Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Nguyễn Hoàng Nam
Thứ 4, 15/11/2023 | 09:09
0
Với vai trò về kinh tế của mình, sự phát triển của Hà Nội sẽ thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Luật Thủ đô sửa đổi với các quy định đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tăng tính chủ động cho Hà Nội nếu được thông qua sẽ có tác động rất lớn tới việc huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư, ngân sách… Thủ đô. Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn với TS. Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam về vấn đề này.

Hà Nội cần nhiều giải pháp đặc thù vượt trội 

NĐT: Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có các quy định đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Hà Nội trong việc sử dụng ngân sách. Điều này có mâu thuẫn gì với các quy định của pháp luật hiện hành không, thưa ông?

Ông Lê Duy Bình: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định rằng “căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình”.

Chính sách - Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

TS. Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam.

Việc phân cấp, phân quyền đã được khẳng định khá rõ về nguyên tắc thực hiện trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Do vậy quy định đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Hà Nội trong việc sử dụng ngân sách không có mâu thuẫn gì với các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Hà Nội trong việc sử dụng ngân sách là phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn, và điều kiện, tình hình cụ thể của Hà Nội.

Đối với lĩnh vực tài chính công, trong năm 2022, số thu NSNN của Hà Nội đạt mức 332 nghìn tỷ đồng, chiếm tới khoảng 18,3% tổng thu NSNN của cả nước. Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng một thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại, Hà Nội cần huy động và triển khai một lượng vốn đầu tư rất lớn đề xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình thể thao, văn hoá, y tế, giáo dục, thuỷ lợi, cấp thoát nước.

Ví dụ, Hà Nội cần tới 4,7 triệu tỷ đồng phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối trung tâm với đô thị vệ tinh, 888 ngàn tỷ đồng cho 9 tuyến đường sắt đô thị. Đó là chưa tính đến các nguồn vốn cho các dự án xe buýt công cộng, các cầu bắc qua sông Hồng, các công trình văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ khác nữa.

Huy động được nguồn vốn khổng lồ này đã là một khó khăn nhưng việc sử dụng nguồn vốn, giải ngân, thực hiện đúng tiến độ các dự án cũng là thách thức không kém.

Việc đẩy mạnh phân quyền, phân cấp này cũng phù hợp với khả năng thực hiện của TP. Hà Nội. Năng lực thực hiện của Thành phố đã được minh chứng rất rõ ràng qua việc chuẩn bị và triển khai dự án đường vành đai 4 và nhiều công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà Thành phố thực hiện với vai trò chủ đầu tư trong thời gian vừa qua. Vì thế TP. Hà Nội cần có một cơ chế đặc thù để có thể chủ động, tự chủ hơn trong sử dụng ngân sách, tăng thẩm quyền cho Thành phố trong lĩnh vực đầu tư để đảm bảo khả năng triển khai các dự án đầu tư, thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

NĐT: Về tài chính, ngân sách, dự thảo Luật cho phép Hà Nội giữ lại tối đa các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc thẩm quyền Thành phố để tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và các dự án, công trình trọng điểm… Đây có phải là mấu chốt tháo gỡ khó khăn cho Thủ đô phát triển không, thưa ông?

Ông Lê Duy Bình: Cho phép Hà Nội giữ lại tối đa các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc thẩm quyền để tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và các dự án, công trình trọng điểm sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn về hạn chế nguồn lực của Thành phố.

Tuy nhiên, biện pháp này cần phải được thực hiện song song cùng các biện pháp khác và cơ chế đặc thu khác để huy động hiệu quả nhất nguồn lực cho phát triển Thủ đô.

Các cơ chế này cũng đã được xây dựng trong dự thảo của Luật Thủ đô, ví dụ như phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD),  thực hiện hình thức hợp đồng theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT), cho phép Thành phố được nhượng quyền kinh doanh, quản lý các công trình hạ tầng văn hóa, thể thao, cho phép thực hiện các dự án PPP trong lĩnh vực văn hoá, thể thao ở các dự án có quy mô lớn, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng cụ thể hoá phương thức O&M của Luật PPP với công trình, hạ tầng văn hóa, thể thao.

