Năm học mới tại rốn lũ Hà Nội: Khó khăn chưa qua, nỗi lo lại tới

Khi những khó khăn ở các mái trường tại Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội vẫn chưa hết thì một nỗi lo mới lại ập đến khi ngoài biển Đông cơn bão số 4 sắp vào đất liền.