Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV dự kiến Quốc hội khai mạc vào ngày 21/10/2019, kéo dài khoảng 22 - 25 ngày, Thông tin chi tiết về Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV cập nhật đầy đủ trên báo Người Đưa Tin