Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 06/09/2023 | 09:37
0
Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo

Ngày 6/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu địa phương.

Gửi tham luận tới hội nghị, Bộ Tài chính cho biết căn cứ kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Thông báo số 1486 Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng các dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), ngày 18/7/2023, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 150/TTr-BTC về đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Ngày 28/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115 thông qua đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật để gửi Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để gửi Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đăng ký bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành và các Ủy ban của Quốc hội để nghiên cứu xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Tiêu điểm - Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7

Quang cảnh hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, nội dung đề xuất tại dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, ngoài mục tiêu kịp thời giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tế còn có mục tiêu mở rộng cơ sở thuế (mở rộng đối tượng chịu thuế và điều chỉnh tăng thuế suất) nên sẽ tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, khó nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất, về phía cơ quan soạn thảo: Các nội dung chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Luật sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và tham vấn ý kiến các chuyên gia, cơ quan, tổ chức trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Về phía các cơ quan phối hợp, đề nghị các Bộ ngành, các Uỷ ban của Quốc hội quan tâm, có ý kiến chỉ đạo, phối hợp tham gia trong quá trình xây dựng Luật để Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đảm bảo có chất lượng và trình Quốc hội thông qua theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ngày 18/7/2023, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 152 về đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Ngày 28/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115 thông qua đề nghị xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật để gửi Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để gửi Bộ Tư pháp trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đăng ký bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành và các Ủy ban của Quốc hội để nghiên cứu xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Bộ Tài chính cũng cho hay, một số nội dung đề xuất tại dự án Luật thuế giá trị gia tăng có thể sẽ dẫn đến phản ứng từ các doanh nghiệp và người dân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn.

Tiêu điểm - Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (Hình 2).

Ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thực hiện an sinh xã hội.

Thực tế thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã phải ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thực hiện an sinh xã hội, như tại Nghị quyết số 101 ngày 24/6/2023 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã cho phép tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị, về phía cơ quan soạn thảo: Các nội dung chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Luật sẽ phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và tham vấn ý kiến các chuyên gia, cơ quan, tổ chức trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Về phía các cơ quan phối hợp, đề nghị các Bộ ngành, các Uỷ ban của Quốc hội quan tâm, có ý kiến chỉ đạo, phối hợp tham gia trong quá trình xây dựng Luật để Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đảm bảo có chất lượng và trình Quốc hội thông qua theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Chuẩn bị các đánh giá tác động

Về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đã có công văn số 2298/BTC-CST ngày 13/3/2023 lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan, hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật; trên cơ sở đó đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023, sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để trình Chính phủ thông qua, trên cơ sở đó trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đăng ký bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024.

Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ, ngành và các Ủy ban của Quốc hội để nghiên cứu xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). ​

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh; bên cạnh đó dự kiến sẽ phải rà soát lại, đánh giá kết quả tổng thể chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành để trên cơ sở đó đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo cải thiện môi trường đầu tư, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới và thông lệ quốc tế.

Tiêu điểm - Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (Hình 3).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Do đó, khối lượng công việc sẽ rất nhiều như tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật; rà soát, tổng hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật; rà soát tổng thể các quy định về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp tại các luật chuyên ngành có mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mặt khác, liên tục tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, Bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ về đề xuất sửa đổi luật cũng như chuẩn bị nội dung trả lời báo chí, truyền thông,... tham khảo kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề có liên quan để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật; chuẩn bị các đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội, đến thu ngân sách Nhà nước của các nội dung đề xuất sửa đổi theo quy định.

Bộ Tài chính kiến nghị về phía cơ quan soạn thảo các nội dung chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung của Luật cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo và tham vấn ý kiến các chuyên gia, cơ quan, tổ chức trước khi trình các cấp có thẩm quyền.

Về phía các cơ quan phối hợp, đề nghị các Bộ ngành, các Ủy ban của Quốc hội quan tâm, có ý kiến chỉ đạo, phối hợp tham gia trong quá trình xây dựng Luật để Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đảm bảo có chất lượng và trình Quốc hội thông qua theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 81, Bộ Tài chính đã có công văn số 13827 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ về báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Thuế tài nguyên.

Ngày 16/3/2023, Chính phủ đã có Báo cáo số 71 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81. Trong đó, đã đề xuất xây dựng dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 10/2025 và thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2026.

Khai mạc hội nghị toàn quốc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội

Thứ 4, 06/09/2023 | 07:20
Sáng 6/9, diễn ra Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu.

Kiên quyết chống tiêu cực trong xây dựng và thi hành pháp luật

Thứ 2, 04/09/2023 | 11:32
Đề nghị các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giám sát thi hành pháp luật, giám sát triển khai luật, Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương.

Chủ động, kịp thời đưa luật, Nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Chủ nhật, 03/09/2023 | 10:32
UBTVQH cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các luật, Nghị quyết như còn tình trạng đùn đẩy, không dám làm, sợ sai, né tránh trách nhiệm...
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.