Tâm sự - Cái giá của sự trưởng thành sao lại đắt đến thế...

Cái giá của sự trưởng thành sao lại đắt đến thế...

Lúc còn là đứa trẻ, chúng ta ao ước lớn thật mau để được là người lớn, được làm điều mình muốn. Nhưng, đến khi thực sự trưởng thành, chúng ta lại thèm được trở về thời còn nhỏ dại. Ta đâu biết cái giá của sự trưởng thành lại đắt đến thế…