Một trường THCS tại TP.HCM thu chi hơn nửa tỷ đồng trái quy định

Một trường THCS tại TP.HCM thu chi hơn nửa tỷ đồng trái quy định

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 28/11/2020 | 18:58
Qua kiểm tra cho thấy, trường THCS Trung An tại huyện Củ Chi, TP.HCM đã vi phạm hàng loạt quy định về quản lý tài chính, cần thu hồi hơn nửa tỷ đồng.

Quy chế chi nội bộ, có cũng như không

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, TP.HCM là ông Nguyễn Hữu Hoài Phú đã ký Kết luận số 6851/KL-UBND về kết quả công tác kiểm tra tài chính tại trường THCS Trung An trên địa bàn.

Theo đó, xét báo cáo kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra và ý kiến giải trình của nhà trường, Chủ tịch huyện Củ Chi yêu cầu trường THCS Trung An phải nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm về quản lý tài chính theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Về việc trích lập và sử dụng các quỹ và cải cách tiền lương, nhà trường không trích theo tỷ lệ đã được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó, nhà trường thực hiện chi một số nội dung từ quỹ phúc lợi trái quy định với tổng số tiền hơn 155 triệu đồng.

Ngoài ra, trên phiếu thu, phiếu chi không có đầy đủ chữ ký của các chức danh theo mẫu quy định, không cung cấp được một số chứng từ kế toán tại thời điểm kiểm tra.

Hoạt động chi thanh toán nhưng nội dung chi không xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ, không xây dựng định mức chi, tỷ lệ chi cho từng đối tượng được hưởng.

Còn có nội dung chi không đúng với mục đích thu, một số nội dung chi không có hóa đơn tài chính, chứng từ chi không có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền theo bảng kê đính kèm hồ sơ thanh toán.

Giáo dục - Một trường THCS tại TP.HCM thu chi hơn nửa tỷ đồng trái quy định

Hoạt động thu chi của trường THCS Trung An đã sai phạm suốt nhiều năm qua.

Đối với nguồn kinh phí ngân sách, có 1 khoản chi thanh toán tiền hỗ trợ chi phí học tập cho 10 học sinh thuộc diện hộ nghèo năm 2018 với tổng số tiền 4,5 triệu đồng là chưa kịp thời cho học sinh được hỗ trợ.

Trách nhiệm thiếu sót thuộc về Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuông, Kế toán và Thủ quỹ nhà trường.

Còn đối với nguồn kinh phí sự nghiệp, có một số nội dung chi trường chi chưa đúng định mức được ghi nhận trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Các nội dung chi không có xây dựng, không có chứng từ chi tại thời điểm kiểm tra. Việc chi cũng không đúng mục đích thu, không đúng trình tự thủ tục đối với nguồn học phí là không thông qua Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, nguồn học phí không xây dựng định mức chi cụ thể cho từng đối tượng thực hiện công tác quản lý thu. Dẫn đến đã chi hơn 89,4 triệu đồng cho các nội dung không có trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Năm 2016, trường chi lương cho giáo viên thỉnh giảng môn Sinh học là 60.000 đồng/tiết. Nhưng quy chế chi tiêu nội bộ lại xây dựng định mức chi là 50.000 đồng/tiết.

Bên cạnh hành vi chi công tác thu, công tác quản lý từ nguồn học phí từ tiền mặt mà không thông qua Kho bạc Nhà nước, nhà trường còn chi thuê nhân viên vệ sinh, chăm sóc cây kiểng thường xuyên mà không ký hợp đồng lao động, không thực hiện đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Hoạt động tổ chức học 2 buổi/ngày cũng không xây dựng nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2015), không xây dựng định mức chi cụ thể cho từng đối tượng thực hiện công tác quản lý thu, trực tiếp thu để kiểm soát chi (năm 2018) là chưa thực hiện đúng quy định theo Thông tư 71/2006/TT-BTC của bộ Tài chính.

Số tiền đã chi không đúng này là hơn 27,6 triệu đồng. Thêm nữa, nhà trường có chi một số nội dung với tổng số tiền hơn 97,6 triệu đồng nhưng không giải thích hợp lý.

Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhà trường chi thanh toán tiền công tác quản lý thu, trực tiếp thu BHYR học sinh với tổng số tiền hơn 23,3 triệu đồng nhưng nội dung cũng không có xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Hoạt động phổ cập bơi cho học sinh, nhà trường không có báo cáo quyết toán nguồn thu với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Củ Chi nên hồ sơ thanh toán không có hóa đơn tài chính theo quy định đối với số tiền trường đã chi hơn 29,9 triệu đồng mà chỉ có biên nhận do giáo viên ký.

Cần thu hồi hơn 500 triệu đồng

Hàng loạt sai phạm khác còn có việc không mua nước uống cho giáo viên, sử dụng nước uống của học sinh để phục vụ nước uống cho giáo viên, cán bộ và nhân viên trường.

Chêch lệch thu chi về ấn chỉ, ấn phẩm, hồ sơ học sinh là hơn 5,1 triệu đồng vì chi mua sổ gọi tên ghi điểm, sổ chủ nhiệm, sổ ghi đầu bài, sách thực hành các môn học, các khối lớp không đúng mục đích thu.

Các khoản chi tiền coi thi, nước uống hội đồng coi thi, bồi dưỡng hội đồng ra đề thi hoàn toàn không đúng mục đích thu với tổng số tiền hơn 92,1 triệu đồng.

Nhiều hạng mục khác trong trường như nguồn thu căn tin, bãi xe đạp cũng có sai phạm khi nhà trường đã 2 lần ký hợp đồng trực tiếp mà không tổ chức đấu thầu.

Nguồn lệ phí tốt nghiệp THCS, nhà trường chi tiền hỗ trợ hội đồng thông qua danh sách xét tốt nghiệp, hỗ trợ tiền nước và cơm trưa cho hội đồng, hỗ trợ công tác làm hồ sơ xét tốt nghiệp, hỗ trợ công tác thu chi quản lý lệ phí xét tốt nghiệp trung học cơ sở không đúng mục đích của nội dung thu với tổng số tiền hơn 25,7 triệu đồng.

Gây bức xúc nhất là nguồn xã hội hóa trong việc ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành Nghị quyết vận động phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí thực hiện các công trình xã hội hóa là không đúng theo quy định tại khoản 4, điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Vì thế, toàn bộ số tiền do ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phải thu hồi, hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh nhà trường.

Nhưng thực tế thì số tiền thu vận động này trong từng năm học đã được mua sắm thiết bị cho nhà trường nên tổ kiểm tra kiến nghị Chủ tịch huyện xem xét không thu hồi, hoàn trả lại đối với các khoản chi.

Riêng số tiền còn tồn sau khi mua sắm là hơn 29,5 triệu đồng, tổ kiểm tra kiến nghị để lại cho quỹ cha mẹ học sinh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu vận động quỹ để thực hiện trong những năm tiếp theo.

Nhà trường tự ý chuyển số tiền 22,5 triệu đồng (thu tiền điện, tiền rác) từ một phần nguồn thu căn tin, bãi giữ xe đạp sang quỹ tự có với mục đích chi theo chỉ đạo của Hiệu trưởng là thực hiện chưa đúng quy định về thu, chi nguồn dịch vụ.

Trong niên độ kiểm tra, nhà trường đã chi tiền đổ rác với định mức 400.000 đồng/tháng với tổng số tiền 11,6 triệu đồng.

Còn lại là 10,9 triệu đồng trên tổng số 22,5 triệu đồng đã được nhà trường chi vào các hoạt động như viếng đám tang, tiếp khách, kiểm tra chéo hồ sơ thư viện – thiết bị - học vụ, kinh phí tham gia nghi thức Đội và Khoa học Đời sống năm học 2013 – 2014.

Tổ kiểm tra kiến nghị thu hồi số tiền 10,9 triệu đồng hoàn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Trong khi số tiền 11,6 triệu đồng không cần phải thu hồi do đã thực chi, nếu không chi từ nguồn quỹ tự có thì trường cũng vẫn phải chi từ nguồn khác.

Tóm lại, tổ kiểm tra kiến nghị thu hồi hoàn quỹ đơn vị với tổng số tiền hơn 516,9 triệu đồng do chi không đúng quy định. Cụ thể là hơn 393,8 triệu đồng do chi nhưng không có nội dung chi được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ, hơn 123 triệu đồng chi không đúng mục đích của nội dung thu từ học sinh.

Chủ tịch huyện Củ Chi giao Trưởng phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất Thường trực UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm theo kết luận kiểm tra.

