Chủ tịch Quốc hội: Hướng đến xây dựng quốc gia lưu trữ, xã hội lưu trữ

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 18/09/2023 | 18:12
0
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo rà soát các chương, các điều chưa thống nhất trong dự thảo Luật, tránh quy định chồng chéo.

Khắc phục bất cập trong công tác lưu trữ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, ngày 18/9, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi) là cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lưu trữ, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ;

Khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập quốc tế. Dự thảo Luật gồm 9 chương, 54 điều (tăng 2 chương 12 điều so với Luật Lưu trữ năm 2011). 

Tiêu điểm - Chủ tịch Quốc hội: Hướng đến xây dựng quốc gia lưu trữ, xã hội lưu trữ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Lưu trữ năm 2011 và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật như được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Ông Tùng nêu rõ, hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung dự thảo Luật cơ bản thống nhất với các chính sách được đề xuất khi đưa dự án Luật vào Chương trình.

Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát 11 nội dung giao quy định chi tiết, bảo đảm tinh thần luật hóa tối đa các nội dung đã rõ, đã được thực tiễn kiểm nghiệm và phát huy hiệu quả trên thực tế.

Về phạm vi điều chỉnh, ông Tùng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý quy định của dự thảo Luật để “giới hạn” phạm vi điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ tư theo hướng Luật chỉ điều chỉnh đối với “tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt”; 

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục để đưa tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan

Góp ý vào một số nội dung Luật Lưu trữ (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật để quán triệt và thế chế hóa Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu lưu trữ số, Chính phủ số, kinh tế số, công dân số, xã hội số…

Đồng thời tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các dự án Luật trong lĩnh vực này như Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (về việc giải mật bí mật lưu trữ còn nhiều vướng mắc, lúng túng…);

Tiếp tục rà soát Luật Tiếp cận thông tin, tài liệu lưu trữ, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng về lưu trữ điện tử, Luật Đầu tư, Luật Phí, lệ phí về hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Tiêu điểm - Chủ tịch Quốc hội: Hướng đến xây dựng quốc gia lưu trữ, xã hội lưu trữ (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đó, cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt, Việt Nam là thành viên của một số tổ chức lưu trữ quốc tế như Hội đồng lưu trữ quốc tế, Hiệp hội Lưu trữ các nước có sử dụng tiếng Pháp…

Về đối tượng áp dụng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với vấn đề khu vực công, khu vực tư, cá nhân, tổ chức kinh doanh cung cấp hoạt động lưu trữ được đề cập đậm nét trong dự án Luật.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ băn khoăn quy định tại khoản 2 Điều 2 về sở hữu tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và lo ngại bị thu hẹp đối tượng áp dụng, phạm vi so với mục đích chúng ta đặt ra, nhất là định hướng xã hội lưu trữ, quốc gia lưu trữ… Do đó, đề nghị cân nhắc nên bỏ cụm từ “sở hữu tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt” tại khoản 2 Điều 2.

Về bố cục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để cấu trúc lại các điều, các chương cho hợp lý, phù hợp hơn. Đồng thời, đề nghị tiếp tục cân nhắc “phát huy tài liệu lưu trữ” thành một chương riêng hay không? Nếu tách thành chương riêng thì đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ lý do tại sao đặt thành chương riêng và thứ tự sắp xếp nên đặt trước hay sau chương về nghiệp vụ lưu trữ. Bên cạnh đó, đề nghị nên quy định chính sách của Nhà nước về lưu trữ tư.

Tiêu điểm - Chủ tịch Quốc hội: Hướng đến xây dựng quốc gia lưu trữ, xã hội lưu trữ (Hình 3).

Quang cảnh phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban soạn thảo rà soát các chương, các điều chưa thống nhất trong dự thảo Luật, càng cụ thể hóa các nội dung càng tốt, tránh quy định chồng chéo. Đồng thời rà soát, xem xét quy định về tài liệu lưu trữ lịch sử; tài liệu điện tử và tài liệu số, về điều khoản chuyển tiếp và áp dụng luật pháp.

