Ảnh và Video

Clip: 14 thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội
Thứ 5, 08/04/2021 | 14:59

Clip: 14 thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.
Chân dung ông Đoàn Hồng Phong - tân Tổng Thanh tra Chính phủ
Thứ 5, 08/04/2021 | 11:16

Chân dung ông Đoàn Hồng Phong - tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Chân dung ông Hồ Đức Phớc -	tân Bộ trưởng bộ Tài chính
Thứ 5, 08/04/2021 | 11:00

Chân dung ông Hồ Đức Phớc - tân Bộ trưởng bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Chân dung ông Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng bộ Quốc phòng
Thứ 5, 08/04/2021 | 11:00

Chân dung ông Phan Văn Giang - tân Bộ trưởng bộ Quốc phòng

Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Quốc phòng.
Chân dung ông Lê Minh Hoan - tân Bộ trưởng bộ NN&PTNT
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:59

Chân dung ông Lê Minh Hoan - tân Bộ trưởng bộ NN&PTNT

Ông Lê Minh Hoan vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng bộ Nội vụ
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:58

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bộ trưởng bộ Xây dựng
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:41

Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bộ trưởng bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Xây dựng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng - tân Bộ trưởng bộ VH,TT&DL
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:20

Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng - tân Bộ trưởng bộ VH,TT&DL

Ông Nguyễn Văn Hùng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chân dung ông Nguyễn Kim Sơn - tân Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:10

Chân dung ông Nguyễn Kim Sơn - tân Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chân dung ông Lê Văn Thành - tân Phó Thủ tướng Chính phủ
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:07

Chân dung ông Lê Văn Thành - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Văn Thành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chân dung ông Lê Minh Khái - tân Phó Thủ tướng Chính phủ
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:05

Chân dung ông Lê Minh Khái - tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:03

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới.
Miễn nhiệm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và 12 thành viên Chính phủ
Thứ 4, 07/04/2021 | 19:14

Miễn nhiệm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ để kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng bộ GD&ĐT
Thứ 4, 07/04/2021 | 19:12

Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng bộ GD&ĐT

Trong danh sách 14 thành viên Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ngày mai 8/4, ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
TP.HCM: Cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép
Thứ 4, 07/04/2021 | 18:47

TP.HCM: Cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép sẽ bị UBND quận 10 cưỡng chế, tháo dỡ bắt đầu từ 8/4.

Liên kết