Các cơ chế này và nhiều giải pháp đặc thù vượt trội khác như trong dự thảo sẽ cho phép thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tham gia nguồn lực để phát triển Thủ đô.

Để đáp ứng nhu cầu vốn vô cùng lớn nhằm phát triển nhanh và bền vững Thủ đô, chúng ta không thể trông chờ vào một giải pháp duy nhất mà rất nhiều cơ chế đặc thù như đã thiết kế như hiện nay trong dự thảo Luật để huy động, sử dụng nguồn lực với mục tiêu “xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn” như Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. 

Tạo "cú hích" phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chính sách - Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô (Hình 2).

 Thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là nội dung quan trọng để phát triển Thủ đô Hà Nội.

NĐT: Chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi có điểm gì mới so với các quy định hiện hành, thưa ông? Và theo đánh giá của ông, nếu các quy định này được thông qua, sẽ mang lại các lợi ích gì cho Thủ đô?

Lê Duy Bình: Điều 17 dự thảo Luật đã thiết kế 02 khoản, khoản 1 là về thu hút, trọng dụng nhân tài và khoản 2 là về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Đối tượng thu hút bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài có năng lực vượt trội, trình độ chuyên môn cao, tài năng đặc biệt trong một số lĩnh vực và có kinh nghiệm thực tiễn, có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển một lĩnh vực, một ngành của Thủ đô.

Các đối tượng là công dân Việt Nam sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ như được xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức và hưởng các chế độ, chính sách do HĐND thành phố Hà Nội quy định; được ký hợp đồng vào làm việc hoặc đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; các đối tượng là người nước ngoài được ký hợp đồng để thực hiện một số nhiệm vụ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục với chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp.

Nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô, dự thảo Luật cũng đã quy định các chính sách hỗ trợ từ ngân sách Thành phố để đầu tư cho việc phát triển cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia có đa cấp học; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của Thủ đô. Bên cạnh đó, hình thành các trung tâm quốc gia, trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao...phục vụ cho định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Đây có thể xem là các nội dung rất quan trọng, nhằm tạo ra “cú hích” trong cơ chế thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thủ đô.

NĐT: Ông kỳ vọng và có đề nghị gì đối với các quy định tại Luật Thủ đô sửa đổi?

Lê Duy Bình: Thủ đô Hà Nội không chỉ là là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Với vai trò về kinh tế của mình, sự phát triển của Hà Nội sẽ tạo ra sức sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Việc phát triển Thủ đô do vậy là nhiệm vụ chung của cả nước và sự phát triển này cũng mang lại lợi ích cho vùng và cho cả nước.

Vì vậy tôi kỳ vọng rằng các cơ chế đặc thù dành cho TP. Hà Nội về tổ chức chính quyền, thu hút nguồn nhân lực, quy hoạch, phát triển đô thị, tài chính – ngân sách, huy động và sử dụng nguồn lực, thẩm quyền đầu tư, văn hoá giáo dục, y tế và an sinh xã hội, khoa học giáo dục, bảo vệ môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ sớm được thông qua và đi vào thực tiễn. Nhờ đó, người dân Hà Nội và người dân cả nước sẽ sớm được hưởng lợi từ các chính sách, giải pháp chính sách và cơ chế đặc thù này.

