Cuộc chuyển giao quyền lực giữa "nữ tướng" PNJ và anh trai giám đốc Facebook Việt Nam

Rời "ghế nóng" CEO của PNJ sau 14 năm nắm quyền điều hành, bà Cao Thị Ngọc Dung quyết định chuyển giao quyền lực cho một người mà bà nghĩ có thể tạo ra “cú nổ lớn” (big bang) cho PNJ sau năm 2020.