Quyết tâm đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”

Quyết tâm đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”

Hà Thị Hằng
Thứ 7, 16/09/2023 | 19:00
0
Nghệ An nhất quán 3 nội hàm lớn, 2 mục tiêu cốt lõi khi thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ngày 16/9, trong khuôn chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Ông Thái Thanh Quý khẳng định, Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân cả nước. Nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm được Trung ương trao, Tỉnh ủy Nghệ An đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, bài bản, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân.

Kinh tế vĩ mô - Quyết tâm đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”

Các đồng chí chủ trì hội nghị. ảnh NTV. 

Về yêu cầu chỉ đạo trong quá trình xây dựng Chương trình hành động, tỉnh nhất quán 3 nội hàm lớn:

Thứ nhất, Chương trình hành động quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách; gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng Nghị quyết; kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương, bổ sung các nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu đề ra. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Nghệ An nhất quán thực hiện 2 mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt trong chương trình hành động. Đó là đến năm 2030, Nghệ An phát triển thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh.

Đến năm 2045, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Kinh tế vĩ mô - Quyết tâm đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” (Hình 2).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. ảnh CTTĐT. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết: Chương trình hành động cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 19 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời, xác định triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện; xác định 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; 20 danh mục dự án, lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 39 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

“Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm đều hướng đến nhằm phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam mở rộng”, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu.

Chương trình hành động cũng đồng thời hướng đến thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm như: Đầu tư xây dựng Cảng Cửa Lò, Cảng Đông Hồi; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh đạt chuẩn 4E,... phát triển công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An.

Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế gắn với các lĩnh vực trọng tâm tạo động lực dẫn dắt, gồm: Hành lang kinh tế ven biển phía Đông; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Quốc lộ 7, hành lang kinh tế Quốc lộ 48A.

Phát triển 5 lĩnh vực trụ cột gồm: công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch; thương mại, dịch vụ; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển, gồm: Thành phố Vinh mở rộng là đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, kết nối và hình thành liên kết phát triển Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị động lực, trung tâm vùng phía Tây Bắc; phát triển thị xã Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu trở thành đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh; xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái, động lực thúc đẩy phát triển của tiểu vùng Tây Nam; nâng cấp đô thị Diễn Châu với chức năng đô thị nằm ở vị trí trung tâm vùng phía Đông của tỉnh; xây dựng đô thị Đô Lương đóng vai trò là điểm kết nối, liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam và khu vực ven biển của tỉnh.

Với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương, của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; trước mắt, hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030, đây cũng là dấu mốc kỷ niệm 1.000 năm danh xưng Nghệ An.

Nghệ An đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Thứ 4, 05/07/2023 | 21:56
6 tháng đầu năm, Nghệ An đối mặt với nhiều khó khăn từ tình hình thế giới, kinh tế toàn cầu. Tỉnh đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế xã hội.

Nghệ An, Thanh Hoá và Đà Nẵng liên kết phát triển du lịch

Thứ 7, 10/12/2022 | 19:40
Ngày 10/12, tại Tp.Đà Nẵng, Hội nghị giới thiệu quảng bá du lịch Nghệ An và liên kết điểm đến "Nghệ An – Về miền Ví, giặm" đã được diễn ra.

Nghệ An: Phát triển du lịch 4 mùa, trở thành điểm đến an toàn, ấn tượng

Chủ nhật, 17/07/2022 | 15:31
Quyết tâm đổi mới, định hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng du lịch là phương châm hành động xuyên suốt của ngành du lịch thị xã Cửa Lò hiện nay.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

Thứ 7, 02/12/2023 | 10:26
Hiện, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu Đ.P.A. 2 tuổi, trú tại phường Quỳnh Xuân, Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An sau 3 ngày tìm kiếm.

CLB SLNA có thêm nhà tài trợ mới đến từ Hà Lan

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:05
CLB Sông Lam Nghệ An vừa hợp tác với Starbalm của Hà Lan nhằm mục đích nâng cao thể lực, cải thiện các vấn đề chấn thương cho các cầu thủ.

Nghệ An: Tử hình người đàn ông mua bán số lượng ma tuý cực lớn

Thứ 6, 01/12/2023 | 14:45
Khi có khách đặt số lượng ma tuý lớn, Cảnh liên lạc người đàn ông mới quen trên face lấy "hàng" về bán. Và "lợi nhuận" Cảnh nhận được là bản án tử hình.

Lời khai của 2 kẻ bán phụ nữ ra nước ngoài

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:29
Tại phiên toà, Nghệ và Toàn biện minh cho hành vi sai trái của mình là do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật.

Nghệ An: Tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở cổng nhà

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:43
Sau khi theo anh trai ra trước cổng nhà, bé Phúc An ở Nghệ An mất tích bí ẩn. Gia đình và hàng trăm người thân, hàng xóm tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy bé.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế VAT

Thứ 5, 30/11/2023 | 11:03
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Đà Nẵng chính thức phê duyệt quy hoạch đô thị huyện lỵ Hòa Vang

Thứ 4, 29/11/2023 | 22:10
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang theo tỷ lệ 1/2000.

Xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD từ đầu năm

Thứ 4, 29/11/2023 | 16:27
Tính đến hết ngày 15/11/2023, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD, chiếm 88,4% tổng kim ngạch xuất khẩu nước ta.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng ước đạt 4.420 nghìn tỷ đồng

Thứ 4, 29/11/2023 | 16:06
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng đầu năm ước đạt 4.420 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, phần tăng đến từ nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm.

Lạm phát cơ bản 11 tháng đầu năm tăng 4,27%

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:51
Do bình quân giá xăng dầu và gas trong nước giảm, bình quân 11 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,27% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,22%).
     
Nổi bật trong ngày

Sẵn sàng cho mùa mua sắm cuối năm

Thứ 7, 02/12/2023 | 11:00
Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn hàng hóa và tung nhiều khuyến mại để đón đầu mùa mua sắm cao điểm nhất năm.

Giá vàng 2/12: Vàng thế giới tăng dữ dội

Thứ 7, 02/12/2023 | 10:25
Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên cuối tuần, lên 2.072 USD/ounce, cao hơn gần 30 USD so với hôm qua.

Giá vàng 1/12: Vàng ổn định sau chuỗi ngày biến động

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:15
Giá vàng thế giới không biến động nhiều và vẫn neo ở mức cao nhất trong gần 7 tháng qua. Trong nước, giá vàng cũng chủ yếu đi ngang so với hôm qua.

Du lịch Bình Thuận tăng trưởng ấn tượng

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:45
Hết tháng 11, ngành du lịch Bình Thuận đã vượt chỉ tiêu đề ra, lượng khách tăng 16,4%, riêng khách nước ngoài tăng gấp 2 so với năm ngoái.