Sửa Luật Thủ đô: Chính sách đặc thù phải được quy định cụ thể

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 16/09/2023 | 10:17
0
Ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu đưa vào Luật một số cơ chế, chính sách đặc thù đang được thực hiện thí điểm tại một số địa phương.

Mở rộng chủ thể, đối tượng phân cấp, ủy quyền

Ngày 15/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là rất cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tạo cơ sở pháp lý thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô... Dự thảo Luật gồm 07 chương, 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012).

Dự thảo luật quy định về chính quyền Thủ đô theo hướng mở rộng chủ thể, đối tượng phân cấp, ủy quyền; có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô; thực hiện mô hình tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 (không tổ chức HĐND phường) và bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội.

Tăng cường tổ chức bộ máy của HĐND thành phố Hà Nội trên cơ sở kế thừa, bổ sung quy định của Nghị quyết số 160, theo đó: Tăng số lượng đại biểu HĐND, tăng tỉ lệ đại biểu HĐND chuyên trách. Tăng số lượng Phó Chủ tịch HĐND, mở rộng thành phần của Thường trực HĐND.

Đối thoại - Sửa Luật Thủ đô: Chính sách đặc thù phải được quy định cụ thể

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Quy định cơ cấu tổ chức của HĐND, UBND thành phố thuộc thành phố Hà Nội với những đặc thù vượt trội so với cơ cấu tổ chức của HĐND, UBND quận, huyện, thị xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương như tăng số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND chuyên trách, bổ sung Ban Đô thị.

Dự thảo Luật phân quyền một số thẩm quyền từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho UBND thành phố Hà Nội, đồng thời mở rộng chủ thể, đối tượng phân cấp, ủy quyền so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phân quyền cho UBND thành phố Hà Nội được điều chỉnh một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND quận, huyện, thị xã; quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù thuộc UBND thành phố Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Trên tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền giao, thành phố Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện làm việc, đặc điểm an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội.

Về xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô, dự thảo Luật quy định về quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô; biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; phát triển văn hoá, thể thao; phát triển giáo dục và đào tạo; y tế; an sinh xã hội;

Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển khu công nghệ cao; phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng đất đai; phát triển nhà ở; phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông; các biện pháp bảo vệ Thủ đô, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Về chính sách tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô, dự thảo Luật có các quy định về ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và thưởng cho Thủ đô; áp dụng một số loại phí, lệ phí chưa có trong Danh mục theo quy định của Luật Phí, lệ phí. Cho phép HĐND thành phố Hà Nội được quyền quyết định việc sử dụng ngân sách Thành phố để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ các địa phương phát triển.

Để thu hút đầu tư xã hội, dự thảo Luật quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù khác với pháp luật hiện hành. Thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Quy định một số vấn đề mang tính nguyên tắc về việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Phân quyền phải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết ban hành cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi). Các đại biểu cho rằng các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thủ đô có thể khác với các luật hiện hành về cùng một nội dung, lĩnh vực, nhưng phải trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp năm 2013 và phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nhấn mạnh, bản chất của Luật Thủ đô là đạo luật về phân quyền, các đại biểu cho rằng các quy định trong dự thảo Luật cần được xây dựng theo hướng phân quyền mạnh mẽ, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô.

Đối thoại - Sửa Luật Thủ đô: Chính sách đặc thù phải được quy định cụ thể (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận phiên họp.

Trong đó, phạm vi, lĩnh vực phân quyền phải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với năng lực thực hiện của chính quyền Thủ đô. Việc phân quyền cho Thủ đô cần tập trung chủ yếu vào chính quyền cấp Thành phố nhưng phải có cơ chế để tạo thuận lợi tối đa cho chính quyền cấp thành phố trong việc phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới.

Song song với việc phân quyền cho chính quyền tại Thủ đô thì trong Luật cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Phát biểu kết luận phiên họp, ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị các cơ quan nghiên cứu để tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật để bảo đảm nguyên tắc, quan điểm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo phù hợp với trong khuôn khổ Hiến pháp, những vấn đề mới chưa được quy định hoặc có quy định khác với chủ trương đã được quy định cần phải có báo cáo ý kiến cấp có thẩm quyền.

