Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang

Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 20/11/2023 | 21:21
0
Ông Tuấn yêu cầu UBND huyện Tây Giang và đơn vị liên quan phải họp định kỳ hàng tuần, báo cáo kết quả triển khai phía tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Có dự án giải ngân 0%

Ngày 20/11, theo ông Đinh Văn Vũ, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Quảng Nam, mới đây, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm UBND huyện Tây Giang về tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn.

Ông Tuấn nhận định, qua báo cáo của UBND huyện Tây Giang tại buổi làm việc có thể nhận thấy công tác triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 kéo dài và năm 2023 đến cuối tháng 10/2023 trên địa bàn huyện vẫn chưa thật sự quyết liệt.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 

Tỷ lệ giải ngân còn thấp, một số dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân 0%. Đến ngày 31/10 giải ngân các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện được 155.221,75/380.250,94 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40,82% so với tổng kế hoạch vốn. Trong đó, vốn đầu tư tỷ lệ giải ngân 52,54%, vốn sự nghiệp tỷ lệ giải ngân 8,65%.

Có thể thấy, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì còn có nhiều nguyên nhân chủ quan.

Việc cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh chưa kịp thời. Công tác kết nối, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tỉnh để trao đổi, báo cáo, kiến nghị các nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chưa được chủ động.

Công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh của một số Phòng, Ban liên quan trên địa bàn huyện chưa đáp ứng yêu cầu…

Chỉ đạo “nóng”

Để cải thiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện đảm bảo theo yêu cầu đề ra, ông Tuấn yêu cầu UBND huyện Tây Giang nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hướng dẫn của các Sở, Ban, ngành tại cuộc họp để cập nhật, hệ thống lại toàn các nội dung còn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

UBND huyện Tây Giang khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện đến cuối tháng 10/2023.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang. 

Trong đó, Huyện cần thống kê và thể hiện số liệu cụ thể về tình hình phân bổ nguồn vốn (vốn đầu tư, vốn sự nghiệp), danh mục các dự án, công trình thực hiện, tiến độ triển khai thực hiện, kết quả giải ngân, các khó khăn, vướng mắc của từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần của từng Chương trình MTQG.

Sau đó, gửi về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, các Văn phòng điều phối Chương trình MTQG tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện khẩn trương tổ chức cuộc họp để nghe Văn phòng Điều phối các Chương trình MTQG huyện, các Phòng, Ban chủ trì tham mưu từng Chương trình MTQG báo cáo, đánh giá cụ thể về tình hình triển khai thực hiện đối với từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình MTQG.

Qua đó, làm rõ tồn tại, hạn chế và xác định nguyên nhân, tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Huyện cũng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan của các dự án, công trình chưa hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn được giao theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, các Phòng, Ban, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải cam kết trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn, xử lý những vấn đề còn tồn đọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện họp giao ban định kỳ hằng tuần với Văn phòng điều phối các Chương trình MTQG huyện và hằng tháng với các Phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn để nắm bắt tình hình tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng công trình, dự án trên từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng Chương trình MTQG.

Qua đó, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn theo đúng tiến độ đề ra.

Định kỳ hằng tuần, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang (Hình 3).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở huyện Tây Giang còn thấp.

“Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, trong khi nội dung, khối lượng công việc, nguồn vốn của các Chương trình MTQG phải giải ngân còn rất lớn.

Yêu cầu 

tập trung, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các Phòng, Ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng nguồn vốn tích cực.

Đơn vị cũng cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan để kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, kịp thời giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ đề ra”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Mới đây, như Người Đưa Tin đã thông tin, ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, phê bình tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành của các địa phương gồm các xã Avương, Dang, Bhalêê, Anông, Tr’hy.

Ông Lượm cũng phê bình các cơ quan, đơn vị gồm phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân tộc, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND&UBND, Văn phòng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện.

Các xã, cơ quan, đơn vị trên không kịp thời báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, giải ngân 10 tháng đầu năm.

