Ai đang nắm quyền tại DIC Corp?

Sau khi bộ Xây dựng thoái toàn bộ vốn tại DIC Corp hồi cuối năm 2017, tầm ảnh hưởng của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn ngày càng thể hiện rõ nét.