TP.HCM: Một Hiệu trưởng bị giáng chức vì thu chi không minh bạch

Thứ 6, 23/10/2020 | 15:02
Do để xảy ra thiếu sót trong hoạt động tài chính, Hiệu trưởng trường THCS Hồ Văn Long (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bị giáng chức.

Nhiều sai phạm về thu chi tài chính, hiệu trưởng bị… khiển trách

Thứ 5, 28/03/2019 | 18:45
UBND huyện Quỳ Châu đã thi hành kỷ luật Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bằng hình thức Khiển trách bởi có nhiều sai phạm trong công tác quản lý.

Gia Lai: Chi sai, khai khống biển thủ ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng

Thứ 5, 27/07/2017 | 07:10
Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều phòng, ban của huyện Krông Pa chi sai, khai khống, biển thủ hơn 2,2 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Nhộn nhịp ngày vía Thần Tài, giá vàng SJC tăng vọt

Thứ 3, 31/01/2023 | 13:24
Sáng 31/1 (10 tháng Giêng), nhiều người dân ở Tp.HCM đổ xô đến các cửa hàng mua vàng nhân ngày vía Thần Tài, các sản phẩm vàng nhẫn, vàng miếng được quan tâm.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Một đời say duyên thầm áo dài

Thứ 2, 30/01/2023 | 07:00
Ở tuổi 60, NTK Lê Sĩ Hoàng đã chuẩn bị tâm thế cho chặng cuối của sự nghiệp, chuẩn bị “về hưu”. Thương hiệu ông xây dựng hơn 30 năm sẽ được trao truyền cho học trò.

Người mang hồn sen họa trong tranh

Thứ 3, 24/01/2023 | 19:06
Chỉ bằng nguyên liệu bình dị như lá sen khô và vỏ tràm, nhưng với bàn tay tài hoa của mình, nghệ nhân Lê Văn Nghĩa đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Để di sản lễ hội trở thành “đặc sản” giữa lòng đô thị

Thứ 2, 23/01/2023 | 19:00
Bên cạnh bảo tồn, việc phát huy giá trị của các lễ hội đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Tp.HCM vô cùng quan trọng.

Tp.HCM: Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết lớn nhất trên đường Lê Lợi

Thứ 5, 19/01/2023 | 22:20
Lần thứ 13 tổ chức, Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 của Tp.HCM được bố trí tại không tuyến đường khác và quy mô lớn hơn so với các năm trước.
Cùng chuyên mục

Nghệ An bổ sung hơn 200 tỷ đồng trả lương giáo viên mầm non hợp đồng

Thứ 5, 02/02/2023 | 13:19
Tỉnh này trích ngân sách năm 2023 số tiền hơn 200 tỷ đồng cấp bổ sung ngân sách các huyện, thành phố, thị xã để chi trả tiền lương cho giáo viên mầm non hợp đồng.

Lý do khiến lệ phí thi đánh giá năng lực tăng mạnh từ năm 2023?

Thứ 5, 02/02/2023 | 11:00
Trong năm 2023, lệ phí dự các kỳ thi đánh giá năng lực của một số trường đại học tổ chức đều tăng cao so với năm ngoái.

Thêm nhiều trường học ở Hà Nội đạt kiểm định chất lượng

Thứ 4, 01/02/2023 | 18:54
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố quyết định về việc cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 66 trường, trong đó có 17 trường mầm non, 15 trường TH.

Kỷ luật Trưởng phòng Giáo dục viết tâm thư "xin tiền" các trường học

Thứ 3, 31/01/2023 | 21:31
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị kỷ luật khiển trách do viết tâm thư xin tiền các trường học trên địa bàn trái quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Cái Tết cuối cùng của phi công máy bay Su-22 hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thứ 4, 01/02/2023 | 14:18
Tết năm nay phi công Trần Ngọc Duy đã đưa vợ con về nhà ngoại đón năm mới. Tuy nhiên, sau đó anh về đơn vị trước để huấn luyện và gặp nạn nên đã hy sinh.

Dự báo thời tiết ngày 2/2/2023: Miền Bắc sắp nồm ẩm

Thứ 5, 02/02/2023 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (2/2). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa tin.

Dự báo thời tiết ngày 1/2/2023: Hà Nội nền nhiệt còn thấp

Thứ 4, 01/02/2023 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (1/2). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa tin.