bờ vai

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Thứ 4, 12/09/2018 | 21:00
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông song hành sẻ chia.
Đàn ông, đàn bà và chuyện bờ vai

Đàn ông, đàn bà và chuyện bờ vai

Thứ 3, 12/09/2017 | 19:00
Một bờ vai đủ rộng và vững chãi, có lẽ không phải là thứ dành cho đàn ông mà còn là cho cả những người phụ nữ.
Đàn bà đôi khi độc thân vẫn tốt đấy thôi...

Đàn bà đôi khi độc thân vẫn tốt đấy thôi...

Thứ 2, 17/04/2017 | 11:12
Đàn bà ai chẳng muốn có một bờ vai sẻ chia nắng mưa, hẹn thề sống đến bạc đầu.
Xem thêm...