và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình Lê Trung Mưu, bà Khúc Thị Duyền, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, diễn văn nêu rõ: 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình phát triển gắn liền với sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam với những thành tựu đáng tự hào đã đạt được. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, vì tôn chỉ, mục tiêu đã định của Hội với kim chỉ nam: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Từ những ngày đầu mới thành lập, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình chỉ có 26 luật gia, đến nay tổng số hội viên đã nâng lên hơn 1000 luật gia. Về cơ cấu tổ chức, hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình có 8/8 huyện, thành phố và 17 chi hội luật gia cấp tỉnh, 13 chi hội luật gia cấp xã, phường, thị trấn. Từ đó, giúp Hội Luật gia tỉnh phát triển toàn diện trên các mặt công tác, cụ thể như: Tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở…

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 2).

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc phát biểu tại buổi lễ.

Về tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo nêu rõ: Sau gần 05 năm thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quyết định nói trên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cấp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật tại các cấp hội với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và nhân dân. Từng bước hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, nảy sinh của người dân tại cơ sở, hạn chế đáng kể đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 3).

Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đánh giá kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thay mặt lãnh đạo tỉnh, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Thái Bình trong những năm qua, cụ thể: Các cấp Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tham gia góp ý, xây dựng văn bản pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, phù hợp với tinh thần của Chính phủ về việc phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc thực hiện công tác này. Hội Luật gia là một trong những tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đề nghị, phát huy tốt đẹp truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Luật gia tỉnh, lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia tích cực công tác tiếp công dân và hòa giải ở cơ sở để góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội địa phương, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 4).

Ông Dương Thành Bắc thay mặt BCHTW Hội tặng bức trướng cho Hội Luật gia tỉnh Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ông Dương Thành Bắc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia; Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Để đại hội đạt được kết quả như mong muốn, Hội Luật gia các cấp, trong đó có Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; tổ chức thảo luận đóng góp vào những văn kiện của Đại hội, nhất là góp ý vào Dự thảo Điều lệ mới; Chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới, cử cán bộ tham gia Đại hội… Ngoài ra, cần phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thực hiện thống nhất thời gian tổ chức đại hội Hội Luật gia các tỉnh, thành phố cùng năm với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam kể từ nhiệm kỳ 2019-2024.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 5).

Ông Ngô Đông Hải thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Thái Bình.

Phó Chủ tịch Dương Thành Bắc yêu cầu, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 theo kế hoạch của cả giai đoạn và của năm 2019. Một nội dung quan trọng của Đề án là việc triển khai thực hiện mô hình Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng tại địa phương. Đây là vấn đề mới và khó, do đó, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo các tỉnh đã có mô hình đã thử nghiệm. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình để triển khai, thực hiện cho đến khi có sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương Hội.

Ngoài ra, thường trực Trung ương Hội đã ký kết chương trình hợp tác với một số cơ quan và tổ chức ở Trung ương: bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Tư pháp, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát Việt Nam để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật… Đây là cơ sở cho các cấp Hội Luật gia phát huy vai trò và năng lực của mình trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

"Vừa qua, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành 6 quy định về chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định 314/QĐ-HLGVN ngày 20/12/2018) để thực hiện thống nhất trong toàn Hội. Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt, triển khai thực hiện đến từng cán bộ, hội viên để Hội Luật gia các cấp xứng đáng là chỗ dựa, là địa chỉ tin cậy của Nhân dân, là công cụ đắc lực của các cấp ủy đảng, chính quyền", Phó Chủ tịch Dương Thành Bắc nhấn mạnh. 

Nhân dịp này, Hội Luật gia tỉnh Thái Bình đón nhận bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, kỷ niệm chương của Hội Luật gia Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 6).

Ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tặng hoa chúc mừng Hội Luật gia tỉnh.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 7).

Ông Dương Thành Bắc thay mặt lãnh đạo HLGVN tặng bằng khen cho ông Lê Trung Mưu, Chủ tịch HLG tỉnh Thái Bình.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 8).

Ông Dương Thành Bắc thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt  Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 9).

Ông Trần Đức Long thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho đại diện tập thể.

Chính trị - Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Luật gia tỉnh Thái Bình và tổng kết 5 năm thực hiện đề án theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ. (Hình 10).

Các cá nhân vinh dự nhận bằng khen.

Tạ Tốn

Hội Luật gia Việt Nam tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2018, triển khai công tác năm 2019

Thứ 4, 26/12/2018 | 17:38
Ngày 26/12, tại Hòa Bình, các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, các đại biểu từ các cấp Hội, các đơn vị trong toàn Hội tham dự hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2018, triển khai công tác năm 2019.

Hội nghị ban Chấp hành T.Ư Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Bảy, khóa XII

Thứ 3, 25/12/2018 | 19:04
Ban Chấp hành T.Ư Hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã tổ chức hội nghị ban Chấp hành T.Ư Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Bảy tại Hòa Bình vào chiều 25/12.

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17

Thứ 6, 14/12/2018 | 17:02
Sáng 14/12, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ 17.
Cùng tác giả

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:22
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo dõi sát biến động cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:59
Đại diện các đơn vị tham gia họp đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận xoay quanh nội dung liên quan đến xuất khẩu dược liệu.

Điều chỉnh 4 nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:50
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với 100% ý kiến tán thành.
Cùng chuyên mục

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.