Giải trình, làm rõ một số nội dung mà UBTVQH quan tâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và tiếp thu tối đa ý kiến của UBTVQH.

Đặc biệt, ý kiến của Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở các vấn đề rất hay, đó là làm sao để xây dựng xã hội lưu trữ, quốc gia lưu trữ. Muốn được vậy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, phải thúc đẩy, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Cho rằng đây là luật chuyên ngành, tính bao trùm rộng, đặc thù, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, là tài nguyên quý giá của quốc gia, dân tộc, Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ tiếp thu để hoàn thiện làm sao đảm bảo các nguyên tắc cơ bản nhất trong bối cảnh xu thể toàn cầu hóa, yêu cầu chuyển đổi số.

Việc sửa đổi toàn diện Luật này phải vừa kế thừa, bổ sung, đổi mới, vừa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, không xung đột, mâu thuẫn, đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu trữ số, chú ý hơn xã hội hóa lưu trữ và lưu trữ ở khu vực tư....

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói về tình trạng "sân sau" trong ngân hàng

Thứ 2, 18/09/2023 | 13:54
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, rất khó để có một quy định có thể xử lý triệt vấn đề sở hữu chéo, thao túng, sân trước sân sau trong lĩnh vực ngân hàng.

ĐBQH Bùi Hoài Sơn: Cần nhiều ưu đãi để thúc đẩy văn hoá phát triển bền vững

Chủ nhật, 17/09/2023 | 10:58
Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục xoay quanh văn hóa số, phát triển văn hóa bền vững.

Khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 3, 12/09/2023 | 10:26
Sáng 12/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26.
Cùng tác giả

Việt Nam được lợi gì khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu?

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:31
Mục đích xây dựng Nghị quyết nhằm xây dựng chính sách Thuế tối thiểu toàn cầu để áp dụng từ năm 2024, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

Bộ Y tế yêu cầu trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:31
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ chỉ đạo tổ chức chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h.

Chuyên gia nhận định gì về nguy cơ lây lan bệnh đậu mùa khỉ?

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:32
Theo bác sĩ Lương Chấn Quang, các địa phương đang tiếp tục điều tra mở rộng các địa điểm, nhóm người tiếp xúc với 2 trường hợp bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ.

Kỹ năng truyền thông về di sản trong thời đại công nghệ số

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:03
Báo chí muốn cạnh tranh được với mạng xã hội thì phải phát triển song song cả nội dung và hình thức, trong đó “nội dung là vua, phương thức trình bày là nữ hoàng”.

Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024

Thứ 5, 28/09/2023 | 07:10
Mục tiêu của kế hoạch năm 2024 được xác định tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát...
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng luật

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:39
Thủ tướng yêu cầu cơ quan nào chưa giao bộ trưởng trực tiếp phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngay trong tháng 9 phải phân công và báo cáo lại.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:45
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, có khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt.

Phó Thủ tướng thúc tiến độ thẩm định cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:30
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ KH&ĐT đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Chuẩn bị tốt Phiên họp 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung

Thứ 4, 27/09/2023 | 23:19
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giaoTrung Quốc nhất trí chuẩn bị tốt cho Phiên họp 15 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc...

Tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện Việt Nam-Bulgaria

Thứ 4, 27/09/2023 | 18:15
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bulgaria đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Vẫn còn nhiều tồn tại về an toàn PCCC ở chung cư

Thứ 5, 28/09/2023 | 09:00
Qua công tác kiểm tra, đoàn liên ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện còn nhiều tồn tại về an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư trên địa bàn Tp. Vũng Tàu.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:45
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, có khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt.

Phó Thủ tướng thúc tiến độ thẩm định cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:30
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ KH&ĐT đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Bộ trưởng phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng luật

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:39
Thủ tướng yêu cầu cơ quan nào chưa giao bộ trưởng trực tiếp phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngay trong tháng 9 phải phân công và báo cáo lại.