Đinh La Thăng - Trang 1

Đinh La Thăng sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960. Ngày 8/12/2017, ông Đinh La Thăng bị thôi chức đại biểu Quốc hội, đình chỉ sinh hoạt Đảng, bị khởi tố và tạm giam do những sai phạm khi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.