Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm

Thứ 5, 07/12/2023 | 16:00
0
Ngày 7/12, tại Tp.Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 12.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét đánh giá báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư công; thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024…

Đồng thời, HNĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định 59 nghị quyết. Trong đó, 13 nghị quyết quy phạm pháp luật, tập trung các chế độ chính sách như các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, kinh tế - xã hội miền núi; số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa…

Và các nghị quyết chuyên đề về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công và các nghị quyết về hoạt động chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024, thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng, khai thác các công trình thủy lợi và nghị quyết kỳ họp thứ 12.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ giám sát các chuyên đề; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa VII bầu. HĐND tỉnh cũng dành thời gian để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

“Khối lượng công việc của kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VII rất lớn, với nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND. Trong 2 ngày làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy, thực hiện mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn đóng góp ý kiến, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung của kỳ họp, góp phần hoàn thành tốt các nội dung đề ra”, ông Toàn nói.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 2).

Các vị chủ tọa điều hành kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 này có ý nghĩa quan trọng để đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, xác định những việc cần làm trong năm 2024 và những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Ông Nguyễn Hải Ninh đã đề nghị tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND quan tâm thảo luận một số vấn đề cụ thể. Thứ nhất, về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được năm 2023 và thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đồng thời, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, cần lưu ý xác định những việc trước mắt và những việc có tầm nhìn dài hạn, trong từng lĩnh vực để vừa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, vừa tạo nền tảng động lực phát triển, hướng tới mục tiêu Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tình trạng tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt tỉ lệ thấp trong thời gian qua. Thảo luận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch mời gọi nhà đầu tư chiến lược để tận dụng chính sách đặc thù của Quốc hội ban hành.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 3).

Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Thứ hai, về chỉ tiêu xã đạt nông thôn mới và tỉ lệ che phủ rừng đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch năm 2023. Đây là những chỉ tiêu mà hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ đánh giá cần phải rất cố gắng mới có thể hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận để có giải pháp đồng bộ, tổng thể về nội dung này.

Thứ ba, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là một trong những nội dung quan trọng đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện chính kiến, quan điểm của mình với tinh thần trách nhiệm, xây dựng; đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm trên cơ sở kết quả thực hiện chức trách được giao, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 4).

Các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII.

GRPD của Khánh Hòa đứng thứ 4 cả nước

Tại kỳ họp, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2023 (GRDP) ước tăng 10,35%, đứng thứ 4 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 113.300 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 31.800 tỷ đồng với 7 triệu lượt khách, trong đó có 2,1 triệu lượt khách quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.750 triệu USD.

Trong năm 2023, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 67.102 ha, giảm 1,2% so với năm 2022. Toàn tỉnh ước thực hiện chuyển đổi 180/339,5 ha từ đất trồng lúa sang các loại cây trồng hàng năm và chuyển đổi 410/1.111 ha từ đất trồng cây hàng năm, lâu năm kém hiệu quả sang cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 5).

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu mặt hàng thịt cung cấp cho người tiêu dùng trong tỉnh và một phần xuất tinh. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 400 ha. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 119,2 nghìn tấn; tăng 2% so với năm trước.

Toàn tỉnh thu hút được 17 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 100.865,7 tỷ đồng. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho 1.819 doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 71.300 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm ngoái…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cần khắc phục như: Chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tỉ lệ độ che phủ rừng chưa đạt kế hoạch đề ra; một số quy hoạch quan trọng của tỉnh có tiến độ thực hiện còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp…

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 6).

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; thông qua một số nghị quyết tại kỳ họp…

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày từ ngày 7-8/12.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 7).

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Sự kiện - Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp cuối năm (Hình 8).

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua một số nghị quyết tại kỳ họp. 

Châu Tường

Khánh Hòa sẽ tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương với 5 chủ đề

Thứ 2, 04/12/2023 | 17:08
Khánh Hòa sẽ tổ chức diễn đàn chính sách địa phương để tìm kiếm giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Khánh Hòa: Mổ đẻ thành công cho sản phụ mang thai 3 tự nhiên hiếm gặp

Thứ 3, 28/11/2023 | 19:00
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang vừa thực hiện mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai 3 tự nhiên hiếm gặp. Sau mổ, sức khỏe 4 mẹ con đều ổn định.
Cùng chuyên mục

CSGT ghi hình xử phạt tài xế vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chủ nhật, 25/02/2024 | 09:59
Trong 6 ngày, CSGT đã lập biên bản đối với 33 trường hợp, phạt tiền 171 triệu đồng, tước 31 bằng lái đối với tài xế vi phạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đầu tư đường cao tốc: Phân kỳ nhưng an toàn là nguyên tắc thượng tôn

Thứ 7, 24/02/2024 | 08:00
Để khắc phục những bất cập ở nhiều tuyến cao tốc, cần khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, sớm triển khai mở rộng.

Báo điện tử VTC News đổi tên miền

Thứ 6, 23/02/2024 | 17:37
Việc thay đổi tên miền đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Báo điện tử VTC News trong việc kiên trì thực hiện sứ mệnh của Báo trong suốt 15 năm qua.

Tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình

Thứ 6, 23/02/2024 | 11:34
Việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Kho nhựa ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội trong đêm

Thứ 6, 23/02/2024 | 08:46
Sau gần 3 giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Tp.Hải Phòng mới khống chế được đám cháy xảy ra tại kho nhựa trên địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương.
     
Nổi bật trong ngày

Trao giải 2 cuộc thi về Bộ đội Biên Phòng Kiên Giang

Thứ 7, 24/02/2024 | 09:00
Đây là những tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật về Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đầu tư đường cao tốc: Phân kỳ nhưng an toàn là nguyên tắc thượng tôn

Thứ 7, 24/02/2024 | 08:00
Để khắc phục những bất cập ở nhiều tuyến cao tốc, cần khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, sớm triển khai mở rộng.