Phê bình nhiều cơ quan, đơn vị không kịp thời báo cáo đầu tư công

Thứ 2, 13/11/2023 | 21:33
Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam thấp, chỉ đạt 48,53%.

Tìm nhà thầu xây lắp cầu Quảng Đà hơn 226 tỷ nối Quảng Nam – Đà Nẵng

Chủ nhật, 12/11/2023 | 14:28
Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải có uy tín, trong vòng 3 năm không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi nhà thầu.

Tại sao hủy gói thầu hơn 85 tỷ ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam?

Thứ 4, 08/11/2023 | 18:00
Các nhà thầu gửi công văn đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu, nhưng đơn vị mời thầu là Công ty cổ phần Tư vấn Toàn Thành không có văn bản trả lời như quy định.
Cùng tác giả

Hoàn thành dự án Đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An trong tháng 12

Thứ 3, 28/11/2023 | 20:09
Đây là yêu cầu của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh UBND Quảng Nam đối với với dự án có tổng mức đầu tư 226 tỷ chậm tiến độ thời gian dài.

Gói thầu cầu Quảng Đà chỉ có một đơn vị tham gia và trúng thầu

Thứ 3, 28/11/2023 | 19:45
Gói thầu này chỉ có liên danh Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định tham gia và trúng thầu.

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Lời khai của 2 nghi can về kế hoạch phạm tội

Thứ 2, 27/11/2023 | 07:00
Trước khi gây ra vụ án, Cường và Trí đã lên núi Hải Vân ẩn thân, hàng ngày di chuyển trên con đường nghiên cứu từ trước để sau này tẩu thoát...

Đà Nẵng khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B hơn 788 tỷ

Thứ 7, 25/11/2023 | 11:00
Ngày 25/11, UBND Tp.Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B.

Công bố quy hoạch Đà Nẵng giai đoạn mới

Thứ 7, 25/11/2023 | 10:55
Sự kiện có sự tham dự của gần 700 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan.
Cùng chuyên mục

Lạm phát cơ bản 11 tháng đầu năm tăng 4,27%

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:51
Do bình quân giá xăng dầu và gas trong nước giảm, bình quân 11 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,27% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,22%).

Gần 159.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm 2023

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:09
Trong 11 tháng đầu năm 2023, có tổng cộng 158.800 doanh nghiệp rời thị trường, bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp đăng ký đóng cửa.

Trà Vinh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:41
Trong 11 tháng đầu năm, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp của tỉnh Trà Vinh dẫn đầu với mức tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1/1/2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 09:08
Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được Quốc hội thông qua sáng 29/11 với tỉ lệ 93,52%.

Xuất khẩu rau quả bứt phá: Kỳ vọng tiếp đà tăng trưởng sang năm 2024

Thứ 3, 28/11/2023 | 14:00
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay.
     
Nổi bật trong ngày

Lạm phát cơ bản 11 tháng đầu năm tăng 4,27%

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:51
Do bình quân giá xăng dầu và gas trong nước giảm, bình quân 11 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,27% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,22%).

Xuất khẩu thủy sản khó "bật tăng" trong ngắn hạn

Thứ 3, 28/11/2023 | 07:00
Nhìn chung, các thị trường đang hồi phục khá chậm, do vậy xuất khẩu thủy sản chưa thế bứt phá trong những tháng tới.

Giá vàng 29/11: Vàng SJC tăng vượt đỉnh 74 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:12
Giá vàng thế giới tăng thẳng đứng kéo giá vàng trong nước tăng dữ dội, lên mức cao kỷ lục trên 74 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 28/11: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 3, 28/11/2023 | 09:56
Sáng 28/11, giá vàng thế giới tăng thêm 4 USD/ounce, lên 2.016 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng được các công ty vàng bạc đá quý tiếp tục điều chỉnh tăng giá.

Gần 159.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm 2023

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:09
Trong 11 tháng đầu năm 2023, có tổng cộng 158.800 doanh nghiệp rời thị trường, bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp đăng ký đóng cửa.