Ông Tùng cũng lưu ý các chính sách phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đảm bảo thực hiện được trên thực tế. Kế thừa những cơ chế, chính sách đặc thù của Luật hiện hành qua thực tiễn kiểm nghiệm cho thấy phù hợp và phát huy hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, nghiên cứu đưa vào Luật một số cơ chế, chính sách đặc thù hiện đang được thực hiện thí điểm tại một số địa phương theo Nghị quyết của Quốc hội, tuy nhiên cũng cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng bởi một khi các cơ chế, đưa vào luật phải đảm bảo tính ổn định, thực hiện lâu dài.

Sẽ cho ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp thứ 26 UBTVQH

Thứ 2, 11/09/2023 | 19:39
Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)…. cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 12/9.

ĐBQH: Việc đặt cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai đang rất lộn xộn

Thứ 3, 29/08/2023 | 10:55
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhà ở là tài sản lớn đối với người dân, nếu không quy định rõ ràng về tiền đặt cọc thì người mua sẽ mất một khoản tiền lớn.

9 nhóm chính sách lớn được góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thứ 6, 28/07/2023 | 14:17
Tại hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo luật Thủ đô sửa đổi", các nhà khoa học sẽ tham luận tập trung vào 9 chính sách đề xuất xây dựng luật.
Cùng tác giả

Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế

Thứ 3, 20/02/2024 | 19:48
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải tiếp tục đầu tư các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực một cách thích hợp cho ngành y tế.

Khổ sở vì mắc cúm B, chuyên gia chỉ cách phòng chống

Thứ 3, 20/02/2024 | 15:59
BS.Trương Hữu Khanh cho rằng không nên lạm dụng thực phẩm chức năng trong việc điều trị cúm. Điều quan trọng là cần uống đủ nước, ngủ đủ giấc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Bộ Y tế

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:37
Sáng 20/2, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Thích ăn món tái, sống, người đàn ông bị sán chi chít

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:11
Người đàn ông trung niên vào bệnh viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau mỏi cơ đùi phải. Bệnh nhân này có sở thích ăn những món tái, sống.

Phiên họp thứ 30 của UBTVQH cho ý kiến 2 dự án luật

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:09
Phiên họp lần thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong cả ngày 22/2, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị việc khám phúc tra nghĩa vụ quân sự

Thứ 4, 21/02/2024 | 08:20
Bộ Quốc phòng cho biết, hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe.

Phiên họp thứ 30 của UBTVQH cho ý kiến 2 dự án luật

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:09
Phiên họp lần thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong cả ngày 22/2, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Cử tri phản ánh về thuốc nhúng trái cây chín đồng loạt, Bộ NN&PTNT nói gì?

Thứ 3, 20/02/2024 | 09:17
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai Luật, Nghị quyết

Thứ 2, 19/02/2024 | 10:31
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai Luật, Nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

"Báo chốt" đo nồng độ cồn sẽ bị xử phạt như thế nào?

Thứ 6, 16/02/2024 | 19:00
Thời gian qua, nhiều người “vô tư” chỉ điểm, livestream vị trí chốt đo nồng độ cồn. Bộ Công an đã lên tiếng trả lời vấn đề này.
     
Nổi bật trong ngày

Phiên họp thứ 30 của UBTVQH cho ý kiến 2 dự án luật

Thứ 3, 20/02/2024 | 11:09
Phiên họp lần thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong cả ngày 22/2, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Quy định quan trọng hành khách đi tàu hỏa cần biết

Thứ 3, 20/02/2024 | 20:00
Quy định mới về vận tải hành lý theo tàu khách là thông tin quan trọng mà hành khách đi tàu hỏa cần biết.

Cử tri phản ánh về thuốc nhúng trái cây chín đồng loạt, Bộ NN&PTNT nói gì?

Thứ 3, 20/02/2024 | 09:17
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị việc khám phúc tra nghĩa vụ quân sự

Thứ 4, 21/02/2024 | 08:20
Bộ Quốc phòng cho biết, hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe.