Xoay sở 135 tỷ USD cho Quy hoạch điện VIII bằng cách nào?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 05/09/2023 | 15:17
0
Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo Quy hoạch điện VIII đã được duyệt.

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 6046 gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính

Tại tờ trình này, Bộ Công Thương nêu rõ nội dung phân kỳ vốn đầu tư cho phát triển nguồn điện giai đoạn 2021-2025 là 57,1 tỷ USD, trong đó nguồn điện 48,1 tỷ USD, lưới truyền tải 9,0 tỷ USD; vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 77,6 tỷ USD trong đó nguồn điện 71,7 tỷ USD, lưới truyền tải 5,9 tỷ USD. Như vậy tổng nguồn vốn đầu tư cho nguồn điện đến năm 2030 là 134,7 tỷ USD.

Tờ trình nêu rõ, toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư ngành điện sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để triển khai có hiệu quả Quy hoạch điện VIII. Trong đó, đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo Quy hoạch đã được duyệt, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu điện của toàn xã hội.

Kinh tế vĩ mô - Xoay sở 135 tỷ USD cho Quy hoạch điện VIII bằng cách nào?

Tổng nguồn vốn đầu tư cho nguồn điện đến năm 2030 là 134,7 tỷ USD.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Dự thảo cũng đã được lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan.

Nội dung tờ trình nêu rõ: "Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là cần thiết trong triển khai các nội dung đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII, đặc biệt là xác định cụ thể về trách nhiệm, tiến độ và việc huy động nguồn lực triển khai thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư của ngành”.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tính toán rà soát tiến độ các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện theo quy hoạch điện VIII; tính toán quy mô phát triển nguồn điện khác (điện gió, điện mặt trời, thủy điện nhỏ, điện sinh khối và rác, pin lưu trữ, nguồn linh hoạt…) phân theo vùng và/hoặc theo tỉnh tại các mốc 2025, 2030.

Tính toán rà soát tiến độ các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện cần đưa vào vận hành tại các mốc 2025, 2030, phân loại dự án lưới truyền tải do Nhà nước đầu tư và dự án xem xét xã hội hóa.

Đồng thời, đưa ra nhu cầu sử dụng đất tương ứng với kế hoạch đầu tư nguồn, lưới điện đến 2025, 2030; phân loại dự án đầu tư công và dự án ngoài đầu tư công; nhu cầu vốn đầu tư công và vốn khác ngoài đầu tư công; xác định các nguồn lực và việc sử dựng nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Nội dung Kế hoạch bao gồm 9 chương, cụ thể hóa các nội dung chủ yếu như: Dự báo chi tiết kết quả nhu cầu phụ tải điện; Kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện; Kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư phát triển điện lực và Các giải pháp, nguồn lực thực hiện.

Phát triển ngành điện đồng bộ, cân đối, bền vững

Nhiệm vụ của Bộ Công Thương là chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy đinh của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội.

Nhiệm vụ được đề nghị giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện xây dựng và trình Chính phủ Luật Điện lực sửa đổi và Luật về Năng lượng tái tạo, sớm trình Quốc hội thông qua. Trình Chính phủ ban hành các chính sách về mua bán điện trực tiếp.

Đồng thời chủ trì, tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, các nhà máy điện than đang trong quá trình triển khai đầu tư, rà soát kỹ các quy định của pháp luật, các cam kết, thoả thuận giữa các bên để xử lý dứt điểm các dự án.

Kinh tế vĩ mô - Xoay sở 135 tỷ USD cho Quy hoạch điện VIII bằng cách nào? (Hình 2).

Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo Quy hoạch điện VIII đã được duyệt.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA và các vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành điện đồng bộ, cân đối, bền vững.

Đối với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính và cơ chế huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo kịp Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện được duyệt nhằm đáp ứng đồng bộ và đầy đủ nhu cầu điện của toàn xã hội.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các chính sách về giá điện theo cơ chế thị trường; cơ chế tài chính, cơ chế giá điện, cơ chế khuyến khích để thực hiện.

Cùng với đó, chủ trì, rà soát các văn bản pháp quy về thuế, tài chính, kế toán nhằm đảm bảo thi hành được các cơ chế tài chính, khuyến khích hỗ trợ thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các khách hành, doanh nghiệp đầu tư các dự án điện thuộc Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng một cách thuận lợi theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương lên tiếng việc giá điện phải “cõng” khoản lỗ của EVN

Thứ 3, 05/09/2023 | 08:48
Theo Bộ Công Thương, giá nhiên liệu năm 2023 tuy đã bớt căng thẳng nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước 2022, gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng tài chính của EVN.

Quy hoạch điện VIII mở ra không gian phát triển cho ngành năng lượng

Thứ 6, 19/05/2023 | 18:29
Sau 2 năm xây dựng, Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững.

Thủ tướng chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Thứ 3, 16/05/2023 | 09:15
Sau 8 tờ trình, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức được Thủ tướng phê duyệt.

Doanh nghiệp FDI mong Việt Nam sớm công bố Quy hoạch điện VIII

Chủ nhật, 19/03/2023 | 11:22
Theo các doanh nghiệp FDI, việc sớm ban hành Quy hoạch điện VIII sẽ giúp đảm bảo nguồn lực đầu tư vào sản xuất điện, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
Cùng tác giả

Hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Thứ 4, 06/12/2023 | 14:49
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới.

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Thứ 4, 06/12/2023 | 09:55
Thủ tướng yêu cầu phải luôn sẵn sáng ứng phó những cú sốc bên ngoài, kinh tế vĩ mô phải ổn định, đời sống nhân dân phải được bảo đảm cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023

Thứ 6, 01/12/2023 | 11:32
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, thương mại điện tử Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16 - 30%/năm, dự kiến quy mô năm 2023 đạt 20,5 tỷ USD.

Xem xét tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào đầu năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:04
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Có đơn hàng cho năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phấn khởi

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:00
Tận dụng được lợi thế thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam từng bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Horasis Bình Dương: Phát triển kinh tế hướng tới cộng đồng thông minh

Thứ 2, 04/12/2023 | 16:02
Nhiều phiên đối thoại được tổ chức tại Horasis châu Á 2023. Đây là cơ hội của nhiều doanh nghiệp, trong đó Bình Dương hướng tới phát triển cộng đồng thông minh.

Bộ trưởng Bộ KHCN: Bình Dương hướng hoạt động công nghệ thành động lực phát triển kinh tế, xã hội

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:45
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng, việc phát triển, áp dụng công nghệ phải bền vững làm động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:08
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
     
Nổi bật trong ngày

Có đơn hàng cho năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phấn khởi

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:00
Tận dụng được lợi thế thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam từng bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

11 tháng, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam thu về 3,31 tỷ USD

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:44
11 tháng năm 2023, xuất khẩu hạt điều của nước ta ước đạt 582 nghìn tấn, trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 23,1% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Giá vàng 5/12: Giá vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc

Thứ 3, 05/12/2023 | 10:01
Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi xuống phiên sáng nay (5/12), trong đó thương hiệu SJC tuột khỏi mốc 74 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 6/12: Vàng thế giới tiếp đà giảm

Thứ 4, 06/12/2023 | 10:25
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 15 USD/ounce, xuống 2.020 USD/ounce. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp của kim loại quý kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào đầu tuần