Nhà báo Phan Đăng - Trang 1

Nhà báo Phan Đăng sinh năm 1984. Anh là cây viết, bình luận thể thao cá tính, sắc bén với lối nói chuyện hoạt ngôn được nhiều người mến mộ. Anh chính thức là người dẫn chươn trình Ai là Triệu Phú