Xem phim không có lỗi…lỗi tại cái “chân hư”?! 3

Liên tiếp những hình ảnh phản cảm và khiếm nhã nơi công cộng của một số bạn trẻ khiến dư luận dấy lên một hồi chuông báo động. Câu hỏi là ý thức cũng như văn hóa của một bộ phận giới trẻ đang đi về đâu?