NĐT: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

Sửa Luật Thủ Đô: Cần làm rõ các nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất

Chủ nhật, 12/11/2023 | 07:18
Theo chuyên gia, các nguyên tắc ở Khoản 4 Điều 31 dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chưa cho chúng ta thấy được cơ chế đặc thù dành cho Hà Nội trong quản lý, sử dụng đất

Sửa Luật Thủ đô theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Thứ 6, 10/11/2023 | 18:05
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng Luật Thủ đô không phải cho riêng Thủ đô mà thực chất cho cả nước theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Sửa Luật Đất đai còn băn khoăn thu hồi đất khu vui chơi, giải trí

Thứ 6, 03/11/2023 | 11:29
Theo ĐBQH Quản Minh Cường, các dự án du lịch không thuộc trường hợp thu hồi đất nên dẫn đến không phù hợp với thực tiễn.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Tìm bị hại bị trong vụ lừa đảo "bán xe máy giá rẻ"

Thứ 3, 28/11/2023 | 16:18
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo tìm bị hại liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều dự án điện khí vẫn đang treo vì "thiếu đủ thứ"

Thứ 4, 22/11/2023 | 14:26
Thiếu tiền, thiếu kinh nghiệm, thiếu cơ chế chính sách,...là những thách thức lớn cho việc phát triển thị trường điện khí tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tinh thần nhất quán trục phát triển sông Hồng về tâm linh

Thứ 3, 21/11/2023 | 10:59
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải cho biết các nội dung phương án quy hoạch Thủ đô tập trung xoay quanh 5 trụ cột phát triển.

Sửa Luật Thủ đô: Kỳ vọng tạo đột phá phát triển giao thông công cộng

Thứ 6, 17/11/2023 | 11:33
Theo chuyên gia, các nội dung để tạo hành lang pháp lí cho xây dựng, phát triển giao thông công cộng của Hà Nội trong Dự thảo Luật Thủ đô khá đầy đủ và hoàn chỉnh.

Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:09
Với vai trò về kinh tế của mình, sự phát triển của Hà Nội sẽ thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Cùng chuyên mục

Trường hợp xe vi phạm nồng độ cồn bị tiêu hủy, ai cũng nên biết

Thứ 3, 20/02/2024 | 15:00
Theo quy định, bên cạnh phương án đấu giá, thanh lý phương tiện vi phạm quá hạn (lúc này đã trở thành tài sản công sau khi bị tịch thu) còn có biện pháp tiêu hủy.

Đề xuất thêm hình thức bảo hiểm y tế bổ sung

Thứ 3, 20/02/2024 | 10:15
Bên cạnh gói cơ bản như hiện nay, Bộ Y tế đề xuất thêm hình thức bảo hiểm y tế bổ sung. Đây là loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện.

Bộ Y tế bãi bỏ hai thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng

Thứ 3, 20/02/2024 | 09:23
Bộ Y tế bãi bỏ hai thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Những loại xe được phép đi vào đường ngược chiều, không lo bị phạt

Thứ 2, 19/02/2024 | 11:30
Theo quy định, xe ưu tiên không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, được phép vượt đèn đỏ nhưng phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định.

Mua bán vàng miếng không đúng chỗ sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Thứ 2, 19/02/2024 | 10:24
Người dân chỉ được mua bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
     
Nổi bật trong ngày

Đề xuất thêm hình thức bảo hiểm y tế bổ sung

Thứ 3, 20/02/2024 | 10:15
Bên cạnh gói cơ bản như hiện nay, Bộ Y tế đề xuất thêm hình thức bảo hiểm y tế bổ sung. Đây là loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện.

Trường hợp xe vi phạm nồng độ cồn bị tiêu hủy, ai cũng nên biết

Thứ 3, 20/02/2024 | 15:00
Theo quy định, bên cạnh phương án đấu giá, thanh lý phương tiện vi phạm quá hạn (lúc này đã trở thành tài sản công sau khi bị tịch thu) còn có biện pháp tiêu hủy.

Quy định quan trọng hành khách đi tàu hỏa cần biết

Thứ 3, 20/02/2024 | 20:00
Quy định mới về vận tải hành lý theo tàu khách là thông tin quan trọng mà hành khách đi tàu hỏa cần biết.

Bộ Y tế bãi bỏ hai thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng

Thứ 3, 20/02/2024 | 09:23
Bộ Y tế bãi bỏ hai thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.